مهر 99 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

پرسشنامه شیوه های حل مسئله کسیدی و لانگ( 1996 ) 

همة افراد دائماً با مسائل و مشکلات مختلف و تصمیم گیری در مورد چگونگی حل آنها روبهرو هستند. به دلیل پیچیده شدن و تغییر جوامع بروز مشکلات و مسائل هم بیشتر شده است، مشکلاتی که به اشکال مختلف و ساده و پیچیده در زندگی ظاهر می شوند. بیشتر اوقات فرایند حل مسئلة روزمره کاملاً به صورت خودکار انجام می گیرد و افراد به چگونگی انجام دادن دقیق آنها آگاه نیستند. با وجود این باید به این نکته توجه کرد که بدون توانایی شناسایی مشکلات و رسیدن به راه حلهای قابل اجرا زندگی روزمره از هم می پاشد.

این مقیاس توسط کسیدی و لانگ[1] طی دو مرحله ساخته شده و دارای 24 عبارت است که 6 عامل را می سنجد و هر کدام از عوامل دربرگیرنده 4 ماده آزمون می باشد. این عوامل عبارتند از 1- درماندگی یا بی یاوری (بیانگر درماندگی کلی فرد در موقعیت های مسئله زا است) 2-کنترل یا مهارگری حل مسئله (بعد کنترل بیرونی درونی را در موقعیت های مسئله زا منعکس می کند) 3- سبک یا شیوه خلاقیت (نشان دهنده برنامه ریزی و در نظر گرفتن راه حل های متنوع می باشد) 4- اعتماد به نفس در حل مسئله)اعتقاد به توانایی فرد برای حل مشکلات است) 5- سبک اجتناب (تمایل به رد شدن و گذشتن از مشکلات را به جای مقابله با آنها منعکس می کند) 6- شیوه برخورد یا تقرب(نگرش مثبت نسبت به مشکلات و تمایل به مقابله رو در رو با آن ها را نشان می دهد(.

زیرمقیاس های درماندگی، مهارگری و اجتناب از عوامل غیر سازنده حل مسئله و بقیه زیرمقیاس ها از عوامل سازنده حل مسئلههستند (محمدی و صاحبی، 1380).

همراه  3 مقاله رایگان

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 [1]- Kassidy and Longتاریخ : چهارشنبه 99/7/30 | 4:13 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری رابینسون، ماندلکو، السن و هارت(1995) 

تربیت کردن فرزندان در خانواده بهتر است با آگاهی کامل والدین صورت بگیرد تا بتوانند شخصیت کودک خود را به بهترین شیوه ممکن پرورش دهند .درک شخصیت و خلق و خوی کودک یکی از اصلی ترین شیوه های تربیتی مناسب کودکان است که سبب شناسایی بهتراستعدادها و تمایلات کودکان نیز می شود.روش های متفاوتی برای تربیت کودک وجود دارد که والدین می توانند با آگاهی از آن ها کودکان خود را تربیت کنندو یک روش قطعی و صحیح برای تربیت کودکان وجود ندارد.

این پرسشنامه در سال 1995 توسط رابینسون، ماندلکو، السن و هارتبه منظور سنجش شیوه های فرزند پروری والدین ساخته و توسط حمید علیزاده به فارسی ترجمه شده است. دارای 32 سوال 5 گزینه ای با گزینه های (هیچ وقت، گاهی، تقریبا نیمی از مواقع، خیلی از مواقع و همیشه است که توسط مادر و پدر به صورت جداگانه پر می شود.

همراه  2 مقاله رایگان

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 تاریخ : چهارشنبه 99/7/30 | 8:39 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه یادگیری وارک  VARK

یادگیری یک متغیر بسیار پیچیده است که عوامل متعددی مثل هوش، انگیزه، محیط مناسب، عوامل خانوادگی، اجتماع، کیفیت آموزشگاه، کیفیت مربی و ... در آن تأثیر می گذارند. علاوه بر این عوامل، فاکتور دیگر مؤثر بر یادگیری فراگیران، سبک های یادگیری آنان است که فراگیران آنها را همچون دیگر توانایی ها، از راه تجربه و یادگیری به دست می آورند و هر فرد متناسب با سبک یادگیری خود مطالب را اخذ می کند. سبک یادگیری از جمله عوامل مؤثر بر یادگیری است. آگاهی از ماهیت و انواع سبک های یادگیری فراگیران به  آموزش دهنده کمک می کند تا روش آموزش خود را متناسب با سبک یادگیری فراگیران تغییر داده تا به بازدهی آموزشی مورد نظر دست یابند.

پرسشنامه سبکه ای یادگیری وارک(VARK) به وسیله دانشگاه لینکلن نیوزیلند، در سال 1998 تدوین یافت. این رویکرد بر سه اصل استوار است: 1- هر کس توانایی یادگیری دروس دانشگاهی را دارد، اما هر کسی شیوه خاص خود را دارد؛ 2-  هنگامی کهشیوه های یادگیری متفاوت یادگیرندگان مورد توجه قرار می گیرد، انگیزه یادگیری آنان افزایش می یابد 3-  محتوای آموزشی بهوسیله استفاده از نیروی حواس و ادراکات مختلف به بهترین نحو یاد گرفته می شود.

در این پرسشنامه 16 سوال در چهار حیطه یادگیری شامل: دیداری؛ شنیداری؛ خواندنی و نوشتنی؛ مهارتی؛ وجود-

داشت. این سبک ها عبارتند از:

سبک دیداری: که در آن فراگیران مطالب را از طریق دیدن و ارائه نمایشی اطلاعات بهتر یاد می گیرند.

سبک شنیداری: که فراگیران مطالب را از طریق گوش دادن و آموزش شفاهی بهتر یاد می گیرند.

سبک خواندنی نوشتنی: که در آن فراگیران مطالب را از طریق نکته برداری و خواندن متون نوشتاری یا چاپی بهتر یاد می گیرند.

سبک جنبشی حرکتی: که فراگیران مطالب را از طریق انجام نمونه های عملی، تجربی و دستکاری اشیاء طی یک فرآیند- فیزیکی بهتر یاد می گیرند.

همراه  6 مقاله رایگان

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 تاریخ : یکشنبه 99/7/27 | 9:46 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

مقیاس سندرم شناختی/توجهی (ولز، 2009)

در سال های اخیر مسائل روان شناسی و روان پزشکی موردتوجه بسیاری قرارگرفته است. چراکه انسان، امروزه بیش از هر چیزی از اختلالات و مشکلات روانی رنج می برد. در حال حاضر در دنیا و خصوصاً کشورهای درحال توسعه میلیون ها نفر به نوعی درگیر اختلالات روانی اند و این مسئله تا حدی به افزایش رشد جمعیت، تغییر در شیوه زندگی، فروپاشی خانواده ها و مشکلات اقتصادی مربوط می شود. در شرایط فعلی با کثرت مراجعه کنندگان به کلینیک های روان شناسی و روان پزشکی برای رهایی از اختلالات روانی به ویژه افسردگی و اضطراب می توان عصر حاضر را، عصر اضطراب و افسردگی انسان ها نامید(ابراهیمی و چلبیانلو ،1397)  . در گذشته بسیاری از پژوهشگران اختلال های اضطراب و افسردگی را به عنوان پدیده هایی جدا از هم در نظر می گرفتند و با عنوان گروه های تشخیصی جداگانه درمان می کردند؛ اما امروزه برخی اعتقاد دارند اضطراب و افسردگی از عوامل مشترک نشات می گیرند که امروزه به این شاخص ها، عوامل فراتشخیصی می گویند. در سال های اخیر بر نقش عوامل فراتشخیصی مثل نگرانی و نشخوار فکری تأکید زیادی شده است .  اضطراب، به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد به حد اعتدال آمیز   . وجود دارد که پاسخی سازش یافته تلقی می شود (ابراهیمی و چلبیانلو ،1397)  . ولز[1]با گردآوری این فرایندهای فراتشخیصی در کنار یکدیگر تحت عنوان سندرم شناختی توجهی و بررسی نقش آن ها در ایجاد و تداوم اختلال های هیجانی، مداخلات درمانی را طراحی کردند که بتوانند در زمان کوتاه تر، به میزان بهبودی بالاتری دست پیدا کنند . سندرم شناختی توجهی را می توان پردازش مفهومی افراطی تعریف کرد که به شکل نگرانی و نشخوار فکری تجلی می یابد(ابراهیمی و چلبیانلو ،1397)  .

پرسشنامه نشانگان شناختی- توجهی دارای 16 آیتم است که به منظور ارزیابی فعال شدن نشانگان شناختی توجهی توسط ولز(2009)  طراحی شده است، این مقیاس تنها ابزار شناخته شده ای است تاکنون به منظور ارزیابی همزمان تمامی مولفه های سندرم شناختی/ توجهی (CAS)  ساخته شده است (ابراهیمی و چلبیانلو ،1397)  .

همراه  4 مقاله رایگان  

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 [1] Wellsتاریخ : شنبه 99/7/26 | 8:27 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه سخت رویی کوباسا و همکاران (1979)

سخت رویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی، شیوه درک بی همتا و فعال رابطه یک فرد با دیگران به شمار می رود که از سه مؤلفه چالش   Challenge)) ، کنترل (Control) و تعهد(Commitment)تشکیل شده است(مدی وهمکاران، 2009).  این صفت به عنوان ترکیبی از تفکر، عواطف و رفتار به افراد کمک می کند تا در جهت زندگی پویا و هم چنین غنی سازی لحظات زندگی خود حرکت کنند . افراد سرسخت دارای یک کنجکاوی و حس جستجوگری قابل توجه بوده و تمایل دارند در مورد زندگی خود به عنوان پدیده ای جالب فکر کرده و به آن معنی ببخشند ( سیویتسی، 2015 ). 

پرسشنامه سخت رویی توسط کوباسا و همکارانش در سال 1979 برای اندازه گیری سخت رویی از( مقیاس بررسی دیدگاه های شخصی) تهیه و تنظیم شده است. این مقیاس یک پرسشنامه 50 عبارتی  است که سه خرده آزمون را دربرمی گیرد. این ژرسشنامه براساس طیف لیکرت شکل گرفته و دارای دامنه ای از صفر تا سه است.

همراه  5 مقاله رایگان  

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 تاریخ : جمعه 99/7/25 | 9:22 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه جذابیت سازمانی(جاتمیکو ، 2004)

بر طبق گفته براتون و گولد (2003) جذابیت سازمانی عبارت است از واکنش مطلوب بین کارکردهای شغل بالقوه و وضعیت ارزش های متصور سازمان و ارتباطات مربوطه است .

این پرسشنامه دارای6 سوال بوده و هدف آن بررسی متغیر جذابیت سازمانی می باشد. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده است که طیف آن از 1 تا 5 می باشد.

تعریف عملیاتی متغیر  جذابیت سازمانی نمره­ای است که کارکنان به سوالات 6 گویه ای پرسشنامة جذابیت سازمانی می­دهند .

همراه  1مقاله رایگان  

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 تاریخ : سه شنبه 99/7/22 | 12:14 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه سرمایه اجتماعی فراهانی و همکاران (1393)

سرمایه اجتماعی  مجموعه ای از منابع و ذخایر ارزشمندی است که به صورت بالقوه در روابط اجتماعی گروه ها و در سازمانهای اجتماعی وجود دارد. برخی از این ذخایر که گاه از آنها به عنوان ارزش های اجتماعی نیز یاد می شود عبارتند از: صداقت، سلامت نفس، همدردی، اعتماد، همبستگی و فداکاری. سرمایه اجتماعی از طریق این منابع، کار افراد جامعه را آسان، سریع و کم هزینه و مطمئن می سازد و بدین وسیله آنان را در رسیدن به اهداف مشترک اجتماعی کمک می کند(فراهانی و همکاران ،1393).

« سرمایه اجتماعی» یک مفهوم فرا رشته ای است که بر روابط و نیز کمیت و کیفیت این روابط در میان افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و اجتماعات تمرکز دارد  . سرمایه اجتماعی انباشت منابع بالقوه و بالفعلی ست که مربوط به مالکیت یک شبکه بادوام از روابط کم و بیش نهادینه شده است. اهمیت این سرمایه در آن است که حضورش نوعی از کنش را میسر می‌سازد که برای افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها مفید است.

مفهوم «سرمایه اجتماعی» در آغاز توسط جامعه‌شناسان معرفی گردید و در تحقیقات آن‌ها مورد استفاده قرار گرفت. این مفهوم به تدریج توجه اندیشمندان سایر رشته های علوم اجتماعی و رفتاری را به خود جلب کرد و در دهه های اخیر علاوه بر اینکه در حوزه‌هایی نظیر جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته؛ در رشته های مدیریت و سازمان نیز، طرفداران زیادی پیدا کرده است (الوانی و سیدنقوی، 1383).

اندیشمندان بر مفهوم «سرمایه اجتماعی» به منزله یک شرح جامع برای بیان دلایل اینکه چرا برخی جوامع قادرند تا مشکلات جمعی خویش را با همکاری یکدیگر حل نمایند، در حالی که جوامع دیگر در متحد کردن اعضای خویش، حول هدف‌های مشترک ناتوانند؛ متمرکز می‌گردند، با این رویکرد می‌توان گفت مفهوم سرمایه اجتماعی «به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه، به عنوان یک منبع با ارزش، اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل، موجب تحقق اهداف فردی و سازمانی می‌شود». طرح این رویکرد در بسیاری از مباحث اجتماعی و رفتاری، نشان دهنده اهمیت نقش این سرمایه در توسعه و پیشرفت جامعه، به ویژه توسعه اجتماعی دارد (درانی و رشیدی، 1387).

پرسشنامه سرمایه اجتماعی توسط فراهانی و همکاران (1393) طراحی و اعتبار سنجی شده و دارای 33گویه است که ابعاد سرمایه اجتماعی را در شش بعد اعتماد، مشارکت، تعاون و همکاری، همدلی و احترام متقابل، انسجام و همبستگی ، شبکه ها ی اجتماعی می سنجند (فراهانی و همکاران ،1393).

همراه  5 مقاله رایگان  

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 تاریخ : یکشنبه 99/7/20 | 8:32 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 دانلود رایگان آزمون سرند سازی الکلیسم میشیگان  

 

 کلیک جهت  دانلود رایگانآزمون سرند سازی الکلیسم میشیگان  

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abaziziتاریخ : شنبه 99/7/19 | 10:59 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه سلامت اجتماعی صفاری نیا( 1393 )

سلامتی مفهومی انتزاعی و چند بعدی است (مهری، 1390 ). سازمان جهانی بهداشت : سلامتی را چنین تعریف کرده است حالتی از بهزیستی کامل جسمانی، روانی و اجتماعی و نه صرفاً فقدان بیماری یا آسیب WHO,1948 )   ). بنابراین مفهوم سلامتی از حالت یک بعدی خارج شد و بر پایه سلامت روانی، جسمانی و اجتماعی استقرار یافت که متخصصانی چون جامعه شناسان، مددکاران اجتماعی و روان شناسان به مطالعه آن می پردازند.  مفهوم سلامت اجتماعی به عنوان بعد مهمی از سلامت به معنای توانایی برقراری روابطی مثبت با دیگران است. کسانی که در این زمینه عملکرد خوبی دارند همیشه نگران سلامت اجتماعی دیگران هستند و می توانند با آنها احساس همدردی کنند. علاوه بر این سلامت اجتماعی شامل دو بخش "اجتماع+سلامت" بوده که در اغلب موارد نیز تحت عنوان خوشحالی و رضایت معنا می گردد و بر روی مفهوم مثبت از سلامتی (تندرستی) تأکید می کند . بطور کلاسیک سلامت اجتماعی معادل تولید ناخالص داخلی یا شاخص توسعه انسانی قلمداد می شد و با این برداشت از توسعه خطر نادیده گرفته شدن سلامت اجتماعی از دیدگاه شخصی -روانی همواره وجود داشت. بنابراین بسیاری از متخصصان متوجه شدند که شاخص های اقتصادی به تنهایی نمی توانند گویای سلامت اجتماعی باشند. همچنین بسیاری از مطالعات نشان می دهند که برخی از کشورها علی رغم دستیابی به شکوفایی اقتصادی از مشکلات اجتماعی روز افزون رنج می برند(افشانی و شیری محمد آباد، 1396) .

پرسشنامه سلامت اجتماعی توسط صفاری نیا ( 1391 ) بر اساس الگوی سلامت اجتماعی کیز و شاپیرو ( 2004 ) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 28 گویه است . و 5 بعد همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و پذیرش اجتماعی را اندازه می گیرد.

همراه  6 مقاله رایگان  

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 تاریخ : شنبه 99/7/19 | 5:46 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه سلامت روانی25 سوالی    (scl 25) یا  پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی SCL-25 فرم کوتاه شده SCL-90))

با توجه به گزارش های مختلف مبنی بر تک بعدی بودن -R - 90- SCLو توصیه به استفاده از آن به عنوان یک آزمون برای سنجشآسیب روانی عمومی، به جای یک مقیاس چند بعدی برای سنجش سندرم ها یا اختلالات متعدد، ساخت یک آزمون کوتاه برای سنجش آسیب شناسی روانی عمومی با استفاده از -R  90- SCL

ضروری به نظر می رسید (نجاریان و داودی، 1380).  

این مقیاس فرم کوتاه شده ی نسخه ی تجدید نظر شده ی فهرست نود نشانه اییعنی SCL-90-R می باشد که توسط نجاریان و داودی (1380) تهیه گردید. SCL-90-R یک ابزار خودگزارشی رایج برای سنجش آسیب­شناسی روانی است. این ابزار اختصاصاً برای سنجش آن دسته ناراحتی های جسمی و روانی ساخته شده که آزمودنی ها اخیراً تجربه نموده اند. نسخه ی اولیه ی فهرست 90 نشانه ای یعنی SCL-90 با استفاده از ماده های اصلی فهرست نشانه ی هاپکینزو اضافه کردن ماده های جدید به مقیاس مذکور و همچنین ایجاد تغییرات در شیوه ی درجه بندی و روش اجرا توسط (دراگاتیس، لیپمن و کاوی1973، به نقل از نجاریان و داودی، 1380) ساخته شد. بر اساس تجارب بالینی و نتایج تحلیل های روان سنجی که روی SCL-90 انجام گردید، اصلاحاتی در آن اعمال و SCL-90-R نامیده شد (دراگاتیس، ریکلز و راک ، 1976، به نقل از نجاریان و داودی، 1380).

همراه  2 مقاله رایگان  

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 تاریخ : یکشنبه 99/7/13 | 7:14 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب قدیمی تر


 • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
 • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق