پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه گرایش به مواد مخدر فرجاد(1385)

پرسشنامه گرایش به مواد مخدر: پرسشنامه گرایش به مواد مخدر توسط فرجاد(1385) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 16 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه سه بعد محیطی، فردی و اجتماعی را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط قاسمی پور(1400) اعتباریابی شده است.

پایایی و روایی دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

 

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.تاریخ : شنبه 102/6/4 | 11:14 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه مؤلفه های معلم اثر بخش تربیت بدنی (خوئینی ؛ جوادی پور و روحی1398).

هدف آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت افراد جامعه است و با توجه به ابزاری که دراختیار دارد، سعی می کند دگرگونی هایی مطلوب در افراد ایجاد کند، استعدادهای آنان را شکوفا کند و انسان را به کمال برساند.

 ازطرفی، موفقیت هر نظام آموزشی به دانش و مهارت های حرفه ای معلم بستگی دارد .

درحقیقت، هر کشوری به اساتید و معلمان کارآمد و اثربخش به عنوان یکی از ارکان تعلیم وتر بیت نیاز دارد تا بتواند جوانان خود را در قالب سیستم تعلیم و تربیت خود پرورش دهد و برای آینده ای بهتر آماده کند(خوئینی ؛ جوادی پور و روحی1398).

این پرسشنامه توسط (خوئینی ؛ جوادی پور و روحی1398) طراحی شده است.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

 

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

 تاریخ : شنبه 102/5/28 | 1:24 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس بهره همدلی بارون-کوهن[1] (EQ

این مقیاس متشکل از60 آیتم است ولی در واقع فقط این 28 سوال در نمره گذاری دخیل داده می شوند و سایر گویه ها نقشی ندارند.

پرسشنامه مشتمل بر سه خرده مقیاس همدلی شـناختی،  واکنش پذیری هیجانی و  مهارت های (لاورنـس ،شاو، بیکر، بارون-کوهن و دیوید[2]، 2004).

 شرکت کنندگان به ایـن آیـتم هـا در یـک مقیـاس چهـار درجـه ای لیکرت از کاملاَ مخالف تا کاملاَ موافق پاسخ می دهند.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

 

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

 [1] . Baron-Cohen empathy qoutient

[2] . Lawrence, Shaw, Baker, Baron-Cohen and Davidتاریخ : جمعه 102/5/27 | 6:46 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه اسناد خطا گودجانسون( GBAI

Gudjonsson blame attribution inventory

این پرسشنامه دارای 42 آیتم میباشد که به صورت صحیح غلط نمره گذاری می شود.

این پرسشنامه نشان میدهد که چگونه افراد اشتباهات خود را اسناد میکنند و چه مقدار احساس پشیمانی می کنند.

 پرسشنامه اسـناد خطا شامل سه خرده مقیاس مستقل برای عمل اشتباه فرد است: اسنادهای بیرونی، اسنادهای درونـی (وضـعیت روانشناختی) و اسنادهای احساس گناه (گودجانسون و سینگ ،1989).

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد .

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

 

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

 تاریخ : جمعه 102/5/27 | 12:29 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه مهارت های نرم مدیران آموزشی ( خالق خواه  و  نجفی؛ 1397)

مدیران آموزشی در این قرن نیازمند ادغام مهارت های سخت و نرم به منظور افزایش اثربخشی و بهره وری در کار خود هستند.

مهارت های نرم می تواند به عنوان مهارت های انسانی متمرکز بر صلاحیت در کار کردن با اشخاص دیگر تعریف شود.

مهارت های نرم مدیران در دنیای متغییر و رقابتی امروزی بیش از مهارت های سخت و رسمی مورد نیاز است.

 مدیران آموزشی باید این مهارت ها را در اولویت کار خود قرار دهند و در تقویت مؤلفه های آن برای ارتقای اثربخشی سازمان خود، تالش کنند. 

خالق خواه  و  نجفی( 1397) این پرسشنامه را طراحی کرده اند.

این پرسش نامه دارای 30 سؤال است.

و  7 مؤلفه شامل: تفکر تحلیلی و حل مسأله، ارتباطات، کار گروهی، مدیریت اطلاعات، توسعه نوآوری، یادگیری مادام العمر، اخلاق و مهارت های حرفه ای را می سنجد.

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد همچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

 

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.تاریخ : یکشنبه 102/5/22 | 11:50 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ، پیشگامان (1388)

این ابزار توسط پیشگامان (1388) طراحی و اعتبار سنجی شده است.

و دارای 30 گویه است.

دارای 2 مولفه وفاداری مشتری و کیفیت خدمات است.

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد همچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

 

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

 تاریخ : پنج شنبه 102/3/18 | 2:41 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی 

توانمندی‌ها و امکاناتی که رسانه‌های اجتماعی در اختیار مدیریت ارتباط با مشتری قرار می‌دهد با عنوان قابلیت‌های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری بیان می‌شود. قابلیت‌های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری بر محور تولید و توزیع اطلاعات استوار است. در واقع‌ این مفهوم به معنای توانمندی سازمان در ارتباط مستمر، فراگیر و دوجانبه با مشتریان سازمان می‌باشد. قابلیت‌های اجتماعی مدیریت ارتباط با مشتری نشان می‌دهد سازمان تا چه میزان می‌تواند مشارکتی دوطرفه با مشتریانش برقرار نماید.

پرسشنامه پژوهش براساس مطالعه وانگ و کیم (2017) تدوین شده است.

این پرسشنامه دارای 25گویه است و سـطح اندازه گیری  آن  فاصـله ای و در قالب سوالات بسته پاسخ با مقیاس 5 درجه ای لیکرت طراحی شده است.

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد همچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

 

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

 تاریخ : پنج شنبه 102/3/18 | 2:9 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه تعامل مشتری - آهن و راهو (2014)

تعامل با مشتری شامل طیف وسیعی از شرایط است. شامل: آگاهی، علاقه، تمایل به خرید، حفظ وفاداری (بنیاد تحقیقاتی تبلیغات، 2006 به نقل از هماپور، 1395).

فورستر (2008) تعامل با مشتری را به عنوان ایجاد ارتباطات عمیق با مشتریان تعریف می کند که محرکی برای تصمیم گیری خرید، تعامل و مشارکت در طول زمان است.

 به منظور سنجش و ارزیابی تعامل مشتری می توان از پرسشنامه ای که توسط آهن و راهو (2014) طراحی و تدوین شده است، استفاده کرد.

این پرسشنامه دارای 6 گویه است و سـطح اندازه گیری آن فاصـله ای و در قالب سوالات بسته پاسخ با مقیاس 5 درجه ای لیکرت طراحی شده است.

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد همچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

 

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

 تاریخ : چهارشنبه 102/3/17 | 8:39 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه اعتماد مشتری به برند - جیوانیس و آتاناسوپلو (2018)

به منظور سنجش و ارزیابی اعتماد مشتری به برند می توان از پرسشنامه ای که توسط جیوانیس و آتاناسوپلو (2018) طراحی شده است، استفاده کرد.

این مقیاس دارای 6 سوال پنج گزینه ای است که طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است.

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد همچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

 

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

 تاریخ : سه شنبه 102/3/16 | 12:12 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه اعتماد برند - چینومونا (2016) و لاروچ و همکاران (2012)

اعتماد برند به معنای میزانی است که یک مصرف کننده به برند اطمینان دارد.

در واقع، به عنوان تمایل مصرف کننده برای تکیه بر توانایی های برند اشاره دارد (چینومونا، 2016).

به منظور سنجش اعتماد برند می توان از پرسشنامه هفت سؤالی که از پژوهش های چینومونا (2016) و لاروچ و همکاران (2012) استخراج شده است، استفاده کرد.

این پرسشنامه دارای 7 گویه است.

سوالات در یک طیف پنج گزینه ای از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم قرار گرفت.

 

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد همچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

 

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

 تاریخ : سه شنبه 102/3/16 | 10:43 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق