پرسشنامه خودکار آمدی عمومی[1] (GSE-10 ) - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه خودکار آمدی عمومی[1]    (GSE-10 )

 این پرسشنامه در سال 1979 توسط شوارتزر[2] و جروسلم[3]، به منظور ارزیابی خودکارآمدی عمومی و اجتماعی ساخته شد. ااین آزمون ابتدا درای 20 عبارت و دو زیرمقیاس خودکارآمدی عمومی و اجتماعی بود. در سال 1981 آن ها آزمون را مورد بازنگری قرار دادند و تعداد آن را به 10 عدد کاهش دادند. بنابراین پرسشنامه ی باورهای خودکارآمدی فعلی دارای 10 عبارت است که همگی میزان خودکار آمدی عمومی را می سنجند. سازه ی خودکارآمدی ادارک شده نشان دهنده ی دید خوشبینانه ی فرد نسبت به خود است (شوارتزر، 1992).

 

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.ir[1]- General self _ efficacy Scale

[2] - Schwartzer

[3]- Jerusalemتاریخ : سه شنبه 94/2/29 | 11:46 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق