پرسشنامه سبک زندگی ((LSQ (لعلی و همکاران، 1391) Lifestyle Questi - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

پرسشنامه سبک زندگی ((LSQ (لعلی و همکاران، 1391)

Lifestyle Questionnaire

سبک زندگی شیوه ای نسبتاً ثابت است که فرد برای رسیدن به اهداف خود به کار می برد یعنی راهی است برای رسیدن به اهداف زندگی. این سبک حاصل دوران کودکی فرد است؛ به عبارت دیگر، سبک زندگی بعد عینی و کمیت پذیر شخصیت افراد است. به همین علت، نظریه «سبک زندگی» آدلر، نظریه «شخصیت» او نیز محسوب م یشود. اولین بار، آلفرد آدلر (1922 ) سبک زندگی را مطرح کرد و این مفهوم را بعدها پیروان او گسترش دادند. او شناخت فرد را مستلزم شناخت سازمان ادراکی و شناخت سبک زندگی او می دانست و معتقد بود سبک زندگی به ایمان و اعتقاداتی اطلاق می شود که فرد در روزهای اولیه زندگی خود کسب می کند و یک الگوی ادراکی جهت دار است (شفیع آبادی 1371). پیروان آدلر به تفصیل دربارة سبک زندگی، شکل گیری آن در دوران کودکی، نگرش های اصلیِ دخیل در سبک زندگی، وظایف اصلی زندگی و تعامل آن ها با یکدیگر بحث کردند و آن را در قالب درخت سبک زندگی نشان دادند. آنها همچنین مفاهیم ارزشی، انسان شناختی، و فلسفی را مطرح ساختند و تمام زندگی را به صورت یکپارچه به تصویر کشیدند. سبک زندگی مهمترین عاملی است که هر کس زندگی خود را بر اساس آن تنظیم میکند. بر این اساس، سبک زندگی مجموع? عقاید، طرح ها و نمونه های عادتی رفتار، هوی و هوسها، و شیوه های تبیین شرایط اجتماعی یا شخصی است که نوع خاص واکنش فرد را تعیین می کند (فاچینو و همکاران، 2003).

این پرسـشنامه بـا هـدف ارزیـابی و اندازه گیری سبک زندگی توسط لعلی و همکارانش (1391) ساخته شده و دارای 66 عبارت است که 10عامل یا مولفه زیر را از سبک زندگی اندازه می گیرید.

1-ســلامت جــسمانی، 2- ورزش و تندرســتی، 3- کنتــرل وزن و تغذیــه، 4- پیشگیری از بیماریها، 5- سلامت روانشناختی، 6- سلامت معنوی، 7- سلامت اجتماعی، 8- اجتناب از داروها، مواد مخدر و الکل، 9- پیشگیری از حوادث و 10- سلامت محیطی

همراه 1 مقاله رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

  • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

 

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد  تحلیل آماریتاریخ : پنج شنبه 100/1/19 | 12:34 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق