پرسشنامه همجوشی شناختی گیلاندرز (2010)- 12 عبارتی Cognitive Fus - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه همجوشی شناختی گیلاندرز (2010)- 12 عبارتی

Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ)

همجوشی شناختی مفهومی شناختی- اجتماعی است و چنان شخص را گیج می کند که پس از مدتی به عنوان تفسیر درست از تجارب شخص تلقی شده و دیگر قابل تشخیص از تجارب واقعی فرد نیستند.پدیده همجوشی شناختی زمانی اتفاق میافتد که شخص در بافت فکری خود گرفتار شود (هیز و همکاران، 1999) به عبارت دیگر منظور از همجوشی شناختی این است که فرد طوری تحت تأثیر افکارش قرار گیرد که گویی کاملاً واقعی هستند و موجب می شوند. رفتار و تجربه بر دیگر منابع تنظیم رفتاری حاکم شوند و فرد نسبت به نتایج مستقیم، حساسیت کمتری پیدا میکند (گیلاندرز وهمکارانش، 2014 ).

این مقیاس نتیجه همکاری بین گیلاندرز از دانشگاه ادین برگ، بولدرستوناز دانشگاه ساتمپتون و بوند از دانشگاه گلداسمیت لندن است. مقیاس گیلاندرز و همکاران دارای دو مؤلفه همجوشی و گسلش شناختی است. در ارتباط با همجوشی، هیز و همکارانش (2004) توضیح دادند که هیجانات به طور گسترده با افکاری که ناشی از تفاسیر واقعی تجربه ها هستند، ترکیب می شوند و تجربه درونی افراد را غیرقابل تشخیص می کنند.همچنین برنت (2012) معتقد است که همجوشی شناختی از طیف همجوشی زیاد به گسلش اتفاق می افتد برای مثال: من افسرده ام (بسیار همجوش)، من احساس می کنم افسرده ام (تاحدودی همجوش)، من در حال افسرده شدن هستم(کمی همجوش)، من در حال حاضر حسی را تجربه کرد م که معمولاً به آن افسردگی اطلاق می شود (گسلش شناختی). او همچنین معتقد است که همجوشی شناختی موجب اشتباه در بیان افکار می شود. اما گسلش شناختی متضاد همجوشی شناختی و اساساً مشابه فاصله شناختی است و ذهن آگاهی ، افکار آگاهانه تر و کمتر به صورت خودکار از نتایج آن است.

این پرسشنامه را گیلاندرز و همکاران (2010) ارائه دادند . این مقیاس 44 آیتمی برای گروه 425 نفری اجرا و در نتایج تحلیل عاملی تعداد آن به 28 سؤال تقلیل یافت که در نهایت در یک فرایند تجربی و با استفاده از تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ، مقیاس همجوشی شناختی به 13 سؤال تقلیل یافت. زارع (1393) نیز یک گویه از آن را حذف کرده ، پس این پرسشنامه حاوی 12 سوال است که دارای دو زیر مقیاس همجوشی و گسلش می باشد و بر اساس مقیاس 7 درجه ای لیکرت تنظیم گردیده است.

همراه 9 مقاله رایگان

این پرسشنامه ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

  • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد  تحلیل آماریتاریخ : سه شنبه 99/10/23 | 6:0 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق