خرداد 97 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه بهزیستی معنوی (سلامت معنوی) پولوتزین و الیسون(SWBS

Spiritual Well-Being Scale

سلامت روان، صرفاً نداشتن بیماری های روانی نیست، بلکه توان واکنش در برابر انوار گوناگون تجربیات زندگی به صورت انعطاف پذیر و معنادار است . یکی از مهم ترین عوامل اجتماعی - فرهنگی مرتبط با سلامت روان، سلامت معنوی است (سلیمانی، 1395). سلامت معنوی یکی از ابعاد مهم سلامت محسوب می شود. سـلامت معنـوی، ارتبـاط هماهنـگ و یکپارچه را بین نیروهای داخلـی فـراهم مـی کنـد و بـا ویژگـی هـای ثبـات در زنـدگی، تناسـب و هماهنگی، احساس ارتباط نزدیک با خود، خدا، جامعه و محیط مشخص می شود؛ نیـروی یگانـه ای است که ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی را هماهنگ کی کند (فرنسلر، 1999). وقتـی سـلامت معنوی به طور جدی به خطر بیفتد، ممکن است فرد دچار اختلالات روحی مثل تنهایی، افسـردگی و از دست دادن معنا در زندگی شود. سلامت معنوی، بعد مهم و برجسته یک زندگی سـالم اسـت که موجب ایجاد زندگی هدف دار و معنادار می شود و زندگی افراد از یـک زنـدگی مـادی بـه یـک زندگی معنوی تبدیل می شود (لین و همکاران،2003). این پرسشنامه توسط پولوتزین و الیسون طراحی شده و دارای 20گویه است که 10 گویه مربوط به سلامت مذهبی و 10 گویه دیگر سلامت وجودی را اندازه گیری می کند.

همراه با 12 مقاله مرتبط رایگان

این ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 تاریخ : جمعه 97/3/18 | 12:28 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبورگ (EPDS)-  

Edinburgh Postpartum Depression Scale         

بارداری،زایمانومادرشدنازمهمترینوقایعزندگیزناناست )واردروپوپاپادیک،2013). دوره ی بعد از زایمان، زمانی است که بیشترین خطر یروز اختلالات خلقی شامل اندوه، افسردگی و سایکوز وجود دارد. افسردگی پس از زایمان یک مشکل شایع و قابل درمان با تأثیرات گسترده بر مادر و خانواده می باشد ، که بعضی از زنان پس از تولد نوزاد خود، آن را تجربه می کنند. افسردگی پس از زایمان با احساس غمگینی، ناتوانی از لذت بردن، تحریک پذیری و عصبانیت و کاهش اعتماد به نفس مشخص می گردد. میزان شیوع افسردگی پس از زایمان در مطالعات جهانی بین صفر تا 60 درصد و در ایران بین 16 تا 40 درصد گزارش شده است. افسردگی پس اززایمان تأثیر منفی چشمگیری بر تمام ابعاد کیفیت زندگی مادر می گذارد. ادامه اختلال و عدم تشخیص به موقع آن منجر به تطابق غیر موثر مادر با کودک، همسر و خانواده و در نتیجه، عدم توانایی انجام وظایف مادری و همسری می گردد که در صورت تشدید منجر به تراژدی خودکشی مادر یا فرزند کشی می گردد(نیک پور،1391) .

همراه با 12 مقاله مرتبط رایگان

این ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 تاریخ : پنج شنبه 97/3/17 | 3:21 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
 


تاریخ : پنج شنبه 97/3/3 | 7:21 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب جدید تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق