چک لیست سنجش میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی عزیزی مقدم - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چک لیست سنجش میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی عزیزی مقدم 

یکی از اهداف مهم دوره پیش دبستانی رشد شخصیت سالم کودک می باشد، شخصیت سالم دارای ویژگی های بسیاری می باشد یکی از مهم ترین آن ها عزت نفس بالا می باشد. به نظر صاحبنظران عزت نفس عبارت از ارزشی که خصوصیات و صفات روانی خودپنداره، برای فرد دارد که از اعتقادات فرد در تمام چیزهایی که در او وجود دارد، ناشی می شود (بیابانگرد،1376).

نتایج پژوهش ها نشان می دهد که عزت نفس دارای ابعاد مختلف شامل عزت نفس جسمانی، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس تحصیلی و کلی است( بشارت و همکاران ، 1381، ص 32).ریزونر (1982).  عزت نفس اجتماعی عبارت است از احساسی که شخص در مورد خودش به عنوان یک دوست برای دیگران دارد و همچنین این که دیگران او را چگونه دوست دارند. عزت نفس تحصیلی با ارزش فرد از خود به عنوان یک دانش آموز سر و کار دارد. از جنبه خانوادگی، کودک و نوجوان خود را به عنوان عضوی از خانواده می داند. فرد که احساس می کند عضو ارزشمندی از خانواده است و به احترامی که از اعضای خانواده کسب می کند، مطمئن است، عزت نفس بالایی خواهد داشت. عزت نفس جسمانی بر رضایت فرد از وضعیت فیزیکی و قابلیت جسمانی خود، آن گونه که به نظر می رسد، مبتنی است، عزت نفس کلی، ارزیابی عمومی تری از خود است که بر ارزشیابی فرد از خودش در تمام زمینه ها مبتنی است و در احساسات همچون « من یک فرد خوب هستم» یا « من بیش تر چیز ها را در مورد خودم دوست دارم» متجلی می شود (امامی و دیگران، 1385، ص 66).

تعاریف متغیر عزت نفس:

تعریف مفهومی:

عزت نفس: ارزش و احترامی است که فرد برای خویشتن قایل است وبر اساس آن درمورد میزان توانمندهای خود قضاوت می کند( کوپر اسمیت، 1967).

تعریف عملیاتی: از نظر عملیاتی نمره است که کودک از چک لست عزت نفس براساس مشاهده مربی به دست می آورد.

 

این چک لیست توسط عزیزی مقدم ( 1386) طراحی شده است و به سنجش میزان عزت نفس کودکان می پردازد، این چک لیست در اختیار مربیان قرار می گیرد و مربیان برای هر یک از کودکان بر اساس مشاهدات خود چک لیست را تکمیل می نمایند. این چک لیست به صورت مقیاس چهار درجه ای (خیلی زیاد، زیاد، کم، خیلی کم ) می باشد که هر یک از این گزینه ها به ترتیب 1، 2، 3 و 4 امتیاز دارند.

 

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.irتاریخ : چهارشنبه 94/2/30 | 12:2 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق