فرم کوتاه پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فرم کوتاه پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE )[1]

اعتقاد مذهبی و اعمال مذهبی، نیاز انسان در جهان هستی است. نیاز بـه فهمیـدن مبـدآ وجـود، نیاز به فهمیدن هدف زندگی و نقش انسان در زندگی، نحـوه ارتبـاط انسـان بـا دیگـران و پاسـخ انسان به جهان هستی از جمله نیازهای مذهبی است این نیاز بشر در تمـام دوران هـا و در تمـام جوامع مطرح بوده است. نقش مذهب در رابطه با بهداشت و شفا از قرون بسیار دور شناخته شده بود. در طول هزاران سال مذهب و پزشکی در مداوا و کاهش رنـج هـای انسـان شـریک یکـدیگر بوده اند (ساچمن و ماتیوز . (2001 این مقیاس توسط پارگامنت (2000)، ساخته شده و در اصل شامل 100 پرسش است و توسط آن میزان مقابله مذهبی آزمودنی در مقابله با یک حادثه منفی در زندگی سنجیده می شود. فرم کوتاه آن دارای 14 سوال است.

به همراه 6  مقاله رایگان

دریافت فرم کوتاه پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

 [1] . Religious Coping Scaleتاریخ : جمعه 95/7/9 | 8:36 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق