اصول عشق از نظر استرنبرگ - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

اصول عشق از نظر استرنبرگ 

روان شناسان متعددی در رابطه با عشق نظریاتی ارائه داده اند، که منعکس کننده ی گرایشات نظری آن ها می باشد. مثلاً فروید عشق را از دیدگاه روان پویشی بررسی کرد و آبراهام مزلو آن را در رابطه با سلسله نیازهای انسان به سوی خودشکوفایی مطرح کرد.


رابرت استرنبرگ روانشناس دیگری است که نظریه مثلث عشق را مطرح کرد که دربرگیرنده ی پیچیدگی هایی است که در شکل گیری و تداوم رابطه های عاطفی پیش می آید، این نظریه با عشق در یک نگاه مغایرت دارد.
نظریه مثلث عشق استرنبرگ

بر طبق این نظریه عشق از سه عنصر تشکیل شده است که وجود این سه عنصر برای عشق کامل ضروری است.
این سه مؤلفه عبارتند از: صمیمیّت، تعهّد، شور واشتیاق (شهوت). از نظر استرنبرگ صمیمیت به معنای نزدیک بودن است که شامل احساس همدلی، وابستگی، درک متقابل، حمایت عاطفی، ارج گذاری و اعتماد است. تعهد به معنای تصمیم گیری جهت تداوم رابطه ی موجود و برنامه ریزی جهت ادامه ی بلند مدت آن می باشد.
شور و اشتیاق (شهوت) بر مبنای انگیزش های شهوانی و جذابیت های جسمانی است.
بدین ترتیب استرنبرگ عشق کامل یا آرمانی را عشقی می داند که شامل این سه مؤلفه باشد. در صورت فقدان هر یک از این سه مؤلفه، عشق حاصله در مرتبه ای پائین تر از عشق کامل خواهد بود. مثلاً استرنبرگ عشقی را که شامل دو مؤلفه ی صمیمیت و اشتیاق و فاقد تعهد باشد را عشق رمانتیک معرفی می کند. این عشق بر اساس دو جنبه ی جذابیت فیزیکی و عاطفی استوار است و امکان تداوم چنین عشقی در صورتی که مؤلفه ی تعهد به آن اضافه نشود زیاد نیست. مثال دیگر عشقی است که دارای مؤلفه ی شور و اشتیاق و تعهد می باشد ولی فاقد صمیمیت است، چنین عشقی در این تئوری عشق ابلهانه معرفی شده است، به این دلیل که زوج متعهد به ادامه ی رابطه ای می شوند که صرفاً بر مبنای جذابیت شهوانی و فاقد شناخت و مهر می باشد. بر این اساس عشق رفاقتی شامل مؤلفه صمیمیت و تعهد و بدون شور و اشتیاق شهوانی می باشد. عشق خواهر-برادری با این نوع عشق قابل قیاس است. همچنین زندگی زوجی که صرفاً به خاطر فرزندانشان یا به دلایل مالی ادامه پیدا می کند فاقد شور و اشتیاق و صمیمیت می باشد ولی مؤلفه تعهد همچنان برجاست، چنین عشقی عشق پوچ معرفی شده است. تحقیقات نشان می دهد که برداشت عشاق از تعهد، صمیمیت و اشتیاق شهوانی در نسل های مختلف یکسان است. همچنین نقدهایی نیز بر این نظریه وارد است، مثلاً در آن زمان بندی بروز و ظهور مؤلفه های مذکور مسکوت مانده.

 تاریخ : سه شنبه 94/9/3 | 6:53 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق