پرسشنامه افسردگی سالمندانGDS 15 عبارتی Geriatric Depression Scal - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه افسردگی سالمندانGDS      15 عبارتی Geriatric Depression Scale

جمعیت جهان درحال پیر شدن است.

پیش بینی می شود که تا سال 2025دوسوم افراد بالای 65سال در کشورهای در حـال رشد باشند.

در ایران نیز جمعیت سالمندی روزه افزایش است و به زودی جمعیت کشورمان پیر می شود.

پیر شدن جمعیت با شیوع بیشتر افـسردگی همـراه است.

شیوع اختلال افسردگی اساسی در بررسی های مختلـف در کـل جامعه 1-16درصد بوده است.

 این در حالی اسـت کـه %24 سـالمندان از افـسردگی تحـت بـالینی رنـج مـی برنـد.

لذا تشخیص درست افسردگی سالمند ضروری است.

برای انجام مطالعات همه گیرشناسی افسردگی در سـالمندان و نیز تشخیص و درمان به موقع آن در سطح مراقبت هـای اولیـه از

ابـزارهـای متعـددی اسـتفاده شـده اسـت.

از آن میـان GDS )Geriatric Depression Scale) در مطالعــات بالینی و غربالگری بطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است.

فرم اولیه آن دارای 30سوال است که هریک، پاسـخ صـفر یـا یک ( بله / خیر) دارد.

اما تاکنون فرم های کوتاه آن شامل 4 ،5 ،10 ،12 ،15و 1سوالی ساخته و اعتباریابی شده است.

فرمی که در اینجا استفاده شده 15 سوالی است.

این آزمون توسط یساویچ باری ارزیابی افسردگی سالمندان ساخته شد .

این مقیاس  آزمونی مناسب برای تشخیص علائم افسردگی در سالمندان است .

این آزمون در محیطهای متعدد درمانگاهی و غیردرمانگاهی اعتباریابی شده است.

 و در تشخیص بالینی افسردگی از ثبات درونی و بیرونی برخوردار است.

به همراه 1 مقاله رایگان

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

 توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است.

 اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند.

 عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند.

 لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است .

در صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود!

 حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

 برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abaziziتاریخ : پنج شنبه 100/11/14 | 2:0 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق