اصول مدیریت آموزشی - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اصول مدیریت آموزشی

بنابه تعریف کیمبل وایلز، رهبری آموزشی عبارت از یاری و مدد به بهبود کار آموزشی است و هر عملی که بتواند امر آموزش و یادگیری را یک قدم پیش تر ببرد رهبری آموزشی خوانده می شود . وی معتقد است که نقش رهبر آموزشی عبارت است از حمایت ، تقویت ، یاری و مساعدت و سرانجام همکاری کردن نه دستور دادن .

محیط آموزشی مؤثر

رهبری آموزشی مستلزم آن است که مدیر بتواند ، اولا” محیط کار خود را با تعریف و تفسیر هدفها ، تهیه و اجرای برنامه ها و راهنمائی موثر فعالیتهای آموزشی به یک نظام همکاری فعال و پویا مبدل سازد و ثانیا” با یاری و مساعدت به افرادی که در امر آموزش و یادگیری نقشی دارند ، آنها را در نوآوری و انجام کار موثر تقویت نماید.

محیط آموزشی مؤثر و مساعد دارای ویژگیهای زیر است (کیمبل وایلز، ترجمه طوسی، 1353)

n    1- هر فردی به خود و دیگران احترام می گذارد .

n    2- به احساسات و رفاه هر فردی توجه کافی معطوف و مبذول می شود .

n    3- هر عضو محیط آموزشی ، به محیط و گروه خود احساس تعلق و پیوستگی می نماید.

n    4- افراد به یگدیگر اعتماد می کنند.

n    5- افراد در تصمیم گیریهای آموزشی مشارکت می کنند .

n    6- اطلاعات مربوط به کار در اختیار همگان گذاشته می شود .

n    7- پیشنهادات و نظرات اعضاء مورد توجه قرار می گیرد

n    و ...

جهت دانلود کلیک فرمائید.

 تاریخ : پنج شنبه 95/5/14 | 6:54 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق