هفت پند مو?نا - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هفت پند مو?نا
شب باش : در پوش?دن خطا? د?گران
زم?ن باش : در فروتن?
خورش?دباش : در مهر و دوست?
کوه باش : در هنگام خشم و غضب
رودباش : در سخاوت و ?ار? به د?گران
در?اباش : در کنار آمدن با د?گران
خودت باش : همانگونه که م? نما??  ..تاریخ : یکشنبه 94/8/17 | 9:41 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق