آذر 95 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
آموزش رایگان سئو، سئو روز
آموزش رایگان سئو، سئو روز

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (PCQ ) (2007)

مدیریت منابع انسانی در هزاره سوم مستلزم نگرشی نوین در خصوص مدیریت توانمندی ها، و استعدادها و شکوفایی ظرفیت های کارکنان، به عنوان اصلی ترین منبع خلق مزیت رقابتی، است. سرمایه روانشناختی مفهوم جدیدی است که در رفتار سازمانی مطرح شده است و امروزه کاربردهای وسیعی در علوم انسانی و به ویژه مدیریت، رهبری و منابع انسانی پیدا کرده است. نظریه پردازان و محققان بیان می کنند که این نوع سرمایه نسبت به سرمایه با سرمایه های انسانی و اجتماعی ارزش بالاتری دارد و حتی این دو را نیز در برمی گیرد. همچنین سرمایه روانشناختی به دلیل قابلیت توسعه و آموزش آن یک استرتژی مهم در زمینه توسعه منابع انسانی و توانمند سازی آنها محسوب می شود. سرمایه روانشناختی ریشه در رفتار سازمانی مثبت گرا و روانشناسی مثبت گرا دارد. لوتانز (2002 و 2010) رفتار سازمانی مثبت گرا را به عنوان مطالعه و کاربرد مثبت گرایی در توانمندی های منابع انسانی و ظرفیت های روان شناسی که می توانند برای بهبود عملکرد در محیط کار امروز، اندازه گیری شوند، توسعه یابند و مدیریت شوند تعریف می کند. سرمایه روانشاختی یک حالت روانشناختی مثبت و رویکرد واقع گرا و انعطاف پذیر نسبت به زندگی است که از چهار سازه امید، خوش بینی، تاب آوری و خودکارآمدی تشکیل می شود و هر کدام از آنها به عنوان یک ظرفیت روانشناختی مثبت در نظر گرفته می شود.برای سنجش سرمایه روانشناختی از پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز[1] (2007) استفاده می شود. این پرسشنامه 24 سؤالی و شامل چهار خرده مقیاس امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی است که در آن هر خرده مقیاس شامل 6 گویه است .  

به همراه 4 مقاله رایگان

دریافتپرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 [1]- Luthans Psychological Capital Questionnaires(PCQ)تاریخ : دوشنبه 95/9/8 | 11:33 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز  (NPI-16)

 شاید شما این کلمه را زیاد شنیده باشید و یا در مکالمات روزمره، آن را در وصف دیگران به کار برده اید که فلانی، فردی خودشیفته است. »خودشیفتگی« به معنای عاشق خود بودن است. رفتار و احساس طبیعی، این است که خود را دوست بداریم اما عاشق خود بودن، از هنجار و طبیعت خلق آدمی، به دور است و یک »بیماری« شناخته می شود. »خودشیفتگی« اصطلاحی ست که اولین بار «فروید» آن را به کار برد. اصطالح »خودشیفتگی« برای بیان حالت افرادی به کار میرود که قدرت عشق ورزیشان به جای گرایش به سوی دیگران، به سوی خویش می باشد. این حالت بسیاری از کسانیست که »نوروتیک» یا «سایکوتیک» هستند؛ آنان منحصراً به خود مشغولاند و باور دارند که بالاتر از دیگرانند یا دست کم، مورد توجه همگان هستند. واژه ی »نارسیسیسم« از نام »نارسیسوس«، یکی از اسطوره های یونانی گرفته شده است. »نارسیسوس« مرد زیبایی بود که مورد توجه بسیاری از زنان بود اما او نسبت به همه ی آنان، بی تفاوت بود و سبب اندوهشان می شد. برای مجازات او به دلیل بیرحمی اش، او را محکوم به آن کردند که فقط عاشق خودش باشد؛ یک روز هنگامی که «نارسیسوس» خم شده بود تا یک جرعه آب از یک برکه بنوشد، عکس خود را در آب دید و عاشق آن شد. در این لحظه بود که دریافت دیگران همان احساسی را که اینک او نسبت به خود یافته، به او داشته اند. او نمی توانست نگاه از تصویر خود در آب برگیرد؛ درنتیجه دچار غم عشق به خود شد و در کنار برکه، از این اندوه جان داد. این پرسشنامه دارای 16 جفت عبارت بوده و هدف آن سنجش ویژگی های شخصیت خودشیفته است.

به همراه 1 مقاله رایگان

دریافتپرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 تاریخ : پنج شنبه 95/9/4 | 7:7 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه شکست های شناختی شغلی

بررسی حوادث نشان می دهد که وقوع بیش از 90 درصد حوادث صنعتی به خطاهای انسانی مربوط است. خطاهای شناختی، خطا هایی با پایه شناختی هستند که در طی انجام وظیفه ای که فرد معمولا قادر است آن را بدون خطا انجام دهد. این خطاها در حوزه های مختلف شناختی از قبیل حافظه، توجه و عمل رخ می دهند. بنابراین، هدف از این ابزار اندازه گیری شکست های شناختی در محیط کار و  دارای 30 سوال می باشد.

به همراه 1 مقاله رایگان

دریافت پرسشنامه شکست های شناختی شغلی

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی  پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 تاریخ : چهارشنبه 95/9/3 | 10:13 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب جدید تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق