پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران (2005 ) Spiritual Leadershi - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران (2005 )

Spiritual Leadership Scale

مدافعان معنویت در محیط کار، اظهار می دارند که : معنویت در محیط کار افراد را به روحی واحد و بی همتا تبدیل می کند تا آن ها احساس تعالی و اشتراک را در محیط کار تجربه کنند . رهبری معنوی، انگیزش و الهام بخشی کارکنان را از طریق چشم اندازی متعالی و فرهنگی مبتنی بر ارزشهای نوع دوستی (فرای و مادرلی، 2006) در بر می گیرد که نتیج? آن کارکنانی با انگیزه تر، متعهد تر و بهره ورتر می باشد رهبری معنوی از طریق چشم انداز، ایمان و عشق به نوع دوستی بنیانی محکم برای انگیزش درونی از طریق تبیین هدف و مشارکت در فعالیت ها را ایجاد می کند تا از این طریق به نیازهای سطوح بالاتر افراد از قبیل (فرای ، 2003) خود شکوفایی پاسخ می دهد و احساس استقلال، رقابت و وابستگی فراهم می کند.

رهبری معنوی بر اساس مدل انگیزش درون سازمانی فرای، ویتوچی و کدیلو (2005) توسعه یافته استکه ترکیبی از چشم انداز، عشق به نوعدوستی، عضویت، تعهدسازمانی و بازخورد عملکرد رهبر می باشد.

تئوری علّی رهبری بر مبنای الگوی انگیزه درونی که بینش و بصیرت ، ایمان و امید و عشق به نوع دوستی و تئوری های معنویت محیط کاری و بقاء معنوی را با یکدیگر تلفیق می کند تدوین شده است.

پرسشنامه رهبری معنوی دارای 16 سوال و دارای 5 مولفه چشم انداز ، نوع دوستی ، عضویت ، تعهد سازمانی، بازخورد عملکرد می باشد .

همراه 6 مقاله رایگان

این پرسشنامه ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

  • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد  تحلیل آماریتاریخ : یکشنبه 99/10/28 | 4:37 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق