بهمن 98 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه اضطراب مدرسه - گزارش معلمSAS-TRSchool anxiety scale –teacher report

مدرسه، عامل بسیار مهمی در تامین بهداشت روانی دانش آموزانبه حساب می آید (مسعودزاده و همکاران 1384 ) اضطرابکودکان گاهی با نادیده گرفتن خانواده، مدرسه و حتیجامعه میتواند تبدیل به معضلی شود که عوارض بسیاری را دربزرگسالی به دنبال خواهد داشت بنابراین تشخیص زودرس ودرمان آن بسیار اهمیت دارد ( موریس[1]و همکاران، 2003). اختلالات اضطرابی یکی از شایعترین اختلالات روانی در کودکان میباشد.

ورود به مدرسه در دنیای کودک شکاف ناگهانی ایجادمی کند. برای برخی از کودکان، مدرسه، اولین تجربه در تطابقبا تعامل گروهی است که تحت نظر فردی به جز مادر (یعنیمعلم) اداره میشود. کودکان مایل هستند به مدرسه بروند ومعمولاً با وضع جدید با کمترین سختی سازش یابند . سازش

موفقیتآمیز به طور مستقیم بستگی به رشد فیزیکی و عاطفیکودک و آمادگی والدین جهت پذیرش جدایی (ورود به مدرسهدارد. همکاری بین والدین و حمایت از کودک بهترین راه سازش

با استرسهای ورود به مدرسه است. متاسفانه برخی از والدین بهدلیل کمبود آگاهی درباره فرایند تکاملی و بلوغ کودک بارفتارهای نامناسب، باعث تاخیر در پذیرش تحمل جدایی توسطکودک میشوند ( .(Hockenberry and Wilson,2006

این پرسشنامه برای اولین بار توسطلینهام و همکاران ( 2008 ) طراحی شده و  دارای 16 سوال بوده کهمعلمان با توجه به نحوه رفتار کودک در مدرسه طی 3-6 ماه گذشته به هر کدام از سوالات پاسخ میدهند و هدف آن بررسی میزان اضطراب اجتماعی از ابعاد مختلف( اضطراب اجتماعی و اضطرابفراگیر )است .

 

همراه با  2 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 [1] - Murisتاریخ : یکشنبه 98/11/20 | 9:49 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

فیلم فوق العاده انگیزشی- ذهنت را کاملاً باز کن – جو دیسپنزا

مشاهده فیلمتاریخ : شنبه 98/11/19 | 10:34 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی-2 ( تجدید نظر شده(     

پژوهشگران اضطراب را یک حالت هیجانی منفی که با بی قراری، تشویش، نگرانی و فعال سازی یا انگیختگی بدنی همراه است توصیف کرده اند.

در این پژوهش از سیاه? بازنگری شدهاضطراب حالتی رقابتی 2 که یک ساز? چندبعدی است استفاده می شود. (کاکس و همکاران، 2003) .  این سیاهه حاوی 17سؤال است. سیاه? مذکور، از سه خرده مقیاساضطرابجسمانی (برای مثال، در عضلاتم احساسلرزش میکنم اضطراب شناختی ( برای مثال،نگرانم که دیگران را از خودم ناامید کنم)و اعتمادبنفس (برای مثال، مطمئنم که عملکردخوبی خواهم داشت)تشکیل شده است.

همراه با  3 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : چهارشنبه 98/11/16 | 10:13 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه اضطراب رقابتی (SCAT) مارتینز 1977

Sport Competition Anxiety Test

پرسشنامه اضطراب رقابتی ورزشی در سال 1977 پس از 5 سال بررسی روی 4000 نفر در امریکا توسط رینر مارتنز تهیه شده است. این آزمون اضطراب صفتی ورزشکاران را میسنجد و به پرسشنامه رقابتی ایلینویز[1]نیز معروف است.دارای 15 سوال ساده بود که قابلیت استفاده از این تست در فرهنگ های مختلف در استفاده از ان به علت ساده بودن سوالات و اجرای ان در مدت کمتر از 5 دقیقه ممکن می باشد. در نتیجه قابلیت اجرای ان برای کشورهای مختلف با فرهنگ های مختلف ممکن می باشد. سوالات این ازمون برخلاف اکثر ازمون های دیگر به صورت غیرمستقیم بوده و در هیچ جای ان به طور مستقیم به مفهوم اضطراب اشاره نشده است و این مورد می تواند به اعتبار و روایی ان بیفزاید. لازم به ذکر است که ازمون اضطراب صفتی و رقابتی یک وسیله پیش بینی کننده معتبر برای اضطراب حالتی رقابتی (واکنش اضطرابی در موقعیت های خاص رقابتی ایجاد می گردد) می باشد.

همراه با  2 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 [1] - Illinois Competitive Questionnaireتاریخ : سه شنبه 98/11/15 | 10:42 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

افکارتان را هر روز شارژ کنید! کلید موفقیت دست خود شماست!

مشاهده این کلیپتاریخ : سه شنبه 98/11/15 | 11:41 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان( MASC) چیو هنری

اضطراب به منزله بخشی از زندگی انسانها از جمله کودکان و نوجوانان، یکی از م ؤلفه های ساختار شخصیت آنها را تشکیل م ی دهد و از این زاویه است که پاره ای از اضطراب های دورا ن کودکی و نوجوانی را می توان بهنجا ر تلقی کرد. بالعکس، اضطراب مرضی نیز وجود داردکه به منزله منبع شکست و سازش نایافتگی به شمار م یرود و به طیف اختلا ل هایی که از اختلال های شناختی و بدنی تا ترسهای غیر موجه و وحشت زدگیها گسترده اند، پوشش م ی دهند و فرد را ازبخش عمده ای از امکاناتش محروم می کند (دادستان،1386 ).

بنا به تعریف توبایس و ویسراد اضطراب ریاضی به عنوان ترس ، احساس عدم سازماندهی ذهنی یک نوع فلج ذهنی و گونه ای درماندگی تعریف می شود که در برخی افراد هنگامی که با یک تکلیف ریاضی مواجه می شوند دیده می شود . این پرسشنامه  دارای 22 گویه است

همراه با  7 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : دوشنبه 98/11/14 | 9:30 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

شور و اشتیاق اصلی برای موفقیت و اصلی برای از بین بردن بهانه ها - و معرفی هنرمندی که 75% - 80% بدنش سوخت ولی هنرمند بزرگی شد یعنی دن کارو

 

مشاهده فیلمتاریخ : شنبه 98/11/12 | 11:29 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه اضطراب انتظار -صفارینیا و توکلی  1391

محیطهای انتظار نیز، به ویژه در مکانهای درمانی یکیاز مهمترین عوامل استرس آور میباشند. محیطهای سردبیمارستانی و درمانی به علت همسویی با بیماری و مرگ باعثایجاد فشار در انسان میشوند. اگر فرد با درد، رنج و بیماریمیخواهد ساعتی را در انتظار بگذراند، این استرس چند برابرمیشود. علاوه بر ویژگیهای موقعیت استرسزا و مدتی کهفرد در آن موقعیت حضور دارد، ویژگیهای روانشناختی وزیستشناختی فردی و اجتماعی نیز در آن مؤثر است.

این پرسشنامه توسط صفارینیا و توکلی   (1391)  و براساس پرسشنامه اضطراب حالت-صفت اشپیلبرگر (STAI) طراحی شده است.  این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 20گویه میباشد.

همراه با  1 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : شنبه 98/11/12 | 10:37 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

موفقیت در مسیر توست، بر خیز!تاریخ : شنبه 98/11/12 | 8:53 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

در این ویدئوی جالب به شما آموزش داده می شود چگونه در 6 گام زندگی شخصی به ویژه وضع اقتصادی خود را تغییر دهید.

مشاهده فیلمتاریخ : پنج شنبه 98/11/10 | 8:57 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب جدید تر مطالب قدیمی تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق