پرسشنامه تمایزیافتگی خود بازبینی شده اسکورن43 عبارتی (DSI-R )- - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

پرسشنامه تمایزیافتگی خود بازبینی شده اسکورن43 عبارتی   (DSI-R )-

Differentiation of Self Inventory Revised (DSI-R)

یکی از ایده های مرتبط با توانایی فرد برای رسیدن به صمیمیت تمایزیافتگی است. تمایزیافتگی شامل توانایی فرد برای باقیماندن در ارتباط با دیگری، در عین حفظ ادراک خود است؛ به عبارتی تمایزیافتگی یعنی توانایی حفظ استقلال در عین حفظ ارتباط با دیگران ، بوئن (1978)  معتقد است که در رابطه زناشویی هرگاه سطح تمایزیافتگی هردو زوج پایین باشد، آمیزش عاطفی بیشتری روی میدهد که این حالت منجر به کاهش کیفیت زناشویی و سازگاری پایین در روابط زناشویی می شود. در عوض زوجهایی که حداقل آمیزش عاطفی را باهم دارند، بیشترین فردیت را نیز دارند و این، امکان باهم بودن باثبات و محکم تری به آنها می دهد. تمایزیافتگی یک جزء جدایی ناپذیر از توانایی فرد برای رشد صمیمیت است و به نظر می رسد سطح تمایزیافتگی با سطح رضایت زناشویی مرتبط باشد. برای مثال همسرانی با سطوح پایین تمایزیافتگی که درهم آمیخته شده اند، ممکن است کمتر بتوانند بفهمند که برای بهبود روابط شان چه چیزی از یکدیگر می خواهند که این مطلب درنهایت به سطوح پایین تر رضایت زناشویی منجر می شود (کاظمیان مقدم و همکاران، 1395).

پرسشنامه تمایزیافتگی خود بازبینی شده اسکورن نخستین بار در سال 1998 توسط اسکورن و فریدلندر با 43 سوال طراحی و اجرا شد. این پرسشنامه به منظور  سنجش تمایزیافتگی افراد به کار می رود و از چهار خرده مقیاس واکنش پذیری عاطفی، جایگاه من، گریزعاطفی و هم آمیختگی با دیگران تشکیل شده است. این پرسشنامه با مقیاس لیکرت در یک طیف شش گزینه ای درجه بندی شده است.

همراه 5 مقاله رایگان

 

این پرسشنامه  ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

  • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 تاریخ : دوشنبه 99/9/24 | 5:34 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق