پرسشنامه شیوه های حل مسئله کسیدی و لانگ( 1996 ) - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

پرسشنامه شیوه های حل مسئله کسیدی و لانگ( 1996 ) 

همة افراد دائماً با مسائل و مشکلات مختلف و تصمیم گیری در مورد چگونگی حل آنها روبهرو هستند. به دلیل پیچیده شدن و تغییر جوامع بروز مشکلات و مسائل هم بیشتر شده است، مشکلاتی که به اشکال مختلف و ساده و پیچیده در زندگی ظاهر می شوند. بیشتر اوقات فرایند حل مسئلة روزمره کاملاً به صورت خودکار انجام می گیرد و افراد به چگونگی انجام دادن دقیق آنها آگاه نیستند. با وجود این باید به این نکته توجه کرد که بدون توانایی شناسایی مشکلات و رسیدن به راه حلهای قابل اجرا زندگی روزمره از هم می پاشد.

این مقیاس توسط کسیدی و لانگ[1] طی دو مرحله ساخته شده و دارای 24 عبارت است که 6 عامل را می سنجد و هر کدام از عوامل دربرگیرنده 4 ماده آزمون می باشد. این عوامل عبارتند از 1- درماندگی یا بی یاوری (بیانگر درماندگی کلی فرد در موقعیت های مسئله زا است) 2-کنترل یا مهارگری حل مسئله (بعد کنترل بیرونی درونی را در موقعیت های مسئله زا منعکس می کند) 3- سبک یا شیوه خلاقیت (نشان دهنده برنامه ریزی و در نظر گرفتن راه حل های متنوع می باشد) 4- اعتماد به نفس در حل مسئله)اعتقاد به توانایی فرد برای حل مشکلات است) 5- سبک اجتناب (تمایل به رد شدن و گذشتن از مشکلات را به جای مقابله با آنها منعکس می کند) 6- شیوه برخورد یا تقرب(نگرش مثبت نسبت به مشکلات و تمایل به مقابله رو در رو با آن ها را نشان می دهد(.

زیرمقیاس های درماندگی، مهارگری و اجتناب از عوامل غیر سازنده حل مسئله و بقیه زیرمقیاس ها از عوامل سازنده حل مسئلههستند (محمدی و صاحبی، 1380).

همراه  3 مقاله رایگان

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

  • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 [1]- Kassidy and Longتاریخ : چهارشنبه 99/7/30 | 4:13 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق