دی 99 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

11 راه پولدار شدن بدون سرمایه کدامند؟

راه های پولدار شدن بدون سرمایه

11 راه پولدار شدن بدون سرمایه کدامند؟

 

پولدار شدن بدون سرمایه آروزی همه ماست اما چقدر به واقعیت نزدیک است؟ ما روزانه مقالات زیادی مبنی تبلیغات مالی و سرمایه گذاری در اینترنت پیدا می کنیم که چگونه بدون سرمایه پولدار شویم را در زمان کوتاه به ما آموزش می دهند. این شرکت ها، طرح های متنوعی از سرمایه گذاری را در قالب نقدینگی ما با توجه به کسب درآمد بیشتر، از سود و سرمایه در زمان کوتاه، ارائه می دهند. اما آرزوی همه شاید این باشد که راه های ثروتمند شدن بدون سرمایه را بدانند و بتوانند به آن چیزی که در ذهن دارند برسند.

جهت مطالعه این مقاله ارزشمند کلیک کنید.تاریخ : یکشنبه 99/10/28 | 9:37 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران (2005 )

Spiritual Leadership Scale

مدافعان معنویت در محیط کار، اظهار می دارند که : معنویت در محیط کار افراد را به روحی واحد و بی همتا تبدیل می کند تا آن ها احساس تعالی و اشتراک را در محیط کار تجربه کنند . رهبری معنوی، انگیزش و الهام بخشی کارکنان را از طریق چشم اندازی متعالی و فرهنگی مبتنی بر ارزشهای نوع دوستی (فرای و مادرلی، 2006) در بر می گیرد که نتیج? آن کارکنانی با انگیزه تر، متعهد تر و بهره ورتر می باشد رهبری معنوی از طریق چشم انداز، ایمان و عشق به نوع دوستی بنیانی محکم برای انگیزش درونی از طریق تبیین هدف و مشارکت در فعالیت ها را ایجاد می کند تا از این طریق به نیازهای سطوح بالاتر افراد از قبیل (فرای ، 2003) خود شکوفایی پاسخ می دهد و احساس استقلال، رقابت و وابستگی فراهم می کند.

رهبری معنوی بر اساس مدل انگیزش درون سازمانی فرای، ویتوچی و کدیلو (2005) توسعه یافته استکه ترکیبی از چشم انداز، عشق به نوعدوستی، عضویت، تعهدسازمانی و بازخورد عملکرد رهبر می باشد.

تئوری علّی رهبری بر مبنای الگوی انگیزه درونی که بینش و بصیرت ، ایمان و امید و عشق به نوع دوستی و تئوری های معنویت محیط کاری و بقاء معنوی را با یکدیگر تلفیق می کند تدوین شده است.

پرسشنامه رهبری معنوی دارای 16 سوال و دارای 5 مولفه چشم انداز ، نوع دوستی ، عضویت ، تعهد سازمانی، بازخورد عملکرد می باشد .

همراه 6 مقاله رایگان

این پرسشنامه ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : یکشنبه 99/10/28 | 4:37 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (2004)

امروزه سلامت، یکی از موضوع های بسیار مهمی است که اندیشمندان بسیاری از کشور ها به آن می پردازند. این موضوع بنیادی ترین امری است که حیات انسان بت آن استوار است و در تاریخ زندگی بشر همواره مطرح بوده است. .سلامت اجتماعی به نوعی بهداشت روانی و اجتماعی گفته می شود که در صورت تحقق آن، شهروندان دارا ی انگیزه و روحیه شادند و در نهایت، جامعه شاداب و سلامت خواهد بود. گلداسمیت شاخص های سلامت اجمتاعی را یکی از اساسی ترین شاخص های سلامت هر کشوری معرفی می کند و سلامت اجتماعی را «ارزیابی رفتارهای معنی دار مثبت و منفی فرد در ارتباط با دیگران »تعریف می نماید(لارستون، 1993).

سلامت اجتماعی در کنار سلامت جسمی و روانی یکی از ارکان تشکیل‌دهنده سلامت و بیانگر ارزیابی فرد از زندگی اجتماعی است.

پرسشنامه سلامت اجتماعی توسط کییز در بنیاد علمی مک آرتور ایالات متحده آمریاا به سال 2004ساخته شده است و در چندین دوره مطالعاتی روایی و پایایی آن مورد تایید واقع شده است. این پرسشنامه دارای 20 گویه بوده و هدف آن بررسی میزان سلامت اجتماعی از ابعاد مختلف ( سلامت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی) است.

همراه 15 مقاله رایگان

این پرسشنامه ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : جمعه 99/10/26 | 8:45 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه شخصیت جامعه پسند پنر ( 2002)

رفتار جامعه پسند [1] یعنی هر عملی که به دیگران سود برساند. این اصطلاح در مورد اعمالی به کار می رود که هیچ سود مستقیمی به فردی که آن اعمال را انجام می دهد نمی رساند و حتی ممکن است حاوی خطراتی برای او باشد. رفتارهای جامعه پسند در زنان، بیشتر رابطه ای و گروهی است و این رفتارها در مردان بیشتر نماینده ای و به صورت جهت گیری شده مانند تمرکز بر قدرت همکاری است که مبدأ این باورها تحت تأثیر پردازش های هورمونی، انتظارات اجتماعی و موقعیت های فردی قرار دارد( ایگلی، 2009). شخصیت جامعه پسند به ویژه همدلی، نقش اساسی در زندگی اجتماعی دارد و با ابعاد بهزیستی روان شناختی و جسمانی رابطه دارد(صفاری نیا و همکاران ،1393).

پرسشنامه شخصیت جامعه پسند توسط پنر (2002) طراحی شده است و دارای 30 گویه است، که معمولاً به عنوان مقیاسی عمومی در روانشناسی اجتماعی برای ارزیابی گرایش های جامعه پسند از منظر صفات شخصیتی به کار می رود. این نسخه 30 گویه ای، خلاصه مقیاس کامل شخصیت جامعه پسند می باشد.

این پرسشنامه 2 عامل شامل : عامل1: هم حسی جهت گیری شده و عامل2: کمک رسانی و 7 خرده مقیاس شامل مسئولیت اجتماعی (SR) ، ارتباط همدلانه(EC) ، نگاه از منظر دیگران (PT) ، استدلال اخلاقی دوجانبه (M)، استدلال اخلاقی جهت گیری شده دیگران(O)، پریشانی فردی(PD) و نوع دوستی خودگزارش دهی(SRA) را اندازه گیری می کند.

همراه 5 مقاله رایگان

این پرسشنامه ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

[1]- prosocial behavior

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : پنج شنبه 99/10/25 | 11:26 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس اعتیاد به پورنوگرافی اینترنتی گرابز (2010)

The Cyber-Pornography Use Inventory

در سال های اخیر، فزون خواهی جنسی ، به دلیل رواج گسترده آن در صدر توجهات تحقیقاتی و بالینی قرار گرفته است (وماک و همکاران 2013 ، کافکا 2010 ) که مقارن افزایش تحقیقات در زمینه فزون خواهی جنسی، توجهات اکادمیک و بالینی بر شکل مشکل زای کاربرد پونوگرافی اینترنتی نیز افزایش داشته است (گریفیث و همکاران 2012 ) اعتیاد پورنوگرافی اینترنتی، امروزه در برخی کشورها خصوصا کشورهای غربی بسیار شایع است (کارول و همکاران 2008 ) که همراه با افزایش آن، غالبا سلامت روانی فرد به مخاطره می افتد (اونز و همکاران 2012 ، کارول و همکاران 2008 ) استفاده از پونوگرافی اینترنتی با مشکلات عدیده ای همبسته است نظیر مسائل شغلی (یونگ 2007 ) اختلال در عملکرد خانوادگی (مانینگ 2006 ) درگیری های حقوقی و قضایی (گریفیث 2001 ) کناره گیری از روابط بین فردی و انزوا جویی (یودر و همکاران 2005 ) و آشفتگی روانی (ایگان و پارمر 2013 ) مفهوم سازی جدید از کاربرد مشکل زای پونوگرافی اینترنتی مبتنی بر تحقیقات در حوزه فزون خواهی جنسی است . در DSM-V رفتارهای غیرارادی جنسی به عنوان بیماری در نظر گرفته شده است. به همین جهت، اعتیاد به پورنو گرافی اینترنتی نیزاغلب به عنوان زیر شاخه ای از رفتار فزون خواهی جنسی مععرفی شده است.(کاپلان و کروگر 201) ( به نقل از فرج زاده بی بالان، 1394).

این پرسشنامه دارای 9گویه است و3 بعد آن عبارتند از وسواسی جبری، کوشش، آشفتگی

همراه 3 مقاله رایگان

این پرسشنامه ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : سه شنبه 99/10/23 | 11:52 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه همجوشی شناختی گیلاندرز (2010)- 12 عبارتی

Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ)

همجوشی شناختی مفهومی شناختی- اجتماعی است و چنان شخص را گیج می کند که پس از مدتی به عنوان تفسیر درست از تجارب شخص تلقی شده و دیگر قابل تشخیص از تجارب واقعی فرد نیستند.پدیده همجوشی شناختی زمانی اتفاق میافتد که شخص در بافت فکری خود گرفتار شود (هیز و همکاران، 1999) به عبارت دیگر منظور از همجوشی شناختی این است که فرد طوری تحت تأثیر افکارش قرار گیرد که گویی کاملاً واقعی هستند و موجب می شوند. رفتار و تجربه بر دیگر منابع تنظیم رفتاری حاکم شوند و فرد نسبت به نتایج مستقیم، حساسیت کمتری پیدا میکند (گیلاندرز وهمکارانش، 2014 ).

این مقیاس نتیجه همکاری بین گیلاندرز از دانشگاه ادین برگ، بولدرستوناز دانشگاه ساتمپتون و بوند از دانشگاه گلداسمیت لندن است. مقیاس گیلاندرز و همکاران دارای دو مؤلفه همجوشی و گسلش شناختی است. در ارتباط با همجوشی، هیز و همکارانش (2004) توضیح دادند که هیجانات به طور گسترده با افکاری که ناشی از تفاسیر واقعی تجربه ها هستند، ترکیب می شوند و تجربه درونی افراد را غیرقابل تشخیص می کنند.همچنین برنت (2012) معتقد است که همجوشی شناختی از طیف همجوشی زیاد به گسلش اتفاق می افتد برای مثال: من افسرده ام (بسیار همجوش)، من احساس می کنم افسرده ام (تاحدودی همجوش)، من در حال افسرده شدن هستم(کمی همجوش)، من در حال حاضر حسی را تجربه کرد م که معمولاً به آن افسردگی اطلاق می شود (گسلش شناختی). او همچنین معتقد است که همجوشی شناختی موجب اشتباه در بیان افکار می شود. اما گسلش شناختی متضاد همجوشی شناختی و اساساً مشابه فاصله شناختی است و ذهن آگاهی ، افکار آگاهانه تر و کمتر به صورت خودکار از نتایج آن است.

این پرسشنامه را گیلاندرز و همکاران (2010) ارائه دادند . این مقیاس 44 آیتمی برای گروه 425 نفری اجرا و در نتایج تحلیل عاملی تعداد آن به 28 سؤال تقلیل یافت که در نهایت در یک فرایند تجربی و با استفاده از تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ، مقیاس همجوشی شناختی به 13 سؤال تقلیل یافت. زارع (1393) نیز یک گویه از آن را حذف کرده ، پس این پرسشنامه حاوی 12 سوال است که دارای دو زیر مقیاس همجوشی و گسلش می باشد و بر اساس مقیاس 7 درجه ای لیکرت تنظیم گردیده است.

همراه 9 مقاله رایگان

این پرسشنامه ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : سه شنبه 99/10/23 | 6:0 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه هوش عاطفی (EIQ) ویزینگر( 1998 )

Emotional Intelligence Questionnaire

هوش هیجانی یا هوش عاطفی برگردان واژه Emotional Intelligence است. هوش عاطفی یکی از جدید ترین مفاهیمی است که پا به حیطه مدیریت گذاشته و به عنوان یکی از عناصر حیاتی رهبری به حساب می آید. گلمن (1995) واژه هیجان را برای اشاره به یک احساس، فکر و حالت روانی و بیولوژیکی مختص آن و دامنه‌ای از تمایلات برای عمل براساس آن به کار برده است. تعاریف هیجان، متعدد و اغلب متناقض هستند . اما از دیدگاه برخی نظریه پردازان؛ هیجان مجموع های است از هیجانات جهان شمول؛ مانند خشم، اندوه، ترس، شادمانی، عشق، شگفتی، نفرت و شرم. هر یک از این هیجانات یک هسته واحد دارند . به عبارت دیگر،شکل اصلی هر هیجان در افراد مختلف یکسان است، اما در جوامع مختلف تحت تأثیر شرایط فرهنگی خاص آن جامعه، شکل بروز هیجان متفاوت است. گلمن (1998) هوش هیجانی را به عنوان یک عنصر ضروری برای موفقیت فرد در زندگی و کار در محیط اجتماعی پرچالش امروز می داند. او معتقد است ؛ هوش هیجانی سبب توانمند سازی افراد در مواجه شدن با استرس بالا و چالش های شدید رشد اجتماعی و ادراکی می شود.

براساس نظریه گلمن با توجه به شناخت و کنترل فرد از خود و جامعه می توان چهار دسته تقسیم کرد:

1- آگاهی از خود یا خود آگاهی (Self-awareness)

2- خود کنترلی یا مدیریت خود (Self- regulation)

3- آگاهی اجتماعی یا درک احساسات دیگران یا همدلی (Social skill –> Empathy)

4- مهارت اجتماعی یا مدیریت و کنترل ارتباط و نفوذ در دیگران (Social skill –> Infulence)

5- خود انگیزشی :

پرسشنامه هوش عاطفی (EIQ) توسط ویزینگر( 1998 ) طراحی شدهشامل 25 سؤال است. و در مجموع هوش عاطفی پاسخ دهندگان را در پنج بعد: خودکنترلی، خودآگاهی، انگیزش، مهارتهای اجتماعی و همدلی می سنجد.

همراه 5 مقاله رایگان

این پرسشنامه ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : سه شنبه 99/10/23 | 12:28 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


مهاباد از آن دسته شهرهایی است که زبان مردمش و موقعیت جغرافیایی آن ممکن است در ابتدا گیج‌کننده باشد. پس خودتان را آماده کنید که وقتی کسی از شما پرسید «مهاباد کجاست؟» بدانید که این شهر زیبا در جنوب استانآذربایجان غربی واقع شده است و مردمانی کُردزبان دارد. این شهر سرسبز در میان چندین کوه قرار گرفته و موقعیت جغرافیایی آن به گونه‌ای است که زمستان‌هایی سوزناک و تابستان‌هایی معتدل و خنک دارد. این شهر کردنشین در دامنه رشته‌کوه لندشیخان آرام گرفته است. در این مقاله به ویژگی‌های منحصربه‌فرد و معرفی جاهای دیدنی مهاباد می‌پردازیم که هوس سفر به این دیار دوست‌داشتنی را به سر همه می‌اندازند!

مهاباد از دوره رضا شاه به بعد به این نام خوانده می‌شود و پیش از آن ساوج یا ساوجبلاغ نام داشت. سووق بلاغ یا سوخ بلاق به ترکی سردچشمه معنا می‌دهد. این روزها «ب? خ?رهاتن ب? م?هاباد» تابلویی است که در ورودی شهر مهاباد به گردشگران و مهمانان این شهر خوش‌آمد می‌گوید.تاریخچه مهاباد

در اواخر حکومت شاه عباس صفوی، در سال 1308 قمری، بداق سلطان که حاکم مکریان بود مرکز حاکمیت خود را به مهاباد منتقل کرد و این سرزمین را با ساخت بناهایی همچون مسجد سرخ یا مسجد سور، پل سرخ یا پردی سور در حافظه تاریخ ماندگار کرد.

در سال 1946 میلادی یعنی بیش از 60 سال پیش مهاباد پایتخت جمهوری کردستان به شمار می‌رفت. این منطقه در تاریخ معاصر ایران همواره شاهد کشمکش‌های سیاسی بوده و از این جهت نیز حائز اهمیت است.

قدمت این آثار به جا مانده از دوران صفوی در مهاباد به 400 سال می‌رسد، اما این همه آن چیزی نیست که قرار است در مهاباد با آن روبرو شوید. بخش مهم و به یاد ماندنی سفر شما احتمالا بازدید از جاهای دیدنی مهاباد خواهد بود؛ جاذبه هایی طبیعی و بکر همچون رودخانه‌ها، چشمه‌های آب معدنی، غارها و… چشم انتظار طبیعت گردان خوش ذوقند.

جاهای دیدنی مهاباد

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پرونده? آن images است
میدان شهرداری مهاباد

مهاباد مکان های تاریخی زیاد و جاذبه های طبیعی گوناگونی را در دل خود جای داده است. به همین دلیل، یکی از شهرهای غنی کشور به لحاظ فرهنگی و طبیعی محسوب می‌شود. مهاباد در ساحل شرقی رودخانه مهاباد قرار دارد و به دلیل قرار گرفتن در مرکز تلاقی سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان، به لحاظ استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار است و هر روزه میزبان گردشگران زیادی از این شهرها و سایر شهرهای کشور است.

همانطور که گفته شد، موقعیت جغرافیایی مهاباد به گونه‌ای است که باعث شده این شهر پر از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی باشد. جاذبه‌های مهاباد را می‌توان به دو دسته تاریخی و طبیعی تقسیم کرد.

از جمله جاذبه‌های تاریخ مهاباد می‌توان به مسجد جامع سرخ، مقبره بداق سلطان، حمام تاریخی میرزا رسول و فقرگاه مهاباد اشاره کرد. شهر مهاباد به خاطر پیشینه‌ای که در تاریخ داشته از اولین سکونتگاه‌های بشر به شمار می‌رفته است و آثار باستانی زیادی نیز دارد. گوردخمه سنگی فخریگاه، غار آبی تاریخی سهولان و برده کنته از جمله این آثار است.

جاذبه های طبیعی مهاباد یکی دو تا نیست و به همین دلیل می‌توان از آن به عنوان بهشت طبیعت‌گردان آذربایجان غربی یاد کرد. تالاب کانی برازان، دریاچه و جزیره سد مهاباد و گلزار کانی ره‌ش از جاذبه های طبیعی این منطقه به شمار می‌رود.

در ادامه به معرفی تعدادی از جاهای دیدنی مهاباد می‌پردازیم.

غار آبی سهولان

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پرونده? آن images است
غار سهولان مهاباد

سهولان یا کونه کوتر نام غاری است در جنوب شرقی مهاباد. سهولان به کردی یعنی یخبندان و کونه کوتر به معنی لانه کبوتر است. دلیل این نامگذاری هم وجود تعداد زیادی لانه کبوتر در غار است.

ارتفاع سقف غار تا سطح دریاچه آن در برخی نقاط به 50 متر هم می‌رسد. عمق آب نیز از 13 تا 55 متر گزارش شده است. دمای داخل غار حدود 10 تا 15 درجه خنک‌تر از هوای بیرون غار است.

این غار در طول تاریخ همواره به عنوان پناهگاه، سکونت‌گاه یا محلی برای شکار مورد استفاده بوده است. غار سهولان که امروزه در فهرست آثار طبیعی و ملی ایران قرار دارد اولین بار به طور رسمی توسط ژاک دمورگان فرانسوی در سال 1890 مورد بازدید قرار گرفت. نقشه‌ای که او از مسیر داخل غار کشید حدود 60 درصد با واقعیت کنونی همخوانی و مطابقت دارد.

در حال حاضر 250 متر مسیر خشکی و 300 متر مسیر آبی غار کشف شده است. دیرینگی آثار به دست آمده از درون غار به هزاره دوم قبل از میلاد برمی‌گردد.

تالار اصلی غار بیش از 2000 متر مربع وسعت دارد و جای جای غار با قندیل‌های آهکی زیبا آذین شده است.

مسجد جامع مهاباد

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پرونده? آن images است

شگفت‌انگیزترین و زیباترین اثر تاریخی به جا مانده از دوره صفوی در منطقه غرب و شمال غرب ایران، مسجد جامع مهاباد یا مدرسه شاه سلیمان است که هم اکنون در قلب این شهر قرار گرفته و نماز جمعه‌های شهر در آن برگزار می‌شود.

این مسجد یکی از مهمترین بناهای تاریخی شهر و همچنین یکی از جالب‌ترین جاهای دیدنی مهاباد است که با وجود قدیمی بودن، آسیب چندانی به آن وارد نشده است. مسجد جامع که یکی از مهمترین اثرهای اسلامی شهر مهاباد محسوب می‌شود، در زمان حکومت شاه عباس اول صفوی و به هنگام حکمرانی حاکم محلی آن دوران به نام بداق سلطان ساخته شده است.

مقبره بداق سلطان

 
مقبره بداق سلطان مهاباد

همانطور که گفتیم بداق سلطان که از سرداران شاه عباس بود ساوج بلاغ یا همان مهاباد امروزی را به عنوان مقر حکومت خود انتخاب کرد.

او با ساخت کاروانسرا، حمام و مسجد در آبادانی این منطقه کوشید. متاسفانه امروزه به جز بنای مسجد سرخ باقی بناها از بین رفته‌اند.

بداق سلطان در سال 1012 هجری قمری حوالی ایروان کشته شد. جسد وی در مقبره‌ای در گورستان ساوج بلاغ به خاک سپرده شد. این مقبره سنگی کوچک مستطیلی با طاق‌نماهایی در جدار خارجی از دو بخش با دو گنبد تشکیل شده است.

گور دخمه سنگی فخریگاه

 
فقرقاه مهاباد

باستان‌شناسان گوردخمه فخریگاه یا فخریکا را متعلق به هزاره اول قبل از میلاد، یعنی دوره مادها می‌دانند. برخی معتقدند این گوردخمه از آن فرورتیش پدر دیاکو است.

این گوردخمه در دشت اگریقاش یا اندرقاش واقع شده است، دو ستون دارد که پاستون‌های آن به شکل مکعب تراشیده شده است. ستون‌های جلوی ایوان و داخل مقبره به مرور از بین رفته و تنها سرستون‌ها و پاستون‌ها باقی مانده‌اند.

در یکی از دو اتاق مقبره 3 قبر مستطیل شکل وجود دارد. یک قبر بزرگ افقی و دو قبر کوچک عمودی. قبرهای این گوردخمه به عمق 50 سانتی‌متر در سنگ تراشیده شده است.

تالاب کانی برازان

 
کانی برازان مهاباد

این تالاب از آن جهت اهمیت دارد که به عنوان نخستین سایت پرنده‌نگری ایران معرفی شده است. تالاب کانی برازان بیش از 907 هکتار وسعت دارد و در شمال مهاباد واقع شده است.

رودخانه مهاباد در مسیر خود به سمت دریاچه ارومیه این تالاب را سیراب می‌کند.

پیشنهاد می‌کنیم اگر قصد دیدن این تالاب را دارید ترجیحا یک دوربین دوچشمی همراه داشته باشید تا از لذت دیدن پرندگانی چون اردک سرسفید، اردک مرمری، قو، پلیکان، فلامینگو، حواصیل و عقاب تالابی بی‌بهره نمانید.

کلام آخر درمورد جاهای دیدنی مهاباد

اگر هنوز به مهاباد نرفته‌اید بازدید از جاهای دیدنی مهاباد را در برنامه سفر بهار یا تابستان امسال بگنجانید. بی‌شک دیدنی‌های نگین آذربایجان غربی هر طبیعت‌گردی را سر ذوق خواهد آورد.

علاوه بر این‌ها ملاقات با مردم خونگرم این شهر سفر شما را خاطره‌انگیزتر و به یادماندنی می‌کند.

سوغات اصلی مهاباد صنایع دستی این شهر است. از قالی و جاجیم و گلیم و منجوق‌دوزی و پولک‌دوزی و سکه‌دوزی که هنر زنان این سرزمین است گرفته تا خراطی و چاقو سازی که مردان مهابادی در آن تبحر خاصی دارند.


برگرفته از سایت برند ناب


 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : یکشنبه 99/10/21 | 9:53 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه هوش هیجانی توسط سیبریا شرینگ( 1996 ) 

هوش هیجانی ، از جدیدترین مفاهیمی است که پا به حیطه مدیریت گذاشته است. اگر چه این مقوله تحت عنوان هوش اجتماعی از پیشینه بالایی برخوردار است.  مفهوم هوش هیجانی چیز جدیدی نیست بلکه استفاده از این اصطلاح در نوع خود امری تازه به شمار می آید. شاید ارسطو اولین کسی باشد که به اهمیت احساسات در تعاملات انسانی توجه کرد. ارسطو می گوید: عصبانی شدن آسان است ، همه می توانند عصبانی شوند ، اما عصبانی شدن در مقابل یک شخص، به میزان صحیح ، در زمان صحیح، به دلیل صحیح و به روش صحیح ، آسان نیست . سالوی و مایر (1990) با آگاهی از تحقیقات صورت گرفته در زمینهی جنبه های غیر شناختی هوش، اصطلاح هوش هیجانی را به کار بردند. به عقیده گلمن، هوش هیجانی یکی از توانمندی هایی است که با موفقیت در زندگی ارتباط دارد. هوش هیجانی شامل توانایی نظارت بر عواطف و احساسات خود و دیگران ، تفاوت قائل شدن بین آنها و استفاده از این مفروضات برای هدایت فکر و عمل افراد است. وی عناصر هوش هیجانی را به دو طبقه عناصر فردی و اجتماعی تقسیم نموده است.  عناصر فردی شامل خودآگاهی ، خودتنظیمی ، خود انگیختگی است و عناصر اجتماعی شامل همدلی و مهارت های اجتماعی است (عیدی و همکاران، 1392).

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی توسط سیبریا شرینگ( 1996 )، ساخته شده و  شامل 33 عبارت است که   پاسخ ها بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت است. لازم به ذکر است که فرم اصلی این آزمون دارای 70  عبارت است و از دو قسمت تشکیل شده، قسمت اول دارای 40 عبارت و قسمت دوم دارای 30 عبارت می باشد. در قسمت اول، هر عبارت حاکی از یک موقعیت زندگی می باشد، آزمودنی باید خود را در آن موقعیت قرار دهد و یکی از گزینه ها را که با حالات روحی روانی سازگاری بیشتری دارد انتخاب کند. در قسمت دوم در ابتدای هر عبارت یک داستان ساختگی عاطفی آورده شده است و از آزمودنی خواسته میشود تا پاسخ خود را با توجه به داستان، انتخاب کند. این آزمون توسط منصوری ( 1381) هنجاریابی شده ولی از قسمت دوم این آزمون به علت عدم همخوانی داستان های آن با فرهنگ ما استفاده نشده است. در اجرای مقدماتی این آزمون، از قسمت اول که شامل 40 عبارت بود استفاده شده  و  تعداد هفت عبارت به علت همبستگی کم با نمره کل آزمون حذف شده اند و تعداد 33 عبارت برای اجرای نهایی در نظر گرفته شده است.

همراه 5 مقاله رایگان

  

این پرسشنامه  ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower 

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماری ورود به فروشگاهتاریخ : یکشنبه 99/10/21 | 8:44 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

امروزه در همه سازمان‌ها، مهم‌ترین رکنی که در رسیدن به اهداف سازمان تأثیر می‌گذارد، مدیریت است. مدیر در سازمان به‌عنوان نماینده رسمی، به‌منظور برقراری هماهنگی و افزایش اثربخشی در رأس امور قرار می‌گیرد. لذا، یکی از عواملی که برای مدیران بسیار ضروری و حیاتی است، وجود شایستگی‌های مدیریتی است(منزه و دیگران، 1399).

نقش شایستگی های منابع انسانی در پیشبرد اهداف سازمانی بسیار مهم است    . حوزه های عملکردی، سطح و ماهیت رفتارهای مورد انتظار شایستگی ها را می توان به شایستگی حرفه ای، شایستگی فنی، روش شناسی، شایستگی اجتماعی و شایستگی فردی که نسبت آنها از شغلی به شغل دیگر می تواند متفاوت باشد تقسیم کرد. ترکیب انواع شایستگی ها با یکدیگر نوعی از شایستگی را به وجود می آورد که می توان از آن به عنوان «شایستگی حرفه ای در عمل» یاد کرد. در واقع، شایستگی حرفه ای در عمل نوعی ترکیب منطقی از شایستگی های روش شناختی، اجتماعی، فردی و حرفه ای است که همگی باید با توجه به تغییر عوامل شایستگی در طول زمان در آموزش و توسعه منابع انسانی مد نظر قرار گیرند ( محبی و محمدیان شمیم (1396). 

این پرسشنامه دارای 51 گویه است و هدف آن سنجش شایستگی مدیران و روسای سازمان ها و ادارات می باشد و شایستگی مدیران را از 8 جنبه : مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری، تشویق و نوآوری و تغییر، ارتباطات کاری، مهارت های رهبری ، مهارت های حرفه ای، به کارگیری قابلیت های مثبت خود و دیگران و توسعه فعالیت های تیمی را مورد ارزیابی قرار می دهد. 

همراه 9 مقاله رایگان

 

این پرسشنامه  ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower 

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : پنج شنبه 99/10/18 | 10:53 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب قدیمی تر


 • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
 • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق