پرسشنامه روابط چند بعدی بدن46 و 69 عبارتی- (MBSRQ) The Multidi - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن46 و  69 عبارتی-  (MBSRQ)

The Multidimensional Body- Self Relations Questionaire

ظاهر یکی از بخش های بسیار مهم خودپنداره و از این رو تصویر بدنی است. مدیریت ظاهر نه فقط شامل تفکر درباره چگونگی قیافه شخصی، بلکه شامل فعالیت هایی برای نمایش قیافه نیز می شود. مدیریت بدن به معنای دستکاری در نمای ظاهری بدن است. با ظهور عصر جدید، نمای ظاهری کردارهای بدن اهمیتی خاص یافته اند. بدن دیگر نه فقط از بعد زیست شناختی، بلکه به عنوان محصولی اجتماعی و روان شناختی مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس مدیریت بدن به معنای نظارت و دستکاری مستمر ویژگیه ای ظاهری و مرئی بدن است. این مفهوم به کمک معرف های کنترل وزن (از طریق ورزش، رژیم غذایی و دارو)، دستکاری پزشکی (جراحی بینی و پلاستیک) و میزان اهمیت دادن به مراقبت های بهداشتی و آرایشی (استحمام روزانه، آرایش مو، آرایش یا اصلاح صورت، استفاده از عطر و ادوکلن، آرایش ناخن و لنز رنگی برای خانم ها)، به یک شاخص تجملی تبدیل شده است ( رقیبی و مینا خانی، 1390).

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن 69 عبارتی- (MBSRQ)

The Multidimensional Body- Self Relations Questionaire

پرسشنامه روابط چند بعدی خود بدن، یک مقیاس خود سنجی 69 ماده ایاست که کش، وینستد و جاندا[1] آن را در سال 1986 و 1987برای ارزیابی تصویر بدنی ساختند (گنجی، 1384 ). در اینجا از فرم 69 عبارتی  استفاده گردید. این ابزار 9 زیرمقیاس دارد که عبارت اند از : 1 - ارزیابی وضع ظاهری 2- گرایش به ظاهر 3- ارزیابی تناسب 4- گرایش به تناسب 5- دل مشغولی با اضافه وزن یا وزن ذهنی ، 6- رضایت از نواحی بدنی 7- گرایش به سلامت 8- ارزیابی سلامت 9- ارزیابی وزن خود . در این پرسشنامه از افراد درخواست می شود تا میزان توافق خود با هر یک از گویه ها را در یک مقیاس پنج گزینه ای علامت گذاری کنند ، که براساس طیف لیکرت از 1 تا 5 نمره گذاری می شود .

همراه 5 مقاله رایگان

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن 69 عبارتی- (MBSRQ)

The Multidimensional Body- Self Relations Questionaire

پرسشنامه روابط چند بعدی خود بدن، یک مقیاس خود سنجی 46 ماده ایاست که کش، وینستد و جاندا[2] آن را در سال 1986 و 1987برای ارزیابی تصویر بدنی ساختند (گنجی، 1384 ). در اینجا از فرم نهایی آن که کش در سال 1997 آماده کرد ،استفاده گردید. این ابزار 6 زیرمقیاس دارد که عبارت اند از : 1 - ارزیابی وضع ظاهری 2- گرایش به ظاهر 3- ارزیابی تناسب 4- گرایش به تناسب 5- دل مشغولی با اضافه وزن یا وزن ذهنی و رضایت از نواحی بدنی. در این پرسشنامه از افراد درخواست می شود تا میزان توافق خود با هر یک از گویه ها را در یک مقیاس پنج گزینه ای علامت گذاری کنند ، که براساس طیف لیکرت از 1 تا 5 نمره گذاری می شود .

همراه  5 مقاله رایگان

 

این پرسشنامه  ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

  • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 [1]- Cash, Winstead & Janda

[2]- Cash, Winstead & Jandaتاریخ : شنبه 99/8/24 | 1:38 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق