اسفند 98 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه ترس از شکست

Fear of Failure Scale

 

ترس از شکست واکنش دفاعی ذهن است برای محافظت از ما در مقابل تهدیدهای «درک‌شده». ذهن ما برای محافظت‌مان از هر تهدید عینی و فیزیکی مانند حیوانات  وحشی طراحی شده است. همان کارکردی که در برابر شیر جنگل از ما محافظت می‌کند،‌ هنگام رویارویی با ریسک و خارج‌شدن از دایره‌ی امن‌مان واکنش نشان می‌دهد، مانعِ عمل‌کردن می‌شود و ما را محدود می‌کند. نکته اینجاست که عملکرد مغز ما برای مقابله با تهدید در جداسازی تهدیدهای فیزیکی از تهدیدها و مخاطرات «درک‌شده» چندان خوب نیست. ترس از شکست واکنشی دفاعی است که همیشه نتایج مثبتی به همراه ندارد!

هدفاین  ابزار که  توسط کونروی، ویلو و متزلر ( 2002 ) تهیه شده،  اندازهگیری گرایش به ارزیابی تهدید کننده و احساس اضطراب در شرایط احتمالی شکست می باشد. این مقیاس شامل 5 ماده است.

همراه با  1 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : پنج شنبه 98/12/15 | 9:22 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس تمایل کودکان به کنترل ( گویرا، کراوشاو  هاوسمن ، 1993)

فرد کنترل‌ گر شدیداً عادت به کنترل رفتار دیگران دارد و اگر از عهده‌اش بربیاید از کنترل افکار و عقاید و همین طور عواطف و احساسات مردم هم فروگذار نمی‌کند. به ظاهر این طور به نظر می‌آید که او خودخواهانه به دنبال تحویل روش زندگی مورد نظر خود به دیگران است.

پرسشنامه مقیاس تمایل کودکان به کنترل در سال 1993 توسط " گویرا" ،"کراوشا" و "هاوسمن" تهیه شده است .این آزمون که میزان تمایل به کنترل و استفاده از روش های پرخاشگرانه برای به دست آوردن کنترل را مورد ارزیابی قرار می دهد، از 16 عبارت تشکیل شده است که کودکان باید در یک مقیاس لیکرت 4 درجه ای میزان موفقیت یا مخالفت خود را با هر یک از این عبارات مشخص کنند.

همراه با  2 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : پنج شنبه 98/12/15 | 5:2 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان ( MTEBI )

آیا تا کنون به این فکر کرده اید که چرا دانش آموزان به ریاضیات علاقه نداشته و از آن فرار می کنند.چرا ریاضیات را پایه ای یاد نمی گیرند. نخستین هدف معلم کارآمد این است که در دانش آموزان انگیزه ایجاد کند که تلاش کنند در یادگیریشان از منابعی که در اختیار دارند استفاده کنند و تنها به معلم متکی نباشند و دانش آموزانی که بتوانند به چنین استقلال فکری برسند پس از اتمام تحصیل قادر خواهند بود بدون معلم به تحصیل ادامه دهند. و آنهایی که تنها به معلم متکی بوده اند قادر به انجام این کار نیستند. معلم باتجربه می داند که اگر بنا باشد در دانش آموزان انگیزه ایجاد کند باید مطالب بسیاری علاوه بر کتاب های درسی آموزش دهد.در مدارس همیشه با دانش آموزانی مواجه می شویم که نیاموخته اند چگونه بخوانند که بفهمند و بدون درک مطلب نیز علاقه بوجود نخواهد آمد.

این پرسشنامه دارای 21 سوال بوده و هدف آن ارزیابی باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان و خرده مقیاس های آن است.

