پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

انواع متغیر ها

 تاریخ : یکشنبه 100/1/22 | 11:25 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه ی بهزیستی تحصیلی (تومینین-سوینی و همکاران ،2012)

برای سالیان متوالی اعتقاد بر این بود که حضور عواطف در فرایند تحصیل مختل کننده
است. بر این اساس، تحولات آموزشی هم که در نظام های آموزشی پی ریزی می شد،
اغلب یک جانبه و تنها در حوزه ی تحصیلی صرف رخ می داد؛ به طوریکه بر کارکردهای
تحصیلی فراگیران تأثیر نامطلوب می گذاشت و با کاهش علاقه ی تحصیلی، کندی پیشرفت
تحصیلی و افزایش استرس ها همراه می شد. وجود این نقیصه، به آسیب در رابطه ی فراگیرنده- مدرسه انجامیده بود و باید برای ترمیم آن چ ارهای اندیشیده می شد. بر این اساس، بهسازی رابطه ی فراگیرنده (فرد)- مدرسه (بافت) مورد توجّه جدی متخصصان آموزش وپرورش قرار گرفت و اعلام شد بازسازی و پیونددهی عمیق کارکردهای تحصیلی و عاطفی، قلب این رابطه است(مرادی و همکاران،1395).  

  تومینین-سوینی و همکاران (2012)، پرسشنامه ی بهزیستی تحصیلی را با الگوگیری از شاخصه های روانشناسی بهزیستی مرتبط با بافت مدرسه گسترش دادند. این پرسشنامه از نوع خودسنجی است که میزان موافقت یا عدم موافقت پاسخ دهنده را با سی ویک گویه که درباره ی عقاید وی هستند، در طیف لیکرت مورد سؤال قرار می دهد. پرسشنامه ی مذکور شامل 31 عبارت است که ابعاد ارزش مدرسه ، فرسودگی نسبت به مدرسه ، رضایتمندی تحصیلی و درآمیزی با کار مدرسه را مورد سنجش قرار می دهد.

همراه 1 مقاله رایگان

برای دریافت این پرسشنامه  اینجا کلیک کنید.

 

 برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abaziziتاریخ : شنبه 100/1/21 | 9:29 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه سبک زندگی ((LSQ (لعلی و همکاران، 1391)

Lifestyle Questionnaire

سبک زندگی شیوه ای نسبتاً ثابت است که فرد برای رسیدن به اهداف خود به کار می برد یعنی راهی است برای رسیدن به اهداف زندگی. این سبک حاصل دوران کودکی فرد است؛ به عبارت دیگر، سبک زندگی بعد عینی و کمیت پذیر شخصیت افراد است. به همین علت، نظریه «سبک زندگی» آدلر، نظریه «شخصیت» او نیز محسوب م یشود. اولین بار، آلفرد آدلر (1922 ) سبک زندگی را مطرح کرد و این مفهوم را بعدها پیروان او گسترش دادند. او شناخت فرد را مستلزم شناخت سازمان ادراکی و شناخت سبک زندگی او می دانست و معتقد بود سبک زندگی به ایمان و اعتقاداتی اطلاق می شود که فرد در روزهای اولیه زندگی خود کسب می کند و یک الگوی ادراکی جهت دار است (شفیع آبادی 1371). پیروان آدلر به تفصیل دربارة سبک زندگی، شکل گیری آن در دوران کودکی، نگرش های اصلیِ دخیل در سبک زندگی، وظایف اصلی زندگی و تعامل آن ها با یکدیگر بحث کردند و آن را در قالب درخت سبک زندگی نشان دادند. آنها همچنین مفاهیم ارزشی، انسان شناختی، و فلسفی را مطرح ساختند و تمام زندگی را به صورت یکپارچه به تصویر کشیدند. سبک زندگی مهمترین عاملی است که هر کس زندگی خود را بر اساس آن تنظیم میکند. بر این اساس، سبک زندگی مجموع? عقاید، طرح ها و نمونه های عادتی رفتار، هوی و هوسها، و شیوه های تبیین شرایط اجتماعی یا شخصی است که نوع خاص واکنش فرد را تعیین می کند (فاچینو و همکاران، 2003).

این پرسـشنامه بـا هـدف ارزیـابی و اندازه گیری سبک زندگی توسط لعلی و همکارانش (1391) ساخته شده و دارای 66 عبارت است که 10عامل یا مولفه زیر را از سبک زندگی اندازه می گیرید.

1-ســلامت جــسمانی، 2- ورزش و تندرســتی، 3- کنتــرل وزن و تغذیــه، 4- پیشگیری از بیماریها، 5- سلامت روانشناختی، 6- سلامت معنوی، 7- سلامت اجتماعی، 8- اجتناب از داروها، مواد مخدر و الکل، 9- پیشگیری از حوادث و 10- سلامت محیطی

همراه 1 مقاله رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

 

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : پنج شنبه 100/1/19 | 12:34 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

مقیاس خود پنداره کودکان : (cscs)

Children’s Self-Concept Scale

خود پنداره به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی انسان، کیفیتی منحصر به نوع آدمی است . در تمدن های باستان دراین باره نظرات و مطالب گسترده ای مطرح شده است. خود پنداره آموختنی است و این موضوع هم برای فرد و هم برای کسانی که مسئول پرورش او در کودکی هستند دارای اهمیت فراوانی می باشد. هیچ فردی با خود پنداره به دنیا نمی آید بلکه خود پنداره به تدریج ظهور و بروز می یابد و درعین حال دارای فرایندی پویا و ساختارمند می باشد .این فرایند از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد که از مهمترین این عوامل می توان به رابطه با دیگران اشاره کرد(مصطفی باش و شاکردولق،1398).

این مقیاس جهت سنجش میزان خود پنداره کودکان و نوجوانان طرح ریزی شده است و در جهت نگرش احساس فرد نسبت به خودش خلاصه می شود. این مقیاس جهت کمک به تفسیرهای کلینیکی، شش دسته مقیاس را شامل می شود که عبارتند از رفتار؛ وضعیت مدرسه و وضعیت شناختی و ذهنی؛ ظاهر و ویژگیهای فیزیکی؛ اضطراب؛ محبوبیت؛ شادی و رضایت مندی. تمام خوشه ها در جهت خود پنداره مثبت، نمره گذاری میشوند؛ به طوریکه نمره بالا در مقیاس کل و هرکدام از خوشه ها نشان دهنده سطح بالای خود پنداره است . این پرسشنامه شامل 80 سؤال است. سؤالات این مقیاس هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی و در بعد خود سنجی نمره گذاری شده است. نمره بالا در این مقیاس نشان دهنده خود سنجی مثبت و نمره پایین نشان دهنده خود سنجی منفی است.هر عبارت پرسشنامه به صورت دو بخشی بلی یا خیر طرح ریزی شده است.

همراه 2 مقاله رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : دوشنبه 100/1/16 | 11:20 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسش‌نامه رفتار رانندگان اتوبوس

بر اساس نتایج مطالعات، عوامل انسانی در 93% تصادفات دخیل بوده‌اند در حالی‌که عوامل محیطی و وسایل نقلیه به ترتیب علت 34% و 13% تصادفات هستند . بنابراین اکثر تصادفات می‌تواند به طور مستقیم به عوامل انسانی نسبت داده شوند . مهارت (عملکرد رانندگی) و شیوه رانندگی (رفتار) می‌توانند به عنوان دو جزء اصلی عوامل انسانی در رانندگی لحاظ گردند. در حالی‌که مهارت‌های رانندگی به پردازش اطلاعات و مهارت‌های حرکتی مرتبط هستند (مثل خطاها)، شیوه رانندگی توسط انگیزش، نگرش و ویژگی‌های شخصیتی تحت تأثیر قرار می‌گیرد (مثل تخلفات). در عمل مهارت‌ها و شیوه رانندگی می‌تواند در تعامل با یکدیگر بر احتمال خطاها و در نتیجه خطر تصادفات تأثیر ‌بگذارند ( ورمزیار و همکاران،1393).

این پرسشنامه دارای 15 گویه است و توسط ورمزیار و همکاران(1393) روایی و پایایی و تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی آن انجام شده است.

همراه 9 مقاله رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : جمعه 100/1/13 | 10:52 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسش‌نامه رفتار رانندگان اتوبوس

بر اساس نتایج مطالعات، عوامل انسانی در 93% تصادفات دخیل بوده‌اند در حالی‌که عوامل محیطی و وسایل نقلیه به ترتیب علت 34% و 13% تصادفات هستند . بنابراین اکثر تصادفات می‌تواند به طور مستقیم به عوامل انسانی نسبت داده شوند . مهارت (عملکرد رانندگی) و شیوه رانندگی (رفتار) می‌توانند به عنوان دو جزء اصلی عوامل انسانی در رانندگی لحاظ گردند. در حالی‌که مهارت‌های رانندگی به پردازش اطلاعات و مهارت‌های حرکتی مرتبط هستند (مثل خطاها)، شیوه رانندگی توسط انگیزش، نگرش و ویژگی‌های شخصیتی تحت تأثیر قرار می‌گیرد (مثل تخلفات). در عمل مهارت‌ها و شیوه رانندگی می‌تواند در تعامل با یکدیگر بر احتمال خطاها و در نتیجه خطر تصادفات تأثیر ‌بگذارند ( ورمزیار و همکاران،1393).

این پرسشنامه دارای 15 گویه است و توسط ورمزیار و همکاران(1393) روایی و پایایی و تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی آن انجام شده است.

همراه 9 مقاله رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : جمعه 100/1/13 | 10:52 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر(MDBQ)

Manchester Driving Behavior Questionnaire

حوادث رانندگی و پیامدهای آن، به ویـژه در کـشورهای در حـال توسعه، به عنوان یکی از مهـمتـرین علـل مـرگ و میـر و جراحـات محسوب می شوند. در کشور ما نیز حوادث راننـدگی عـلاوه بـر وارد کردن صدمات اقتصادی، باعث تلفـات شـدید انـسانی مـی شـود. برآورد شده است که سالانه دو میلیون نفر در سراسر جهـان بـر اثـر تـصادفات جـادهای، جـان خـود را از دسـت مـی دهنـد. تعـداد مجروحان رانندگی در سال، بـیش از 15میلیـون نفـر تخمـین زده می شود. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. یکی از وظایف مهم روان شناسان کاربردی این است که به منظور داشتن درک و طبقه بندی صـحیحتـر انـواع عوامـل انـسانی کـه در تصادفات جادهای نقش دارند، پـژوهشهـایی را انجـام دهنـد. نکتـه مهمی که باید در نظر داشت این است که اصطلاح خطـای انـسانی، به هیچ وجه همه علل انسانی تصادفات و سوانح رانندگی را پوشـش نمی دهد. در بررسی هایی که از عوامل انسانی این تـصادفات صـورت گرفته، این نتیجه حاصل شده که داشتن چهارچوب نظـری صـحیح برای تبیین سوانح، نیازمند تمایز قائل شدن بین خطاها (Errors) و تخلفات (Violations) است(عریضی سامانی و حقایق،1388).

پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) در سال 1990 و در ساختمان روانشناسى دانشگاه منچستر، به‌وسیله ریسون و همکارانش تنظیم و تدوین شد. این مقیاس در کشورهاى مختلف مانند انگلستان، استرالیا، چین و فنلاند اجرا و اعتباریابى شده است. این پرسشنامه شامل 50 سؤال است و در یک طیف از 0 تا 5 درجه بندى می‌شود. پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) دارای دو عامل کلی خطاها و تخلفات است. عامل خطاها خود دارای دوزیرمقیاس لغزش‌ها یا خطاهای سهوی و اشتباهات است و عامل تخلفات نیز دارای دو زیرمقیاس تخلفات عمدی و تخلفات غیرعمدی است؛ بنابراین این پرسشنامه در کل دارای 4 زیرمقیاس است.

همراه 8 مقاله رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : جمعه 100/1/13 | 5:12 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه کیفیت زندگی زنان یائسه (هیلدیچ و همکاران)

Menopausal Women Quality of Life (MENQOL)

امروزه نظام‌های سلامت مهم‌ترین برنامه‌های خود را مبتنی بر سلامت خانواده ترسیم نمودند. زنان محور سلامت خانواده محسوب می شوند و الگوی اصلی آموزش و ترویج شیوه زندگی سالم به نسل بعدی هستند. اگرچه زنان و مردان مباحث مشترکی در امر سلامت دارند، اما زنان با مسائل ویژه ناشی از شرایط فیزیولوژیک خود مواجه هستند. یکی از این مسائل دوره گذار یائسگی است که به سبب کاهش استروژن مشکلات مضاعفی را برای زنان ایجاد می‌کند. یائسگی به عنوان واقعه ای فیزیولوژیک پایان دوره قاعدگی و باروری در زنان است که در بین 40 تا 59 سالگی روی می‌دهد و کیفیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دوران یائسگی یکی از مهم‌ترین مراحل زندگی هر انسان در مسیر رشد و تکامل است که گذشته از جنبه‌های مفید و ارزشمند آن مجموعه‌ای از مشکلات را ایجاد می‌کند. بعضی از این مشکلات عبارتند از شروع بیماری و ناتوانی، بازنشستگی از شغل، مشکلات اقتصادی، جدائی از فرزندان. یائسگی شروع دوران جدیدی در زندگی یک زن است. این دوران همانند تمام مراحل دیگر زندگی دارای زوایای مثبت مانند فراغت از مشکلات دوران بارداری، و زوایای منفی مانند خطرات و مشکلات تهدیدکننده سلامت زنان است. در خلال این دوران، زنان دستخوش تغییرات غدد درون ریز (آندوکرین)، بدنی (سوماتیک) و روانی می‌شوند که می‌تواند چند سال طول بکشد (عبدی و صلحی، 1390).

پرسشنامه کیفیت زندگی دوران یائسگیبود که توسط هیلدیچ و همکاران در دانشگاه تورنتو کانادا طراحی و استانداردشده است (گرینگلاس[1]، 2006 ). این پرسشنامه شامل 26 سوال از علائم و عوارض یائسگی در 4حیطه وازوموتور(سیستم محرک عصبی رگها) ، روانی- اجتماعی ، فیزیکی و جنسی می باشد .

همراه 9 مقاله رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

[1]- Greenglass

 

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : سه شنبه 100/1/10 | 1:27 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 پرسشنامه نگرش های فرهنگی(فرهنگ سازمانی) هافستد

Hofsted Organizational Culture Questionnaire (HOCQ)

فرهنگ، یکی از عوامل مؤثّر بر فرایند انتقال فناوری در سطح ملّی و سازمانی است. ساترلند و وودوارد فرهنگ را شامل هر چیزی می دانند که بتواند از منبعی به منبع دیگر منتقل شود؛ یعنی، همان میراث اجتماعی و کلّیّت جامعی که شامل دانش، دین، هنر، اخلاقیّات، قانون، فنون ابزارسازی و کاربرد و روش فرا رساندن آنها میشود (مشبکی، 1390). فرهنگ سازمانی عبارت است از الگویی از پیشفرضهایی اساسی که گروه برای مواجهه با مشکلات خود جهت انطباق با محیط بیرونی و دستیابی به یکپارچگی و انسجام درونی، آن را خلق و کشف کرده یا توسعه داده است . فرهنگ یک سازمان باورها، نگرش ها، فرضیّه ها و انتظارات مشترکی را دربر میگیرد که در نبودِ قانون یا دستورالعمل صریح، رفتارها را هدایت میکند و در بیشتر سازمانها و موقعیّتهای مدیریّتی این چنین است؛ فرهنگی که میتواند منبع نیرومندی از هویّت، هدف مشترک و رهنمود انعطاف پذیر باشد(شاین، 1383). «مدل فرهنگی هافستد» یا «تئوریِ ابعاد فرهنگی هافستد» از چارچوبی با محوریت ارتباطات میان‌فرهنگی تشکیل شده که گیرت هافستد (Geert Hofstede) آن را ابداع کرده است. این ابعاد به‌طور کلی تأثیر فرهنگ موجود در جامعه را بر ارزش‌های اعضای آن جامعه به تصویر می‌کشند. این ابعاد، رابطه‌ی بین این ارزش‌ها و رفتار را نیز به کمک ساختاری مبتنی بر تحلیل عاملی توصیف می‌کند. به عبارت دیگر، این نظریه جنبه‌های قابل توجهی از فرهنگ را مورد مطالعه قرار داده و بر مبنای سنجشی قیاسی به آنها امتیاز می‌دهد.

این پرسشنامه شامل 25 عبارت است و توسط هافستد(1991) و براساس مدل فرهنگ سازمانی هافستد ساخته شده است. هدف آن شناسایی فرهنگ ملی خود با استفاده از ابعاد فرهنگ ملی که به وسیله هافسد ایجاد شده است، می باشد. آنها فرهنگ سازمانی را به چهار دستة دیوان سالار، ارگانیک، مشارکتی و قبیله ای تقسیم نموده اند.

همراه 8 مقاله رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : دوشنبه 100/1/9 | 10:32 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی

خانواده یک نظام طبیعی و اجتماعی است که افراد خواسته یا ناخواسته به آن وابسته اند و اولین کانونی است که فرد در آن احساس امنیت می کند و مورد پذیرش و حمایت قرار می گیرد. مطمئناً ساخت و فضای خانواده ، نقش مهمی در عملکرد و رفتار فرد ایفا می کند. کیفیت تعامل والدین و فرزندان، وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده و تحصیلات والدین همواره به عنوان تعیین‌کننده‌های مهم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان شناخته شده است. مطالعات اولیه در این زمینه شدیدا تحت تأثیر مفهوم کودک به‌عنوان لوحی سفید بود این امر به مبادله‌ای برای مداخله شدید والدین در زندگی کودکان بدل شد. این دیدگاه تبیین‌های پیوسته و گسسته و مسیر تحول را با یکدیگر همراه می‌کند بدین معنی که والدین، کودک شکل‌پذیر و منفعل را به تدریج و در طول زمان شکل می‌دهند.

الگوی قدیمی رابطه والد و نوجوان چنین بود که با بالغ شدن نوجوان از والدین کناره‌گیری می‌کردند و وارد دنیایی مستقل و جدای از والدین می‌شدند.

چون دیدگاه قدیمی روابط والدین و نوجوانان به‌وسیله تحقیقات جدید مورد انتقاد قرار گرفت نظریه پردازان الگوهایی ارایه کردند که در این الگوها نوجوانان سالم ضمن این‌که با والدین خود زندگی می‌کنند به‌طور همزمان به استقلال نیز دست می‌یابند .

یکی از الگوهای روابط نوجوانان و والد نظریه‌ی اتکای متقابل یا وابستگی متقابل است. طبق این دیدگاه روابط بین نوجوانان و والدینشان دایماً در حال تغییر است. طی دوران کودکی والدین بیشترین کنترل در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی را دارند. در دوران نوجوانی والدین آزادی بیشتری به فرزندان می‌دهند. نوجوانان بزرگ‌تر به این مرحله از درک می‌رسند که والدین آن‌ها کسانی نیستند که همه چیز را بدانند. این تغییر در رابطه‌ی والد فرزندی ضمن حفظ احساس وابستگی در نوجوانان آن‌ها را در کسب استقلال یاری می‌کند.

پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی، توسط شکاری گیسی (1392) طراحی و تدوین شده و دارای 15 عبارت می باشد.

همراه 2مقاله رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : دوشنبه 100/1/9 | 2:8 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


 • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
 • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق