مقیاس خود پنداره کودکان : (cscs) Children’s Self-Concept Scale - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

مقیاس خود پنداره کودکان : (cscs)

Children’s Self-Concept Scale

خود پنداره به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی انسان، کیفیتی منحصر به نوع آدمی است . در تمدن های باستان دراین باره نظرات و مطالب گسترده ای مطرح شده است. خود پنداره آموختنی است و این موضوع هم برای فرد و هم برای کسانی که مسئول پرورش او در کودکی هستند دارای اهمیت فراوانی می باشد. هیچ فردی با خود پنداره به دنیا نمی آید بلکه خود پنداره به تدریج ظهور و بروز می یابد و درعین حال دارای فرایندی پویا و ساختارمند می باشد .این فرایند از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد که از مهمترین این عوامل می توان به رابطه با دیگران اشاره کرد(مصطفی باش و شاکردولق،1398).

این مقیاس جهت سنجش میزان خود پنداره کودکان و نوجوانان طرح ریزی شده است و در جهت نگرش احساس فرد نسبت به خودش خلاصه می شود. این مقیاس جهت کمک به تفسیرهای کلینیکی، شش دسته مقیاس را شامل می شود که عبارتند از رفتار؛ وضعیت مدرسه و وضعیت شناختی و ذهنی؛ ظاهر و ویژگیهای فیزیکی؛ اضطراب؛ محبوبیت؛ شادی و رضایت مندی. تمام خوشه ها در جهت خود پنداره مثبت، نمره گذاری میشوند؛ به طوریکه نمره بالا در مقیاس کل و هرکدام از خوشه ها نشان دهنده سطح بالای خود پنداره است . این پرسشنامه شامل 80 سؤال است. سؤالات این مقیاس هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی و در بعد خود سنجی نمره گذاری شده است. نمره بالا در این مقیاس نشان دهنده خود سنجی مثبت و نمره پایین نشان دهنده خود سنجی منفی است.هر عبارت پرسشنامه به صورت دو بخشی بلی یا خیر طرح ریزی شده است.

همراه 2 مقاله رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

  • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد  تحلیل آماریتاریخ : دوشنبه 100/1/16 | 11:20 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق