مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM) Parental Self Agency Meas - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا   (PSAM)

Parental Self Agency Measure-PSAM

 

خودکارآمدی والدگری به ارزیابی مراقب نسبت به توانایی هایخود، در نقش مراقب گفته می شود و اشاره به باورها یاقضاوت های یک والد از توانمندی هایش جهت نظم دهی واجرای یک سری از تکالیف مربوط به والدگری با کودک رادارد. همچنین علاوه بر تأثیری که بر نحوه تعامل مادر وکودک دارد، شیوه انضباطی مادر، باور مادر در مورد روش هایوالدگری و حتی حساسیت و پاسخگویی او را نیز پیش بینیمی کند. بنابراین مادرانی که در نقش والدگری خود احساساثرمندی می کنند، روابطی گرم و منظم با کودکان خود دارند وبرعکس مادرانی که احساس نااثرمندی می کنند در رابطه خود با کودکانشان دچار مشکل هستند.

 

پرسشنامه خود اثرمندی والدینی در سال 1996 توسطدومکا و همکاران 4 برای ارزیابی سطوح کلی خود اثرمندیوالدینی توسعه داده شده است. این آزمون کارایی و ناامیدیوالدین را هنگام مواجهه با موقعیت های کودک، تواناییحل تعارضات والد کودک و تلاش و مقاومت شان را در والدگری ارزیابی میکند. آزمون دارای 10 گویه و در مقیاس لیکرت هفت درجه ای است . سوالات این پرسشنامه هم برای پدر و هم برای مادر قابل استفاده بوده و هدف از طرح این پرسشنامه بررسی و ارزیابی میزان خودکارآمدی والدگری در پدر و مادر می باشد.

همراه با 4 مقاله پایه ای رایگان

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 تاریخ : سه شنبه 99/2/30 | 6:21 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق