مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی GSE-10 ( شوارزر و جریوسلم 1996 ) - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی GSE-10( شوارزر و جریوسلم 1996 )

به عنوان یکی از موضوع های مهم و اساسی روان شناختی همچنان « خود » توجه و گرایش بهرو به افزایش است. خود در دیدگاه شناختی- اجتماعی مفهومی محور ی است که نقش میانجی گر را در میان درون و برون ایفا می کند و عهده دار تنظیم رفتار است (بندور ا ، 1999 ).ما انسان ها دارای نظامی از باورها هستیم که به تجارب ما معنا می دهند. این باورهاکه بیانگر یک خود پویا هستند ما را تشویق می کنند تا بدنبال اصلاح و بهبود خود باشیم ودر انتخاب اهداف و دسترسی به آن ها تأثیر می گذارند (دیویک 2000،3 ).

توسط نظامی، شوارزر و جریوسلم در سال 1669  ساخته شده است. مقیاس اولیه دارای 20 ماده با دو خرده مقیاسخودکارآمدی عمومی و خودکارآمدی اجتماعی بود که در سال 1981 به یک مقیاس تکعاملی با 10 ماده چهارگزینه ای تحت عنوان 10 GSE-تبدیل شد. تاکنون به 28 زبان برگردانده شده است (شوارزر و جروسالم، 1995 ). هدف آن اندازهگیری صلاحیت و شایستگی شخصی است. در واقع، GSE-10 برای پیش بینی سازگاری بعد از تغییرات زندگی یا به عنوان شاخصی از کیفیت زندگی در هر مرحله رشدی برای فعالیتهای بالینی و تغییر رفتار مورد استفاده قرار می گیرد. این پرسشنامه دارای 10 عبارت است و طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت 4 درجه ای می باشد.

همراه با  2 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 تاریخ : دوشنبه 99/1/25 | 5:34 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق