مقیاس تنش درک شده PSS-10 کوهن و همکاران (1998) Perceived Stress - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقیاستنشدرکشده PSS-10 کوهن و همکاران (1998)

Perceived Stress Scale

**>

مقیاستنشدرکشده PSS-.10  توسطکوهنوهمکاران(1983)ساختهشدهاستکهاز10گویهو عاملمثبت4  عبارتومنفی6 ) ) عبارتتشکیلشدهاستکهبهمنظورسنجشدرجه ایکهموقعیت هایموجوددرزندگیفرد،تنش زاارزیابیمی شود، بکارمی رود.

به همراه 4 مقاله رایگان

Perceived Stress Scale

مقیاستنشدرکشده PSS-14  توسطکوهنوهمکاران(1983)ساختهشدهاستکهاز14گویهو عاملمثبت7 عبارتومنفی7 ) ) عبارتتشکیلشدهاستکهبهمنظورسنجشدرجه ایکهموقعیت هایموجوددرزندگیفرد،تنش زاارزیابیمی شود، بکارمی رود.

به همراه 4 مقاله رایگان

                                                          جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیتتاریخ : شنبه 97/7/14 | 11:47 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق