سفارش تبلیغ
صبا

پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
 

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 97/4/21 توسط ابوبکر عزیزی مقدم

پرسشنامهنگرشنسبتبهاعتیاد

یکیازمعضلاتمهمواساسیدردنیایکنونیاعتیادبهموادمخدر0 استکهعلیرغم تلاشهایفراوانوهزینه هایسنگینمبارزهباآنمی توانراه حلمنابوقابلقبولی برایجلوگیریوچیره شدنبراینمشکلجهانیبهدستآورد. براساسنظریهیادگیریاجتماعیبندورا0 افرادباورهاوتلاش هایخودرادر موردسوء مصرفموادازدوستانویاوالدینخودکهمصرفکنندهموادمخدرندبه دستمی آورند. همچنینکیفیتارتباطوالدینبافرزنداننیزدراینامرازاهمت به سزاییبرخورداراست. بر اساس مد یادگیری اجتماعی برخی عوامل محیطی از قبیل عملکرد والدین، همسالان ، منحرف و عوامل فردی نظیر ویژگی های شخصیتی با مصرف مواد مرتبط است (خدایاری و همکاران، 1395). این پرسشنامه دارای 35 گویه است.

همراه با5مقاله مرتبط رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 .: Weblog Themes By Pichak :.بازدید امروز: 17
بازدید دیروز: 21
کل بازدیدها: 84133

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • فال روزانه | فروش آگهی رپرتاژ