همراه با  1 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : چهارشنبه 98/12/14 | 11:30 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون(BICI )

نوجوانان در دوران بلوغ به جهت تغییرات جسمی و روانی وارزیابیهای اجتماعی، ترس و اضطراب عمیقی را تجربه میکنند وازجمله مسائلی که ممکن است همزمان با ظهور بلوغ در آنان بهوجود آید، نگرانی دربارهی تصویر تن است که بهاصطلاح ترس ازتصویر تن نامیده میشود. تصویر تن ساختاری چندعاملی است کهارزیابیهای شناختی و رفتاری از اندازه، زیبایی، ظاهر، عملکرد،نامناسب بودن برجستگی و سالم بودن بخشهای مختلف بدن را دربر میگیرد. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که ارزیابیهای بدعملکردی بدن در طول نوجوانی و بلوغ به حداکثر میرسد  وازآنجاکه رضایت از ظاهر فیزیکی با جنبههای مختلف کارکرداجتماعی فرد مرتبط است، لذا بر اهمیت این موضوع در دوراننوجوانی میافزاید.

این پرسشنامه در سال 2005توسط لیتلتون و همکاران طراحی شد و دارای 19 عبارت است که هدفآنارزیابی ترس از تصویر ظاهر و اندام خود است.

همراه با  3 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : دوشنبه 98/12/12 | 7:3 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون(BICI )

نوجوانان در دوران بلوغ به جهت تغییرات جسمی و روانی وارزیابیهای اجتماعی، ترس و اضطراب عمیقی را تجربه میکنند وازجمله مسائلی که ممکن است همزمان با ظهور بلوغ در آنان بهوجود آید، نگرانی دربارهی تصویر تن است که بهاصطلاح ترس ازتصویر تن نامیده میشود. تصویر تن ساختاری چندعاملی است کهارزیابیهای شناختی و رفتاری از اندازه، زیبایی، ظاهر، عملکرد،نامناسب بودن برجستگی و سالم بودن بخشهای مختلف بدن را دربر میگیرد. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که ارزیابیهای بدعملکردی بدن در طول نوجوانی و بلوغ به حداکثر میرسد  وازآنجاکه رضایت از ظاهر فیزیکی با جنبههای مختلف کارکرداجتماعی فرد مرتبط است، لذا بر اهمیت این موضوع در دوراننوجوانی میافزاید.

این پرسشنامه در سال 2005توسط لیتلتون و همکاران طراحی شد و دارای 19 عبارت است که هدفآنارزیابی ترس از تصویر ظاهر و اندام خود است.

همراه با  3 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : دوشنبه 98/12/12 | 7:3 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه تحمل ابهام نوع دوم (MSTAT-II)

ابهام را می توان به عنوان دریافت اطلاعات ناکافی ناشی از ویژگی های خص موقعیت تعریف کرد (مک لین، 2008 ) .  به عبارت دیگر ابهام، فقدان دریافت اطلاعاتی است که برای درک موقعیت و انتخاب مناسب با پیامدهای قابل پیش بینی، مورد نیاز است. بنابراین ابهام مانعی است که باعث اختلال در تصمیم گیری و پیش بینی می شود. تحمل ابهام را نیز می توان به عنوان درجه پذیرش چالش های شناختی همراه با ابهام تعریف کرد.

در این راستا محققین زیادی سعی در تهیه ابزاری جهت ارزیابی تحمل ابهام در افراد بودند، از این میان می توان به کارهای بودنر(1962) که نقش بسزایی در توسعه تحمل ابهام داشت اشاره کرد، او تحمل ابهام را به عنوان تمایل به درک و تفسیر موقعیت های ابهام آور به عنوان منبع تهدید تعریف کرد و سه مشخصه را برای موقعیت های ابهام آور تعیین کرد:

-1 تازگی ( هیچ گونه نشانه آشنا)، که همچنین ناآشنا نیز نامیده می شود، مشاهدگر را به تفسیر موقعیتی که در آن اطلاعات جدید ارائه می شود، به چال می کشد.

-2 پیچیدگی (تعداد زیادی نشانه(

-3 حل نشدنی (نشانه هایی که به ساختارها متفاوت اشاره دارد(.

به دلیل ایراداتی که بر نظریه بودنر وارد بود باعث شد مک لین در سال 1993 پرسشنامه ای را برای ارزیابی تحمل ابهاام تهیه کند. این پرسشنامه 13 آیتم دارد و با عنوان پرسشنامه تحمل ابهام نو ع دوم (MSTAT-II ) شناخته می شود (مک لین، 2008 ) . هدف این پرسشنامه   ارزیابی تحمل ابهام در افراد است.

همراه با  2 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : یکشنبه 98/12/11 | 10:7 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
تاریخ : شنبه 98/12/10 | 11:42 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

گاهی وقت‌ها، یک عالمه کار ناتمام انتظارمان را می‌کشند تا انجام‌شان بدهیم، اما متأسفانه هیچ‌گونه رغبتی نداریم و دقیقا به دلیل همین بی‌انگیزگی، از انجام دادن کارها شانه خالی می‌کنیم و انجام‌شان را مدام به تعویق می‌اندازیم. معمولا در این قبیل مواقع، با اینکه انجام بسیاری از کارهای تلمبارشده ضرورت دارد، کوچک‌ترین اقدامی برای انجام دادن‌شان در پیش نمی‌گیریم و فقط با عذاب وجدانِ انجام ندادن‌شان، خودمان را آزار می‌دهیم. در این نوشته، روی سخن‌مان به ویژه با افرادی است که به انگیزه پیشرفت نیاز دارند تا بتوانند کارهای ناتمامی را که در دست انجام دارند، به نتیجه برسانند. برای اینکه باانگیزه باقی بمانید، باید برنامه‌ی زندگی‌تان را طوری بچینید که دیگر به انجام هیچ کاری «مجبور» نباشید، بلکه وظایف‌تان را از روی «اشتیاق» انجام بدهید. اگر در شغل فعلی‌تان آن‌قدر بی‌انگیزه‌اید که هر روز باید برای رفتن به سر کار با خودتان بجنگید، پس شاید وقتش باشد که به شغل دیگری فکر کنید. زمانی می‌توانید با‌انگیزه به انجام کاری ادامه بدهید که به این سه نکته، توجه کافی داشته باشید:

فایل صوتی فوق العاده عالی برای بالا بردن انگیزه پیشرفت

 1. علاقه‌مندی

سعی کنید کارهایی را انجام بدهید که در حیطه‌ی علاقه‌مندی‌هایتان باشند. ناگفته نماند که همه‌ی ما گاهی مجبور می‌شویم، کارهایی را انجام بدهیم که خواست خودمان نیستند و علاقه‌ای به انجام دادن‌شان نداریم. اما اگر همه‌ی زندگی یک شخص به انجام کارهایی محدود شود که مورد علاقه‌اش نیستند، حتما یک جای کار اِشکال دارد.

 2. عادات

 

امکان ندارد بتوانید همه‌ی امور زندگی‌‌ را کاملا خط‌کشی شده جلو ببرید. اما همین که فقط به چند مورد از عادات اصلی زندگی‌تان نظم‌و‌ترتیب ببخشید، کافی است تا زندگی روزمره‌تان سروسامانی به خودش بگیرد. مثلا اگر صبح‌ها سر یک ساعت مشخصی از خواب بیدار شوید و ساعات کاری و میزان بازدهی‌تان نیز مشخص و در هر روز تقریبا مشابه باشد، روز بعد با دشواری کمتری در انجام همان کارها روبه‌رو خواهید بود.

فایل صوتی فوق العاده عالی برای بالا بردن انگیزه پیشرفت

3. غرقه‌گی

 

غرقه‌گی (flow) به وضعیتی گفته می‌شود که ذهن فرد، کاملا روی کارِ در دست انجام، متمرکز است. عوامل متعددی در ایجاد این وضعیت نقش دارند، اما در اختیار گرفتن ذهن و هدایتش به سمت وضعیت غرقه‌گی، کار چندان آسانی نیست. در مجموع، باید به دنبال راهکاری بگردید تا کاری که انجامش می‌دهید، حوصله‌تان را سر نبرد و باعث اذیت و آزارتان نشود، بلکه مجذوب‌تان کند و غرق انجام دادنش شوید.

 

راهکارهای ایجاد انگیزه پیشرفت

 

گاهی وقت‌ها، حتی اگر تمامی مواردی را که تا به اینجا گفته شد رعایت کنید، باز هم ممکن است برای رسیدن به هدف به انگیزه نیاز داشته باشید. در این‌گونه شرایط، نکاتی را که در ادامه آمده است، مد نظر داشته باشید:

1. از خودتان بپرسید چرا

اگر خودتان را به انجام کاری وادار کنید که به نظرتان کسالت‌آور است، این تمرکز اجباری تأثیری در جذاب‌تر شدن کاری که انجامش می‌دهید، نخواهد داشت. پس اگر کاری را انجام می‌دهید که مورد علاقه‌تان نیست و جذب‌تان نمی‌کند، اندکی به خودتان فرصت بدهید و سعی کنید بفهمید چرا باید خودتان را برای انجام کاری که ترغیب‌تان نمی‌کند، به زحمت بیندازید. باید دلیلی پیدا کنید تا کارِ در دست انجام را برای‌تان جذاب‌تر کند. اما اگر فکر کردید و به هیچ دلیل واضحی نرسیدید، پس شاید بهتر باشد از انجام کار مورد نظر دست بکشید.

فایل صوتی فوق العاده عالی برای بالا بردن انگیزه پیشرفت

2. خودتان را به یک چالش پنج دقیقه‌ای دعوت کنید

فقط برای پنج دقیقه شروع به کار کنید. همین پنج دقیقه کافی است تا استارت کار زده شود.

3. به جنب‌وجوش بیفتید

وقتی به انجام کاری به شدت مشتاق باشید، حتی به لحاظ جسمی سرشار از انرژی خواهید بود. پس وقتی به انجام کاری رغبت ندارید، بد نیست وانمود کنید که همان‌قدر پرانرژی و چابک هستید. به عبارت دیگر، به بدن‌تان تلقین کنید که مشتاق هستید. این رویکرد «گول‌زَنَک» شاید به نظرتان ناکارامد و احمقانه بیاید، اما باور کنید در افزایش انگیزه چندان هم بی‌تأثیر نیست.

فایل صوتی فوق العاده عالی برای بالا بردن انگیزه پیشرفت

4. به مرحله‌ی بعدی کار بیندیشید

شاید گاهی احساس کنید پروژه‌ای که انتظارتان را می‌کشد، اصلا انجام‌شدنی نیست و امکان ندارد از عهده‌اش بربیایید. تا زمانی که پروژه‌ای را انجام‌نشدنی تصور کنید، فقط از زیر انجام دادنش در خواهید رفت. در این قبیل شرایط، توصیه می‌شود بلافاصله به مرحله‌ی بعدی کار بیندیشید. منظور از مرحله‌ی بعدی این است که باید پروژه‌ی محول‌شده را به قطعات انجام‌پذیرتر تبدیل کنید تا راحت‌تر بتوانید انجامش بدهید.

5. عامل بی‌انگیزگی‌تان را شناسایی کنید

فکر می‌کنید چه عاملی باعت می‌شود دل به کار ندهید؟ باید سعی کنید عامل بازدارنده‌ای را که باعث بی‌انگیزگی‌تان شده است، شناسایی و برطرف کنید. شاید علت بی‌انگیزگی‌تان از خستگی، ترس، بی‌حوصلگی، بی‌قراری یا خشم ناشی شده باشد. شاید هم مطمئن نیستید چقدر زمان دارید یا حواس‌تان نیست وظایف محول‌شده هنوز به اتمام نرسیده‌اند و به همین دلیل، وظایف‌تان را به تعویق می‌اندازید. در هر صورت، باید سعی کنید عاملی را که مانع پیشرفت‌تان شده است، شناسایی و برطرف کنید.

6. بر ترس‌هایتان غلبه کنید

مطمئنا از اینکه کاری را به سرانجام برسانید، نمی‌ترسید. اما گاهی اوقات، ترس‌ها یا اضطراب‌های نهفته ممکن است مانع پیشرفت‌تان شوند و نگذارند وظایف‌تان را به اتمام برسانید. باید این ترس‌ها یا اضطراب‌های نهفته را در خودتان ردیابی کنید و از بین ببرید. همچنین اعتمادبه‌نفس‌تان را تقویت کنید و باور داشته باشید که می‌توانید از پسِ ناگوارترین شرایط نیز بربیایید.

 

7. از یک دوست، انگیزه بگیرید

وقتی احساس تنبلی می‌کنید، طوری که به انجام هیچ کاری رغبت ندارید، بد نیست از یک دوست کمک بگیرید. در شرایطی که دست از کار کردن کشیده‌اید، یک دوست پرانرژی می‌تواند انگیزه‌تان را بالا ببرد تا روحیه بگیرید و سخت کار کنید.

8. روزتان را با برنامه شروع کنید

برنامه ریزی روزانه داشته باشید. صبح‌ها زود از خواب بیدار شوید و سعی کنید همه‌ی کارهای مهمی را که باید انجام بدهید، برای ساعات ابتدایی روز برنامه‌ریزی کنید. وقتی همه‌ی کارهای مهم‌تان را در آغاز روز به سرانجام برسانید، برای انجام کارهای دیگری که در ادامه‌ی روز باید انجام بدهید نیز نیرو خواهید گرفت.

9. کتاب بخوانید

کتاب بخوانید، اما نه فقط کتاب‌های انگیزشی و کمک به خود. مطالعه‌ی هر کتابی که دربردارنده‌ی ایده‌های جدید باشد، توصیه می‌شود. ایده‌های جدید، چرخ‌دنده‌های ذهن‌تان را به حرکت وادار می‌کنند و باعث ایجاد انگیزه می‌‌شوند. یادگیری ایده‌های جدید باعث تقویت مغز می‌شود. در نتیجه سریع‌تر می‌توانید وظایف‌تان را به اتمام برسانید و به زمان کمتری احتیاج خواهید داشت.

 

10. از ابزار کارامد استفاده کنید

محیط تأثیر بسزایی روی افزایش انگیزه دارد. آیا رایانه‌ای که ابزار کارتان است، خیلی کند عمل می‌کند؟ آیا اپلیکیشن‌هایی که باید مورد استفاده قرار بدهید، ناکارامد هستند؟ آیا وسیله‌ای که ابزار کارتان به شمار می‌رود، مدام نیاز به تعمیر دارد؟ اگر در انجام وظایف‌تان از ابزار کارامد استفاده نکنید، انگیزه‌تان تحلیل خواهد رفت. پس تمامی موانع بازدارنده‌ای را که مانع ایجاد انگیزه‌ی کافی می‌شوند، از میان بردارید.

 

11. حتی پیش پا افتاده‌ترین مشکلات را حل کنید

انگیزه پیشرفت - حل مشکلات

 

یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌انگیزگی، مشکلات نه چندان بزرگی هستند که به‌رغم پیش پا افتادگی، تأثیر بسزایی در از بین بردن انگیزه دارند. یادتان باشد مشکلات پیش پا افتاده نیز به اندازه‌ی مشکلات جدی و بزرگ حائز اهمیت هستند و نیاز به رسیدگی دارند?، چرا که همین مشکلات به ظاهر کم‌اهمیت نیز می‌توانند باعث سرکوب انگیزه شوند.

12. از مانتراها الهام بگیرید

مانترا کلمه، عبارت یا جمله‌ای است که به صورت ذکر خوانده می‌شود. سعی کنید چند نمونه مانترا پیدا کنید و با تمرکز روی این مانتراها انگیزه بگیرید. مانترایی که تکرارش می‌کنید را می‌توانید از کتاب‌ها یا پوسترهای انگیزشی استخراج کنید. مانترا حتی می‌تواند چند کلمه‌ی خیلی ساده باشد که فرد را راهنمایی می‌کند. اگر نمی‌دانید از کجا باید شروع کنید و هنوز هیچ مانترایی پیدا نکرده‌اید، می‌توانید فعلا از این جمله انرژی بگیرید: «همین الان پاشو انجامش بده

13. از موفقیت‌های کوچک بهره بگیرید

موفقیت، موفقیت می‌آورد. وقتی در کاری موفق می‌شوید، چنان انرژی‌ای می‌گیرید که احساس می‌کنید تقریبا برای انجام هر کاری انگیزه دارید. موفقیت‌های کوچک، مثلا همین که همکارتان از عملکردتان تعریف و تمجید کند یا اینکه دو سوم وظایف‌تان را پیش از ظهر به انجام برسانید، کافی هستند تا به بمب انرژی تبدیل شوید. پس سعی کنید از موفقیت‌های کوچک برای ایجاد انگیزه بهره ببرید. می‌توانید کارهایی را که فکر می‌کنید انجام دادن‌شان پیچیده نیست، مثلا ورزش صبحگاهی، در ابتدای روز انجام‌شان بدهید تا برای مابقی روز باانگیزه‌تر پیش بروید.

فایل صوتی فوق العاده عالی برای بالا بردن انگیزه پیشرفت

 تاریخ : چهارشنبه 98/12/7 | 10:4 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

زندگی انسان همان چیزی است که تفکر و تصورات وی ساخته است.بزرگترین مردان و زنان تاریخ، بزرگترین متفکرین ،بزرگترین جراحان ، بزرگترین فیلسوفها،بزرگترین نویسنده ها و شاعران ،همه و همه شاگردان این مفهوم بزرگ هستند.

شما همان شخصی خواهید شد که اکثر اوقات به آن فکر میکنید!
انسان همان چیزی خواهد شد که در طول روز به آن فکر میکند. این واقعیت، قانون تطابق را در ذهن زنده میکند. براساس این قانون زندگی ما منطبق بر زندگی ذهنی ماست. انسان چیزی را که میبیند باور نمیکند، بلکه فقط چیزهایی را که باور دارد می بیند.شما چیزهایی که از قبل باور کرده اید را، می بینید. بدون توجه به اینکه دانسته ها و باور های شما بر اساس اطلاعات صحیحی باشد یا نه.

برایان تریسی در دوران نوجوانی را در شهرپومونای کالیفرنیا گذراند در خانه ای که هرگز پول کافی وجود نداشت او می گوید:در آن زمان ارزوی من این بود که قبل از سن 30سالگی میلیونر شوم مطمنا خیلی ها همین ارزو را دارند با این حال که به سن 30 سالگی رسیدم وضعیت من با سن 20 سالگی تفاوت نداشت ولی ناگهان کاری کردم که زندگی ام را دگرگون کرد . موضوعی که می خواهیم در کتاب صوتی مدیریت درونی به آن بپردازیم یکی از مهمترین مواردی است که در دوران مطالعه و پژوهش در زمینه موفقیت با آن برخورد کرده ام.همه چیز از اینجا شروع و به همین جا ختم میشوند. برخی این موضوع را بزرگتریت پیشرفت در زمینه شناسایی پتانسل های ذهن بشر می دانند. این موضوع صدها سال فلسفه و روانشناسی را در یک مفهوم کوتاه خلاصه کرده است؛و هرکس بتواند این مفهوم را درک کند زندگی وی به طور کلی دگرگون خواهد شد. البته رسیدن به این درک کار ساده ای نیست . اما در صورت وجود اشتیاق لازم و تلاش کافی ، می توان به آن دست پیدا کرد. چیزی که ما در اینجا بیان میکنیم این است :

“خود و دیگران را به گونه ای مدیریت کنید تا بهترین عملکرد به دست آید”
اکثر مردم کمتر از 10% از توانایی های خود را به کار می گیرند که در صورت به کارگیری بیشتر آنها، به موفقیت هایی دست پیدا می کنند.

باورهایتان را نسبت به خودتان تغییر دهید!
شما با خواندن این کتاب به نگرشی روی می آورید که برای برداشتن گام های بزرگ موفقیت در زندگی ابتدا باید گام هایی از درون خود بردارید. ?? این روش تفکر را ، تمام نویسنده ها و مربیان را روانشناسی تایید کرده اند و سرلوحه ی کار خود قرار داده اند. به گونه ای که ویلیام جیمز نیز این مسئله را بزرگترین کشف تاریخ دانسته است :

کشف قابلیت تغییر زندگی انسان فقط با تغییر افکارش است (ویلیام جیمز)

در این جا فایل صوتی مدیریت درونی خود  تقدیم می گردد.
با گوش دادن به این فایل های صوتی می توانید زندگی خود را تغییر دهید. 

فایل صوتی مدیریت درونیتاریخ : چهارشنبه 98/12/7 | 9:12 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب جدید تر مطالب قدیمی تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق