پرسشنامه بحران هویت احمدی (1376) - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه بحران هویت احمدی (1376)

اریکسون احساس داشتن هویت را این گونه تعریف کرده است : سازماندهی پویا و خودساخته از سائق ها، توانایی ها، باورها و تاریخ شخصی به صورت ی ک "خود" منسجم و مستقل که هدایت کننده مس یر در حال رشد زندگی فرد است (مونتگومری، 2005 ). دستیابی موفقیت آمیز به هویت موجب اولین تکلیف بزرگسالی یعنی رشد احساس صمیمیت حقیقی می شود و ناکامی در آن به عدم صمیمیت یا فاصله گذاری 1 می انجامد . فاصله گذاری به آمادگی برای فاصله گرفتن از مردم و موقعیت هایی که ممکن است به طور مناسبی هویت فرد را نقض کن ند، اطلاق می شو د . بنابراین، حل موفقیت آمیز مباحث هویت نه تنها برای سلامت فرد مهم است، بلکه برای روا بط مهم تر آن ها نیز اهمیت دارد (پرهیزکار و همکاران، 1388).

جدی ترین بحرانی که یک شخص با آن مواجه می شود در خلال شکل گیری هویت رخ می دهد. این بحران بدان جهت جدی است که موفقیت در رویارویی با آن پیامدهای بسیاری داردو شخص که فاقد یک هویت متشکل است در خلال زندگی بزرگسالیش با مشکلات متعددی مواجه خواهدشد اریکسون خاطر نشان می سازد که برای هر فردی امکان دارد بحران هویت روی دهد و منحصر به دورة نوجوانی یا جوانی نیست ، از نگاهی دیگر بحران هویت این گونه تعریف شده است : ”عدم موفقیت یک نوجوان در شکل دادن به هویت فردی خود ، اعم از اینکه به علت تجارب نامطلوب کودکی و یا شرایط نامساعد فعلی باشد ، بحرانی ایجاد می کند که بحران هویت یا گم گشتگی نام دارد. “ ( شرفی 1381 : 18 )

پرسشنامه بحران هویت، یک مقیاس مداد کاغذی است که دارای 40 ماده می باشد. در تدوین این پرسشنامه، ابعاد مختلف تشخیصی بحران به صورت زیر دسته بندی شده است:

1- اشکال در اهداف بلندمدت؛ 2- تردید در انتخاب شغل؛ 3- نداشتن الگوی مناسب برای رفاقت؛ 4- نامتناسب بودن رفتار جنسی؛ 5- اشکال در شناخت و معرفت مذهبی؛ 6- عدم توجه به ارزشهای اخلاقی؛ 7- رعایت نکردن تعهد گروهی؛ 8- داشتن دید منفی نسبت به خود؛ 9- نداشتن روحیه تلاش و ابتکار؛ 10 - اختلال در تنظیم وقت.

همراه 5 مقاله رایگان

این پرسشنامه ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

  • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد  تحلیل آماریتاریخ : پنج شنبه 99/11/16 | 1:42 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق