پرسشنامه ارزیابی ترس از شکست در عملکردPFAI - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه ارزیابی ترس از شکست در عملکردPFAI

ترس از شکست، ساختارها و معانی متفاوتی دارد، به طوری که توافق کمی در میان روانشناسان در مورد آن وجود دارد .امروزه گسترش یک مدل چند بعدی مبنی بر نظریة شناختی _ انگیزشیارتباطی، مشکلات مفهومی و روش شناسی مرتبط با ترس از شکست را کاهش داده است. به نظر می رسد ایجاد مقیاس چندبعدی ارزیابی شناختی _ انگیزشی _ ارتباطی مربوط به ترس از شکست بتواند به این پیشرفت کمک کند. اغلب به نظر می رسد که ترس از شکست تک بعدی است، اما مدل های چندبعدی متعددی برای ترس از شکست پیشنهاد شده اند. از یک نظر این مدل های چندبعدی مفیدند، زیرا مشخص می کنند که چه افرادی ترس از شکست را تجربه می کنند. از نظر شناختی انگیزشی ارتباطی ، ترس از شکست با ارزیابی فرد از عوامل تهدیدکنندة توانایی او برای رسیدن به اهداف مهم خود، زمانی که شکست در عملکرد را تجربه می می کند ارتباط دارد.

پرسشنامه ارزیابی ترس از شکست در عملکرد PFAIتوسط کانروی(2001) جهت تعیین ترس از شکست در افراد ساخته شد. این مقیاس دارای 5زیر مقیاس ترس از تجربه شرم و خجالت((FSE ؛ ترس از کاهش عزت نفس خود( (FDOSE ؛ ترس از داشتن آینده نامعلوم((FHUF ؛ ترس از دست دادن تاثیر اجتماعی
(FLSI) و ترس از ناراحت شدن افراد مهم((FUIOو 41 ماده می باشد.

همراه 2 مقاله رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

  • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد  تحلیل آماری

 تاریخ : یکشنبه 99/12/24 | 5:59 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق