ابزار صلاحیت پرستاران(CIRN)لیو و همکاران(2007) Competency Inven - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

ابزار صلاحیت پرستاران(CIRN)لیو و همکاران(2007)

Competency Inventory for Registered Nurses

با افزایش پیچیدگی سیستم های سلامتی، توجه به توانمندی حرفه ای پرستاران افزایش یافته است. سازمان بهداشت جهانی در سال 2000روی اهمیت اطمینان از سطح توانمندی مطلوب در میان پرستاران تاکید نموده است . اطمینان از توانمندی در عملکرد و توانایی، یک وظیفه اخلاقی و قانونی برای ارائه دهندگان مراقبت سلامتی است. برخورداری از توانمندی منجر به ارائه مراقبت بیمارمحور و ایمن شده و در نهایت به ارتقا مراقبت با کیفیت، کمک می کند. این در حالی است که کاهش سطح توانمندی بالینی می تواند منجر به نارضایتی بیمار، اشتباهات کاری، به مخاطره افتادن جان بیمار و سلامت کارکنان، کاهش بهره وری و ناتمام ماندن فعالیت های بخش گردد.توانمندی شامل درک فرد از دانش و توانایی او برای انجام مهارت ها و فعالیت ها به شیوه موثر و کارآ می باشد (سوداگر و رامبد،1395). پس صلاحیت بالینی جهت انجام اقدامات در حوزه فعالیت پرستاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .

ایـن ابـزار توسط لیو و همکاران(2007) طراحی شده و ابعـاد تفکـر انتقــادی و تمایــل بــه تحقیــق، مراقبــت بــالینی، رهبــری، ارتباطات بین فـردی، عملکـرد قـانونی و اخلاقـی، توسـعه حرفــه ای و تعلــیم و آمــوزش را دربرمــی گیــرد. پرســتاران توانمندی خود را در این ابعاد مورد ارزیابی قرار مـی دهنـد. پرسشنامه دارای 55گویه است. برای هر گویه مقیـاس 5گزینه ای از کاملاً غیرتوانمند (نمره0 )تا کـاملاً توانمنـد (نمره4)در نظر گرفته شده است.

همراه 2 مقاله رایگان

 

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

  • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد  تحلیل آماریتاریخ : پنج شنبه 100/1/5 | 1:30 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق