پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه تمرکز زمانTFS) ) 11 عبارتی (لوین، 1951)

زندگی فرد، جدای از درکی که نسبت به موقعیت کنونی دارد، شامل آینده، حال و گذشته نیز می شود.

چشم انداز زمانی به عنوان دیدگاه کلی افراد در مورد گذشته، حال و آینده در یک زمان معین در نظر گرفته می شود.

مقیاس تمرکز زمانی مقیاسی است که میزان توجهی که افراد به طور مشخص به درک زمان گذشته، حال و آینده اختصاص می دهند، را اندازه گیری می کند(محمدی مزرعی و همکاران، 1400) .

این پرسشنامه در اصل شامل 12 عبارت است که در اعتبار سنجی محمدی مزرعی و همکاران(1400) یک سوال آن حذف شده پس در اینجا از نسخه 11 عبارتی استفاده شده است.

این مقیاس سه بعد گذشته، حال و آینده را می سنجد.

به همراه 1 مقاله رایگان

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

 توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است.

 اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند.

 عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند.

 لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است .

در صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود!

 حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

 برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abaziziتاریخ : چهارشنبه 101/4/8 | 9:41 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه استاندارد پذیرش والدینی پورتر (1954، تجدید نظر شده 2005)

Porter Parental Acceptance Scale (PPAS)

پرسشنامه پذیرش والدینی توسط پورتر (1954) به منظور سنجش رفتار و احساس والدین به کودک، با کودک یا در مورد کودک را به عنوان نشانه ای از پذیرش والدینی طراحی و تدوین شده است و در سال 2005 مورد تجدید نظر قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای 40 سوال و 4 بعد پذیرش احساسات کودکان و احترام به حقوق آنها، پذیرش منحصر به فرد بودن کودک، پذیرش نیاز کودک به استقلال و دوست داشتن بی قید و شرط می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (وقتی کودکم دست به کارهایی میزند که آرزو میکنم ای کاش این کارها را نمیکرد.) به سنجش پذیرش والدینی در افراد می پردازد.

به همراه 3 مقاله رایگان

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

 توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است.

 اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند.

 عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند.

 لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است .

در صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود!

 حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

 برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abaziziتاریخ : شنبه 101/3/21 | 10:45 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

آزمون تشخیص اختلالات مصرف مواد (DUDIT )


Drug Use Disorders Identification Test – DUDIT

عوامل فردی، محیطی و اجتماعی مختلفی در گـرایش به مصرف مواد و الکل دخیلند. از جمله عوامل فـردی دخیل، ویژگـی هـای شخصـیتی اسـت.

این پرسشنامه در سال 2005توسط برمن و همکاران در سوئد ساخته شـد.

هـدف از سـؤال هـای آن تشخیص الگوهای مصرف و مشکلات مرتبط با مصـرف مـواد اسـت.

 نویسـندگان آن از سـؤال هـایی اسـتفاده کردند که می تواند به تشخیص افرادی کمک کند کـه مشکلات مرتبط با مواد و وابستگی دارویی نشـان مـی دهند.

علاوه بر آن DUDITمی تواند برای غربالگری افرادی که در رابطه با مصرف مواد مشـکلات چنـدانی ندارند، مورد استفاده قرار گیرد.

 DUDITشـامل 11 سؤال است .

به همراه 3 مقاله رایگان

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

 توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است.

 اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند.

 عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند.

 لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است .

در صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود!

 حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

 برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abaziziتاریخ : دوشنبه 101/3/16 | 7:58 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه مقیاس شدت وابستگی در بین افراد وابسته به مصرف مواد و الکل - گروه گاساپ (1995)

زمانی که به هر چیزی علاقه بیش از اندازه داشته باشیم به حدی که رهایی از آن برای ما سخت باشد، به وابستگی دچار شده ایم.

این وابستگی در صورتی که شدید شود، به اعتیاد تبدیل خواهد شد.

این ابزار توسط گروه گاساپ[1] درسال 1995  طراحی شده.

این مقیاس یک ابزار خودگزارش دهی است.

این پرسشنامه تک عاملی بوده وشامل5 سؤال می باشد.

به همراه 1 مقاله رایگان

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

 توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است.

 اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند.

 عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند.

 لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است .

در صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود!

 حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

 برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi[1]- Gossopتاریخ : شنبه 101/3/14 | 6:21 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه وابستگی لیدز (LDQ) در افراد وابسته به مصرف مواد و الکل

وابستگی به مواد مخدر، عبارت است از الگوهای رفتاری که کنترل آسیب دیده بر مصرف مواد، مصرف مداوم یا فزاینده ی مواد را به رغم دانستن این موضوع که آن ماده زندگی فرد را از هم می پاشد، ارائه می دهد.

وابستگی به مواد مخدر، همچنین به صورت میل مزمن یا کوشش های ناموفق برای ترک یا کنترل مصرف یک ماده و جهت گیری زندگی فرد به سوی تهیه و مصرف آن ماده نیز شناخته شده است.

این ابزار را ریسییتریک[1] و همکارانش درسال 1994  طراحی کردند.

این پرسشنامه تک عاملی بوده وشامل10 سؤال می باشد.

به همراه 2 مقاله رایگان

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

 توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است.

 اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند.

 عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند.

 لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است .

در صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود!

 حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

 برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi[1]- Raistrickتاریخ : شنبه 101/3/14 | 6:18 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر اورگ(2006)

پرسشنامه مقاومت در برابر تغییرتوسط اورگ (2006) طراحی و اعتباریابی شده است.

 این پرسشنامه شامل 15 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد.

پرسشنامه سه بعد مقاومت عاطفی، مقاومت رفتاری و مقاومت شناختی را مورد سنجش قرار می دهد.

 این پرسشنامه در ایران اعتبار یابی شده است.

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

 توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است.

 اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند.

 عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند.

 لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است .

در صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود!

 حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

 برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abaziziتاریخ : سه شنبه 101/1/16 | 6:34 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه انگیزش تحصیلی AMS  والراند( 1992) 28 عبارتی

مقیاس انگیزش تحصیلی ، ترجمه نمونه ی انگلیسی مقیاس انگیزش تحصیلی AMS  می باشد که ابتدا در فرانسه با عنوان EME طراحی شده است .

 این مقیاس ، برمبنای نظریه ( خود- تعیین کنندگی ) ساخته شده است.

این پرسشنامه دارای 28 پرسش هفت گزینه ای است که سه بعد انگیزش درونی ، انگیزش بیرونی و بی انگیزشی را می سنجد .

انگیزش درونی به انگیزه ای اشاره دارد که افراد را به صورت خودجوش و درونی به انجام تکلیفی خاص به حرکت وامی دارد

و سوای از پاداش های بیرونی انجام خود تکلیف برای فرد ارزشمند و رضایت بخش است .

محققانی همچون والرند(1992) مولفه یکپارچگی انگیزش درونی دسی و رایان (1985) را به چند زیر مولفه زیر تقسیم کرده اند .

این زیر مولفه ها عبارتند از:

1.     انگیزش درونی برای دانستن

2.     انگیزش درونی برای دستاورد

3.     انگیزش درونی برای تجربه تحریک

اما انگیزش بیرونی به انگیزه ای اشاره دارد که افراد را به خاطر پاداش ها و تقویت های بیرونی مجبور به انجام تکلیف می نماید .

وقتی افراد به صورت بیرونی برانگیخته می شوند و برای بدست آوردن چیزی بیشتر از لذت خود عمل یا تکلیف فعالیت می کنند.

بی انگیزگی :

افراد بی انگیزه افرادی هستند که هیچگونه انگیزه ای یعنی نه خشنودی و ارزشمندی درونی و نه مشوق های بیرونی برای فعالیت های خود دریافت نکنند

و در نتیجه از انجام فعالیت اجتناب کنند(ویسانی و همکاران،1391).

به همراه 2 مقاله رایگان

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

 توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است.

 اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند.

 عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند.

 لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است .

در صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود!

 حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

 برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abaziziتاریخ : یکشنبه 100/12/15 | 10:48 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیــاس ســازگاری پس از طـلـاق فیشــر

Fisher’s Divorce Adjustment Scale( 1976, Bruce& Fisher)

 

طـاق سـبب بـه خطـر انداختـن سـامت روان افـراد مـی شـود و سـازگاری مـی توانـد بـه آنهـا کمـک کنـد.

طــاق بــرای زوجیــن پرتنــش و دارای تعارضــات شــدید اســت.

به بنظر بعضی از محققان طــاق بــه عنــوان یــک راه حــل نهایــی مـی توانـد بسـتر سـاز شـادمانی و تسـکین و بهبـود سـبک هـای ارتباطـی باشـد.

اما طـاق تنـش بسـیار شـدیدی محسـوب می شـود کـه زنـان مطلقـه را نسـبت بـه مـردان بـا چالـش هـای اجتماعـی، اقتصـادی و روانشـناختی بیشـتری مواجهـه مـی کنـد.

مقیــاس ســازگاری پس از طـلـاق فیشــر فیشــر  در ســال  1976توســط بروس فیشر  معرفـی شـد.

 ایـن مقیـاس در سـال 1978مجـدد بـه روز رسـانی شــد.

ایــن مقیــاس متشــکل از 100گویــه اســت.

ایــن مقیــاس 6خــرده مقیــاس دارد کــه عبــارت هســتند از:

1-     احســاس خــود ارزشــی 2- رهــا شــدن 3- خشــم  4- ســوگ 5-  صمیمــت اجتماعــی و 6- خــود ارزشــی اجتماعــی.

عبارات مربوط به هر خرده مقیاس در فایل مشخص شده است.

این مقیاس در ایران نیز اعتبار سنجی شده است( وفائی و همکاران ،1399).

به همراه 3 مقاله رایگان

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

 توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است.

 اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند.

 عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند.

 لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است .

در صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود!

 حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

 برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abaziziتاریخ : چهارشنبه 100/12/11 | 10:47 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه افسردگی سالمندانGDS      15 عبارتی Geriatric Depression Scale

جمعیت جهان درحال پیر شدن است.

پیش بینی می شود که تا سال 2025دوسوم افراد بالای 65سال در کشورهای در حـال رشد باشند.

در ایران نیز جمعیت سالمندی روزه افزایش است و به زودی جمعیت کشورمان پیر می شود.

پیر شدن جمعیت با شیوع بیشتر افـسردگی همـراه است.

شیوع اختلال افسردگی اساسی در بررسی های مختلـف در کـل جامعه 1-16درصد بوده است.

 این در حالی اسـت کـه %24 سـالمندان از افـسردگی تحـت بـالینی رنـج مـی برنـد.

لذا تشخیص درست افسردگی سالمند ضروری است.

برای انجام مطالعات همه گیرشناسی افسردگی در سـالمندان و نیز تشخیص و درمان به موقع آن در سطح مراقبت هـای اولیـه از

ابـزارهـای متعـددی اسـتفاده شـده اسـت.

از آن میـان GDS )Geriatric Depression Scale) در مطالعــات بالینی و غربالگری بطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است.

فرم اولیه آن دارای 30سوال است که هریک، پاسـخ صـفر یـا یک ( بله / خیر) دارد.

اما تاکنون فرم های کوتاه آن شامل 4 ،5 ،10 ،12 ،15و 1سوالی ساخته و اعتباریابی شده است.

فرمی که در اینجا استفاده شده 15 سوالی است.

این آزمون توسط یساویچ باری ارزیابی افسردگی سالمندان ساخته شد .

این مقیاس  آزمونی مناسب برای تشخیص علائم افسردگی در سالمندان است .

این آزمون در محیطهای متعدد درمانگاهی و غیردرمانگاهی اعتباریابی شده است.

 و در تشخیص بالینی افسردگی از ثبات درونی و بیرونی برخوردار است.

به همراه 1 مقاله رایگان

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

 توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است.

 اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند.

 عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند.

 لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است .

در صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود!

 حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

 برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abaziziتاریخ : پنج شنبه 100/11/14 | 2:0 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

رایگان 800 هزار تومان ارز دیجیتال ترون Tron دریافت کنید تا فرصت هست! حتما این متن را به دوستان خود فوروارد Forward کنید تا در این اوضاع بد اقتصادی 800 هزار تومان کمک حالشون بشه در پیج هاتون و کانال های خود به دوستان خود اعلام کنید تا بی بهره نمانند فقط چند روز برای گرفتن این 300 ترون زمان باقی است شرکت ترون جلوی آن را خواهد بست پس به هر کسی می توانید اعلام کنید سپاس از همه دوستان

 

توضیحات و روش دریافت ارز ترون Tron

??ترون برای کسی که کیف پول رسمی شرکت ترون را نصب کنه جایزه می‌ده
کیف پول ترون رو نصب کنید تا 300 عدد بهتون جایزه بده (تقریبا معادل 800 هزار تومان)

?? 12 سال پیش همینطوری 100 عدد بیت کوین هدیه گرفتن خیلیا که الان میشه 150 میلیارد تومان!
?? پارسال صرافی یونیسوآپ گفت هرکس وارد صرافی بشه بهش 400 یونی رایگان میدیم،الان همون 400 یونی شده 300 میلیون تومان!
??و اینکه این نرم افزار هیچگونه ویروس یا بدافزاری نداره و نرم افزار رسمی بنیاد ترون هست. علت اینکارشون هم رایج کردن و گسترش استفاده از ترونه.
به هر نفر 300 پوینت مجانی میدهد. تقریبا معادل 800 هزار تومان (مراحل دریافت پاداش در پایان پیام ذکر شده است)
امتحانش مجانی است چیزی از دست نمی دین
توجه داشته باشید TronLink تنها کیف پول رسمی کمپانی ترون برای موبایل است.

مراحل نصب والت ترون پاداش??
1- از گوگل پلی Tronlink را نصب کنید
2- در اپ ترون اکانت بسازید:
- پس از نصب برنامه روی Create Account کلیک کنید
- یک نام کاربری را برگزینید و سپس روی Next Step کلیک کنید.
- اکنون باید یک گذرواژه از شماره ها، نویسه های بزرگ و کوچک را تعریف کنید.
-در این قسمت 12 کلمه که ریکاوری کد هستند رو یادداشت و در جای امن نگهداری کنید، در قسمت بعد 2 کلمه از آنها را از شما پرسیده و طبق ردیف و اعداد آنها را وارد کنید.

نحوه گرفتن پاداش??
1-1بعد از نصب Tronlink pro wallet از قسمت my(پایین سمت راست صفحه) گزینه friend invitation را بزنید

1-2 گزینه claim rewards (بالا گوشه سمت راست)
1-3 سپس کد sVuo (حرف V بزرگ است)را وارد کنید .
1-4 هم اکنون می توانید در بالای صفحه کیف پولتان و در قسمت claim rewards (بالا گوشه سمت راست) به رنگ نارنجی، عملیات موفقیت را ببینید
1-5 حدود 30 روز این تعداد 300 عدد ترون شما قابل برداشت نیست و بعد از اتمام دوره میتوانید 300 عدد ترون را به صرافی مورد نظر انتقال دهید

چند روز بعد از اتمام مدت زمان اِیردراپ 300 پوینت رو میریزن در حسابتون و میبرید در نوبیتکس یا صرافی دیگری نقد میکنید.
فعلا برای هر نفر 300 پوینت میده و این فرصت احتمالا تا یک هفته دیگه هست و بعد دیگر جلویش رو میگیرن
بسیاری از ارزهای دیجیتال کیف پول خودشون رو دارن ولی این‌ کیف پول ترون خوبی که دارد این است که 300 پوینت رو هدیه میده و معتبر هم هست.هیچ ضرری نداره، استفاده کنید.
موفق باشید.تاریخ : جمعه 100/9/26 | 9:34 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق