عملکرد جنسی زناشویی  فرج نیا و همکاران (1393 )  ( MSFS )  Marita - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عملکرد جنسی زناشویی فرج نیا و همکاران (1393 )  ( MSFS )  

Marital saexual function  Scale

 

از عوامل موثر در سلامت روان زنان در فرآیند زندگیزناشویی، تمایلات و عملکرد جنسی رضایت بخش آنان بودهکه شامل: ابعاد فیزیولوژیکی، روانی- اجتماعی، تکاملی وپاسخ جنسی میباشد.  عملکرد جنسی رضایت بخشعلاوه بر تامین بهزیستی روان شناختی زنان، موجب بقاینسل و تولید مثل میگردد و پژوهشگران آن را به عنوانزیربنای تشکیل خانواده پذیرفته و ارضای آن را بسیار مهم وضروری میدانند ( جعفرپور قهنویه و همکاران، 1394) .

پرسشنامه دانش و نگرش جنسی در سال 1392 توسط فرج نیا، حسینیان، شهیدی و صادقی در ایران طی پژوهشی تحت عنوان تهیه و ارزیابی ویژگی های روانسنجی مقیاس عملکرد جنسی زناشویی ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است.

این مقیاس دارای 60  ماده است که در 7  مولف?  مشارکت جنسی، ابزار جنسی، هیجان و احاس جنسی، تمایل جنسی، تحقق جنسی ، نگرش جنسی و آگاهی جنسی طبقه بندی می شوند.

همراه با  8 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 تاریخ : سه شنبه 99/1/26 | 10:5 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق