پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی( 1975) - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی( 1975)

یکی از مهارت های اجتماعی با اهمیت مهارتهای ابراز وجود است. ابراز وجود توانایی فردی است که در طول دو دهه گذشته توجه زیادی را به خود جلب کرده است. مهارت ابراز وجود شامل رفتارهایی است که فرد را قادر می سازد به منافع خود عمل کند و برای گرفتن حقوق خود بدون هیچ گونه احساس اضطراب و با بیان احساسات واقعی خود به راحتی رفتار نماید یا سعی کند بدون آسیب رساندن به حقوق دیگران حق خودش را بگیرد (وطن خواه و همکاران، 2013) .

معرفی پرسشنامه توانایی ابراز وجود گمبریل و ریچی (1975) این پرسشنامه توسط گمبریل و ریچی (1975) ساخته شده است و دارای چهل سؤال است. هر سؤال بیان کننده یک موقعیت است که آزمودنی بایستی درجه نگرانی و احتمال پاسخ خود را در قبال هر سؤال مشخص سازد. درجه ناراحتی ذهنی که به میزان و شدت اضطراب و ناراحتی آزمودنی در مواجهه با این موقعیت ها اشاره دارد و نرخ بروز رفتار که به امکان بروز چنین رفتارهایی اشاره می کند. پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی برخلاف سایر پرسشنامه های ابراز وجود برای افراد خاصی ساخته نشده است و سؤالات آن محدوده وسیعی از موقعیت های مختلف را در بر می گیرد. تعریف مفهومی: یکی از مهارت های اجتماعی با اهمیت مهارتهای ابراز وجود است.

این آزمون علاوه بر ابراز وجود کلی ، ابعاد شروع تعاملات، مقابله با دیگران، پاسخ به انتقادات، رد درخواست ها، ابراز وجود در موقعیتهایی که باید کمک کرد، مقاومت در برابر فشار برای تغییر هوشیاری فرد، درگیر گفتگوهای شاد بودن ، تعارف داشتن با دیگران، اعتراف به نقایص شخصی، برخورد با یک وضعیت مشکل را نیز اندازه می گیرد.

همراه 3 مقاله رایگان

این پرسشنامه ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

  • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد  تحلیل آماریتاریخ : دوشنبه 99/11/13 | 11:54 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق