راهزنان وقت خود را بشناسید - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

راهزنان وقت خود را بشناسید

زمان را نه می توان خرید ، نه می توان ذخیره کرد و نه می توان متوقف ساخت ، تنها می توانید در وقتتان صرفه جویی کنید. زمان همانند یک تیر از کمان رها شده است که هرگز باز نمی گردد.  راهزنان زمان، قسمتی از زمانمان را به جبر از ما می ستانند و قسمتی دیگر را به نیرنگ ، اما آن چه باقی می ماند بی آنکه بدانیم ضایع می شود. در این دنیا ، هر چیزی که با ارزشتر باشد به همان اندازه به مراقبت بیشتری نیاز دارد. راهزنان وقت بسیارند و هر کدام با نیرنگی جهت ربودن گوهر وقت ما کمین کرده اند.

?? سرشناس ترین راهزنان زمان :
- سلام و تعارفات بیش از حد با دیگران.
- بی برنامه بودن .
- درنظرنگرفتن اولویت ها.
- خودداری از تفویض اختیار.
- نداشتن قاطعیت در تصمیم گیری.
- شرکت در جلسات غیر ضروری .
- مدیریت در بحران.
- از این شاخه به آن شاخه پریدن.
- تاسف بر گذشته.
- خستگی و کسالت و غم.
- مطالعه بیهوده.
- فقدان انضباط شخصی.
- کار امروز را به فردا افکندن.
- مهمان ناخوانده.
- تلفن های مزاحم و طولانی.
- داده های بسیار زیاد و پردازش نشده.

میزان آسیب پذیری هر کس از راهزنان وقت یکسان نیست بلکه هر فردی باید خودش راهزنان وقتش را شناسایی و کنترل کند.تاریخ : سه شنبه 97/1/28 | 10:0 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق