پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران (1986) - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران (1986) 

امروزه منابع انسانی به عنوان یکی از با ارزشترین دارایی های سازمانی، مهمترین مزیت رقابتیو کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور به حساب می آید و به لحاظبرخورداری از قدرتاندیشه، خلاقیت و نوآوری بزرگترین دارایی هر سازمانی محسوب می شود، چرا که هرگونهبهبود و پیشرفت در ساختارهای فنی و سازمانی توسط نیروی انسانی صورت میگیرد(بیلکورت و همکاران، 5،2008 ).

همچنین یکی از رسالت های اساسی مدیریت منابع انسانینگهداری کارکنان و حمایت از این سرمایه های معنوی می باشد. زیرا امروزه سازمان ها بهاهمیت منابع انسانی به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی پی برده و برای جذب و نگهداری نیرویانسانی بر سر ارائه برنامه های رفاهی و میزان توجه به کارکنان رقابت می کنند. از آنجایی کهاقدامات حفظ و نگهداری، مکملی بر سایر اقدامات و فرایندهای مدیریت منابع انسانی است،حتی اگر عملیات کارمند یابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود، بدون توجه کافی به امر حمایت سازمان از کارکنان توانمند، نتایج حاصل از اعمال مدیریت

چندان چشمگیر نخواهد بود ( جولکی و همکاران، 2002). متغیرهای گوناگونی در سطح هرسازمانی می توانند پیامدها و نتایج کاری کارکنان هر سازمانی را از خود متاثر سازند که از اینمیان می توان به حمایت سازمانی ادراک شده 1 اشاره کرد. حمایت سازمانی ادراک شده،احساس و باورهای تعمیم یافته افراد در این راستاست که سازمان نسبت به همکاری ومساعدت و حمایت اعضای خود ارزش قایل است و نگران و دلواپس خوشبختی و آینده آنهاست.

معرفی مقیاس:

پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران (1986) ساخته شده است . این پرسشنامه بدون مولفه بوده دارای 2 فرم بلند و کوتاه که به ترتیب 36 و 16 گویه دارند می باشد. و مجددا از داخل همان پرسشنامه 36 گویه ای  یک پرسشنامه 8 آیتمی نیز برای سنجش این متغیر معرفی شده  است. در اینجا فرم های 16 و 8 آیتمی ارائه شده است.

 همراه با  4 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 تاریخ : پنج شنبه 99/1/7 | 3:39 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق