آزمون سنجش اعتقادات دینی زارع و امین پور(1390) - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آزمون سنجشاعتقاداتدینیزارعوامین پور(1390)

اعتقادات و باورهای دینی از سرمایه‌های مهم و ریشه‌ای هر انسانی است که او را از خطرات حفاظت کرده و از آلوده شدن به گناهان نیز جلوگیری می‌کند. همچنین رشد و بالندگی انسان‌ها و جوامع در عرصه‌های گوناگون، مرهون اعتقادات و باورهای مستحکم دینی است. با بررسی عوامل پیروزی و شکست مسلمانان در تمام عصرها از صدر اسلام تاکنون، می‌توان پی برد که مهم‌ترین عامل پیروزی‌ها، استحکام اعتقادات و باورها و مهم‌ترین عامل شکست و نابودی‌شان، سست شدن اعتقادات و باورهای آنان بوده است. ایمان و عقیده دینی هر فردی محرک و جهت‌دهنده او در همه یا بخشی از عمل‌کردهای روزانه زندگی اوست و این امر اختصاص به حوزه تکالیف دینی ندارد، بلکه تمامی جنبه‌ها و ابعاد زندگی او را از برخورد با خود، خانواده، خویشاوندان و کلیه انسان‌ها در بر می‌گیرد. آزمونسنجشاعتقاداتدینیتوسطزارعوامین پور(1390)  براساسمبانینظریحوزه هایدینیوبرایسنجشاعتقاداتدینی افرادتهیهشد. از 26 سؤالتشکیلشدهاستو 3 عاملمشارکتدینی،پایبندیبهاعتقاداتدینیورعایتمسایلشرعیرامورد سنجشقرارمی دهد.  آزمونرامی توانبررویافرادیکهبهبلوغعقلیودینیرسیدهباشنداجراکرد.

به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودآزمونسنجشاعتقاداتدینی

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.تاریخ : جمعه 96/3/26 | 4:13 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق