دکتر بازی - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دکتر بازی

یک بازی کودکانه ولی هدفمند؟ کودکتان را دکتر فرضی حساب کنید و خودتان را بیمار در حین بازی به مطب فرضی کودک بروید بعد به او بگویید که کودکی دارید به نام فلانی توجه داشته باشید از اسم کودک استفاده نکنید چرا که کودک دیگر با شما بازی را ادامه نمی دهد . بعد که به مطب ایشان رفتید از خود او برای علت کارش سئوال کنید به طور مثال : آقای دکتر فرزند م وسایلش را جمع نمی کند؛ تکلیفش را انجام نمی دهد ؛ حرفهای زشت می زند. ویا سلام نمی دهد؛ ویا هر رفتار که موجب خشم شما یا اطرافیان شده از او بپرسید. توجه داشته باشید کودک جواب سوال را از پیش می داند: حالا آقای دکتر شما  می گویید چرا این رفتار از او سرزده کودک کمی در اینجا به عنوان دکتر فکر می کند و می داند ( کودک فرضی شما ) خودش است و بعد از کمی اندیشه به شما جواب می دهد . مثلا تو چرا به بچه ات آن اسبابازی را ندادی و برسر من داد زدی و غیره .... خوب بازی را ادامه دهید و به آقای دکتر بگویید به نظر شما رفتار کودک من اشتباه بوده یا نبوده ؟ جواب کودک آری ..... در ادامه آقای دکتر وقتی این رفتار از او سر می زند باید به کنار پنجره برود و فکر منفی یا ناراحت کننده را از خود دور کند و از سرش بیرون بندازه مگر نه ؟ جواب آری. و بازی تمام میشود. هدف : کودک با این بازی هم از دکتر شدن حس بزرگی و خود باوری پیدا می کند و.علت رفتارنادرستش از زبان کودکیش به شما بازگو می کند و با بازی احساسش را بیان می کند.توجه داشته باشید این بازی مانند ( کاشت برداشت محصول است)به طوری که کودک می کارد و شما برداشت می کنید هر شب به هنگام خواب از کودک بخواه?د تا آرزو?? برا? فردا و ?ا آ?نده داشته باشد . • صندوقچه ? آرزوها را برا? کودک فراهم کرده و پس از آرزو کردن، آن را بر رو? کاغذ? و ?ا کارت مخصوص بنو?س?د و ?ا از کودک بخواه?د نقاش? آرزو? متصور شده را کش?ده و داخل صندوقچه ب?نداز?د . • شاخه ? درخت? را در گلدان فرو کن?د و پس از تزئ?ن شاخه، آرزوها? کودکتان را از آن آو?زان کن?د . • م? توان?د درخت? را نقاش? کن?د و در پا?ان هر ماه صندوقچه را باز کرده و و نوشته ها و ?ا نقاش? ها داخل آن را بر رو? ا?ن درخت بچسبان?د و آن را در جا?? مقابل چشم کودک نصب کن?د. • آرزوها? برآورده شده را م? توان?د به مانند ?ک م?وه ? خوشمزه از درخت بچ?ن?د . • با گذر زمان و رس?دن به ا?ّام واقع ب?ن? ‏(حدوداً سن 6 سالگ? ‏) آرزوها جا? خود را به اهداف مشخص و قابل دسترس خواهند داد.

منبع : تحر?ک مغز تا هوش ه?جان? نوشته ی  محمود حک?میتاریخ : جمعه 94/5/16 | 5:50 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق