پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون

برای سنجش مهارت های اجتماعی کودکان، از مقیاس سنجش مهارت های اجتماعی ماتسون که توسط ماتسون و همکاران در سال 1983 برای سنجش مهارت های اجتماعی افراد 4 تا 18 ساله تدوین گردیده است، استفاده می شود. فرم اولیه این مقیاس، دارای 62 عبارت بود که توسط یوسفی و خیر  (1381) تحلیل عاملی شده و به 56 عبارت کاهش یافت که مهارت های اجتماعی افراد را توصیف می کنند. برای پاسخ گویی به آن، آزمودنی باید هر عبارت را بخواند و سپس، پاسخ خود را براساس یک شاخص 5 درجه ای از نوع مقیاس لیکرت مشخص نماید(یوسفی و خیر، 1381).

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.irتاریخ : چهارشنبه 94/8/20 | 4:59 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق