معنای (مقدار P) P – Value در SPSS چیست؟ - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

معنای (مقدار P )   P – Value  در SPSS چیست؟

مقدار احتمالی است که میزان سازگاری داده های نمونه را با نتیجه  H0اندازه می گیرد. و خلاصه ای فشرده از یافته های نمونه ای را در یک آزمون آماری معرفی می کندو اغلب در گزارش های آماری و خروجی برنامه های کامپیوتری مورد استفاده قرار می گیرد. تقریبا همه نرم افزارهای آماری به جای اینکه آزمون ها را با توجه به مقدار آلفایی که کاربر در نظر دارد انجام بدهند، عددی به نام (p-value) معروف به سطح معنی داری (که در جدول های خروجی نرم افزار باSignificant Level مشاهده می کنید) را محاسبه می کنند. با این کار اختیار تصمیم گیری به کاربر محول می شود. اگر فرض کنیم شما می خواهید آزمونی را در سطح 98 درصد انجام دهید (یعنی آلفا 2 درصد باشد)، حالا به p-value  نگاه می کنید. اگر کمتر از 2 درصد باشد، فرض صفر رد می شود و اگر بیشتر باشد فرض صفر رد نمی شود. در این حال توجه داشته باشید که برای هر آزمونی با هر آلفایی می شود تصمیم گرفت. مثلا اگر می خواهید آزمونی را در سطح 95 درصد انجام بدهید (یعنی آلفا 5 درصد باشد)، باز به  p-value  نگاه می کنید. اگر کمتر از 5 درصد باشد، فرض صفر رد می شود و اگر بیشتر باشد فرض صفر رد نمی شود و قص علی هذا. در چنین وضعی دیگر نیازی هم به مشاهده و مقایسه اعداد در جدول های آماری ندارید.

 تاریخ : جمعه 93/12/22 | 10:50 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق