مقیاس چهارعاملی عدالت سازمانی (کالکوئیت) Four-factor Organizati - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقیاس چهارعاملی عدالت سازمانی (کالکوئیت)

Four-factor Organizational Justice Scale

در تمام پژوهش های عدالت سازمانی از آغاز تا کنون این مجادله مطرح بوده است که عدالت یک سازه یک، دو، سه یا چهار عاملی است)کوهن، کاراش و اسپکتور، 2001 ؛ کالکوئیت، ( 2001 . گرینبرگ  1990 ) ) تاکید می کند که تمام تحقیقات قبلی در زمینه عدالت یک مشکل عمده دارند و آن این که همه آن ها برای سنجش عدالت تنها از یک گویه که خاص آن تحقیق طراحی شده است و نم ی توان روایی سازه آن را بررسی کرد، استفاده کرده اند. لیند و تیلر ( 1988 ) نیز اشاره می کنند که توجه چندانی به ثبات اندازه گیری سازه عدالت سازمانی در مطالعات مختلف نشده است . اما برای فهم تاثیر عدالت سازمانی باید ابزار استانداردی داشت که ابعاد مختلف عدالت را با در نظر گرفتن تفاو ت های بین آنها اندازه گیری کنند . علیرغم اهمیت نظری و عملی شناخت ساختار عاملی عدالت و اندازه گیری معتبر آن، تا سالهای اخیر به آن توجه نشده بود.

 کالکوئیت ( 2001 ) با هدف رفع نارسایی هایی که ذکر شده ، به ساخت و تدوین ابزاری 20 ماده ای برای اندازه گیری چهار بعد عدالت همت گماشت.

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.ir

 تاریخ : یکشنبه 93/10/14 | 10:15 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق