آذر 95 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه استقامت و پایداری داک ورث و همکاران(Grit-s) - فرم کوتاه

هر انسانی در زندگی با مسایل تلخ و شیرین و فراز و فرودهای گوناگونی روبه رو خواهد شد. آدمی هرگاه در ناملایمات وسختی ها قرار می گیرد، نباید ناامید و ناتوان باشد، بلکه باید با توکل به خداوند منان و بردباری، راه موفقیت را بپیماید. به طور کلی، کسی که تاب تحمل مشکلات را ندارد و خود را می بازد، ظرفیت وجودی متناسب ندارد و مانند بیدی است که با هر بادی می لرزد. در مقابل، کسانی که با ایمان و بردبار هستند، در فراز و نشیب زندگی به کوهی استوار می مانند که حتی به برادران دینی خود نیز قوت قلب می دهند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در این باره می فرمایند: اِسْتَقیمُوا وَ نِعِما إِنْ إِسْتَقَمْتُمْ. استقامت کنید و چه خوب است که استوار باشید. این پرسشنامه دارای 17 سوال بوده و در سال 2007 توسط داک ورث و همکاران ساخته شده و داری دو زیر مقیاس ثبات علایق و پشتکار مربوط به تلاش می باشد. به همراه 1 مقاله رایگان دریافت پرسشنامه استقامت و پایداری داک ورث و همکاران(Grit-s) برای مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.تاریخ : جمعه 95/9/26 | 11:7 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ  (EQ)

اصطلاح هوش هیجانی اولین بار در سال 1990 و به عنوان نوعی از هوش اجتماعی توسط مایر و سالوی از دانشگاه همشایر مطرح شد. مایر و سالوی هوش هیجانی را توانایی بازشناسی معنای عواطف و ارتباطات شمرده‌اند که فرد را قادر می‌سازد تا مشکلاتش را حل کند. هوش هیجانی به سه طبقه ارزیابی هیجانات، تنظیم هیجانات و استفاده از هیجانات در حل مسایل تقسیم می‌شود. گلمن معتقد است که هوش هیجانی جنبه‌ای از هوش است که در دستیابی افراد به موفقیت در ابعاد مختلف زندگی، بیشتر از هوش شناختی نقش دارد. بار ـ آن معتقد است که هوش هیجانی در اغلب اوقات، رشد می‌یابد و می‌توان آن را با استفاده از آموزش، برنامه‌ریزی و درمان، گسترش داد. او معتقد است افرادی که دارای هوش هیجانی بالا هستند، عموماً در برخورد با خواسته‌ها و فشارها و فشارهای محیطی، عملکرد موفقیت‌آمیزتری دارند. تحقیقات نشان داده است که همپوشی بالایی میان هوش هیجانی و عامل‌های شخصیت وجود دارد. پژوهش‌های تجربی مختلفی نشان داده است که هوش هیجانی، ممکن است بهترین پیش‌بینی کننده موفقیت در تمام سطوح زندگی فرد باشد و ابعاد هوش هیجانی می‌تواند پیامدهای زندگی فرد را پیش‌بینی کند. بار ـ آن در الگویی که از هوش هیجانی معرفی می‌کند، صرفاً روابط درونی فرد با خود و دیگران را مورد توجه قرار نمی‌دهد بلکه عناصری چون سازش، تحمل فشار و خلق عمومی را نیز از عوامل تشکیل دهنده هوش هیجانی می‌شمارد. فرشمن و روبینو نشان داده‌اند که مهارت‌های هوش هیجانی، برای حفظ شبکه‌های اجتماعی، موثر است. اسکات و همکاران نیز در مطالعه‌ای گسترده نتیجه گرفتند که افراد، با هوش هیجانی بالا، در موقعیت‌های اجتماعی، احساس همدلی، خودکنترلی، مهارت‌های اجتماعی، پاسخ‌های همکاری، روابط محبت‌آمیز و رضایت زناشویی بالاتری داشتند. مطالعات و نظریات مختلف چنین نشان می‌دهد که هوش هیجانی آموختنی است. این آزمون در سال 1996 براساسنظریهگلمن ( 1995 ) توسطشرینگتدوینشدهاستودرسال 1380 توسطمنصوری ترجمه و اعتبار سنجی شده است. فرماصلی آزمونشامل 70 عبارتاستکهچندینجنبهازهوشهیجانی(خودآگاهی،خودنظمدهی،انگیزه،همدلیومهارتهایاجتماعیدرشغل(  راموردارزیابیقرارمیدهدکهالبتهبعدازهنجارشدندرایران تعدادیازعبارتاتآزمونبهدلایلمختلفازقبیلنداشتنمشخصاتلازمعبارت،طولانیبودنعبارت،عدمتطبیقبافرهنگایرانحذفشدهاست پس این آزموندارای 33 عبارتاست.

به همراه 2 مقاله رایگان

دریافت پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ (EQ)

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.تاریخ : پنج شنبه 95/9/25 | 7:23 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرتاریخ : یکشنبه 95/9/21 | 8:11 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون (GWPQ )

تئوری نوروسایکولوژیکی گری (1993) توضیح می دهد که چگونه صفات شخصیتی مرتبط با مغز، افراد را مستعد به رشد اختلالات  روان شناختی قرار می کند. گری بر خلاف ایزنک تئوری خود را بر پایه ی دو بعد قرار داد که اضطراب و تکانشگری بودند. در تئوری حساسیت به تقویت (RST) گری دو سیستم انگیزشی اولیه یا دو سیستم مغزی پایه وجود دارد که رفتار و هیجان را کنترل می کند: سیستم آزارنده یا سیستم بازدارنده رفتار (BIS) سیستم محرک رفتار یا سیستم نزدیک شدن رفتار (BAS). هر دوی این سیستم ها به زیرمجموعه متفاوتی از رویدادهای تقویت کننده و انواع خاصی از رفتارها پاسخ می دهند و مجموعه متفاوتی از ساختارهای مغز در آن درگیر هستند. این پرسشنامه دارای 120 است و برای هر یک از سوال های پرسشنامه سه گزینه بلی، خیر و نمی دانم وجود دارد.

دریافت پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون (GWPQ)

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 تاریخ : جمعه 95/9/19 | 12:23 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرتاریخ : سه شنبه 95/9/16 | 9:59 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه

توانمند سازی برای اولین بار در دهه ی 1990 توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود جلب نمود و به عنوان یک مفهوم ذهنی تأثیر به سزایی در بهره وری و اثربخشی سازمان ایجاد کرد. با اجرای توانمند سازی ، کارکنان در کنترل و انجام وظایف خود از انعطاف بیشتری برخوردار شدند و در نتیجه بهبود رضایت شغلی حاصل گردید (صالحی زاده، 1385). به نظر اسکات و ژافه[1] توانمند سازی حالتی روان شناختی است که فرد در خود احساس شایستگی می کند و کار خود را ارزشمند دانسته و حس می کند می تواند بر تصمیمات و پیامد های سازمان تأثیر بگذارد. آن ها بیان کردند که با شیوه های سنتی انگیزش نمی توان افراد را راضی کرد؛ بلکه انگیزاننده های اساسی در سازمان توانمند مانند ارتباطات، محیط کار سالم، احترام و انعطاف داشتن برای کارکنان و بالاخره آموزش و بهسازی منابع انسانی، انگیزاننده هایی هستند که انسان از طریق آن ها احساس شخصیت می کند (اسکات و ژاف، 2004). این پرسشنامه دارای 38 سوال است و ...

به همراه 1 مقاله رایگان

دریافتپرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی  پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 [1]- Scott and Jaffeتاریخ : جمعه 95/9/12 | 5:26 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه سازگاری شغلی بر اساس نظر دیویس و لافکوایست

یکی از مهمترین منابع هر سازمانی، نیروی انسانی آن است. عوامل تشکیل دهنـده ایـن نیـرو، افرادی با احساس هستند که اگر انگیزش کافی داشته باشند، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان بهکار می برند .

در سالهای اخیر با مطالعاتی که بر روی فرهنگ و سازگاری انسان با مبانی فرهنگی انجام گردیده است این نتیجهگیری بهدست میآید که برخی از افراد در سازمانها بهنحو موثرتری میتوانند با فرهنگ خودی و سایر فرهنگهای موجود در سازمان یا جامعه سازگار شوند و بهنحو مؤثرتری تنوعات فرهنگی را در محیط کاری مورد پذیرش قرار دهند.فرضیه اساسی نظریه سازگاری شغلی این است که افراد برای ایجاد و نگهـداری ارتباط مثبت با محیط کاریشان در تلاش هستند. به زعم دیویس و لافکوایست افراد نیازهایشان را به محیط کار میآورند و محیط کار نیز نیازهایی برای آنها فراهم میکند. برای تداوم کار فـرد و 4 محیط کار میباید به میزانی از تطابق برسند (زونکر ،2006.(سازگاری فرایندی در حال رشـد و تحول و پویاست. شامل توازن بین آنچه افراد می خواهند و آنچه جامعه شان می پذیرد. بهعبارت دیگر سازگاری یک فرایند دوسویه است. از یک طرف فرد بهصورت موثر با اجتماع تمـاس برقـرار میکند و از طرف دیگر اجتماع نیز ابزارهایی را تدارک می بیند که فرد از طریق آنها توانایی های بالقوه خویش را واقعیت می بخشد. در این تعامل فرد و جامعه دستخوش تغییر و دگرگونی شده و  سازشی نسبتاً پایدار به وجود می آید ( کپل و نیوکا،1997). سازگاریشغلیعبارتاستازاجرایدرستوظایفومسئولیت هایشغلیدرسطحمحلی وملیدریکفرهنگخاص.   سازش شغلیعبارتاستازحالتسازگارومساعدروانیفردنسبتبهشغلموردنظرپسازاشتغالسازششغلیترکیبمجموعهایازعواملروانیوغیرروانیاست. براینمونه،عواملیمانند ارتباطمتقابلباسایرین،دیدمثبتنسبتبهشغل،درآمدکافیوارزش گذاریبه کارسببمیشودکهفردباشغلشسازگارشودوبهآنادامهبدهد) حسنیوبدلیان ، 1392). این پرسشنامه دارای 36 گویه است.

به همراه 4 مقاله رایگان

دریافت  پرسشنامه سازگاری شغلی

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 تاریخ : پنج شنبه 95/9/11 | 9:48 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB )

رفتارشهروندیسازمانی،ابتدادرسال 1978 توسطکانوکاتزبهعنواند"رفتارفرانقشی" تعریفشد،اماتحقیقاتاصلیدربارةاینمفهوماز 24 سالقب لدآغازشد؛یعنیاززمانیکهارگانوبتمن،آنراباایننام(رفتارشهروندی سازمانی)  معرفیکردند.رفتار شهروندی سازمانی عبارت است از رفتارهای بصیرتی و اختیاری، که به اثربخشی سازمان کمک می کند ولی صریحاً از جانب سازمان پاداشی دریافت نمی کند ( 1988(Organ . نمونههایی از رفتارهای شهروندی عبارتند از کمک به همکاران، کمک به پیشبرد سازمان فراتـر از کـار خـویش، داوطلب شدن برای فعالیت های خـارج از شـغل (776( Organ& Ryan,1995,p. . ایـن رفتارهـا در تعریف اولیه اورگان ( 1988  (از OCB نیز طبقه بنی شده اند، که طی آن کارکنان این رفتارهـا را بـه مثال یک "سرباز خوب" به نمایش می گذارند. شـهروندان خـوب از نظـر بولینـو و ترنلـی ( 2003)  شامل مجموعه ای از رفتارهای کارکنان از قبیل انجام وظایف اضافی، همکاری داوطلبانه با دیگـران در انجام کار، پیروی از قوانین سازمانی، حتی در مواقعی کـه هـیچکس مراقـب نباشـد، کمـک بـه ارتقای تصویر بیرونی سازمان، احراز نگرش مثبت نسبت به سازمان و تحمل شرایط ناگوار محـیط می باشد  (Korkmaz & Arpaci, 2009, p.2432). این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد رفتار شهروندی و ابعاد آن (نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه) است.

دریافت پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 تاریخ : چهارشنبه 95/9/10 | 8:31 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

هفت عادت روزانه افراد بسیار موفق

موفقیت، موفقیت می آورد. این نکته ها را به کار بگیرید تا پیشرفت زیادی در زندگی کنید. وقتی افرادی را می بینید که قادر به انجام کارهایی خارق العاده هستند، تعجب می کنید و از خود می پرسید، چه چیزی باعث شده که آنها بتوانند از پس چنین کارهایی برآیند؟

مطالعات متعددی نشان داده اند که این افراد موفق ویژگی های مشترکی دارند. افراد فوق موفق...

1- با هدف و عمل برای هرروزشان برنامه ریزی می کنند.

جمعه شب ها برای برخی افراد خیلی ناراحت کننده است زیرا به معنای شروع یک هفته دیگر و کار دوباره است. افراد موفق برای تمام روزهایشان (حتی جمعه ها) برنامه ریزی می کنند تا روز متفاوت، بهتر، هیجان انگیزتر، هدفمندتر و معنادارتری داشته باشند. تونی رابینز می گوید عمل بدون درجه بالایی از هدف فقط وقت تلف کردن است. شما چه مقدار از زندگی تان را خودتان طراحی می کنید؟

 

2- از منطقه آسایش خود بیرون می آیند


افراد موفق زمانی به موفقیت می رسند که از حد توانایی های خود فراتر می روند. آنها به طور مداوم مرزها را می شکنند و به داقل ها راضی نمی شوند. این به معنای بیرون آمدن از منطقه آسایش خود و بررسی کردن دنیای پیرامونشان است؛ آن ها همیشه دنبال موقعیت هایی هستند تا همواره پیشرفت کنند. چند وقت است که پایتان را از منطقه آسایش خود بیرون نگذاشته اید؟

3- با افراد باهوش ارتباط برقرار می کنند


برخی از مشهورترین کارآفرینان دنیا، مانند بیل گیتس، استیو جابز، ریچارد برنسون و  مارک زاکربرگ، از ابتدا کار گروه قدرتمندی در کنار خود داشتند. آنها می دانستند که برای کسب موفقیت به این گروه و افراد نیاز دارند. همکاری به شما اجازه می دهد تا فکرتان را بهبود ببخشید و خود را به چالش بکشید. شخصیت ما چیکده ای از شخصیت پنج نفر از دوستان نزدیک مان خواهدشد. شما با چه کسانی وقت می گذرانید؟

4- روی هدف نهایی خود تمرکز می کنند


تمرکز روی جزییات به شما اجازه می دهد تا نتایج را پیگیری کرده و براساس حقایق به دست آمده، پیشرفت کنید. اماگایه اوقات پیش می آید که خود را غرق در جزییات می کنید و ساختن و خلق و کردن آینده ای بهتر را از یاد می برید. اگر فراموش کنید که باید زندگی بهتری برای خود طراحی و خلق کنید، چه کسی این کار را برایتان انجام می دهد، هیچ گاه هدف نهایی را از یاد نبرید و روی چرایی زندگی تان کار کنید.
5- کارهایشان را به موقع انجام می دهند

ذات بشر اینگونه است که کارهایش را به تعویق بیندازد. افراد بسیار موفق تمرکز بالایی در انجام کارهایشان دارند. آنها گاهی حتی نیز به افرادی وسواسی یا خودخواه تبدیل می شوند و فداکاری هایی می کنند که بیشتر ما نه آمادگی انجامش را داریم و نه اراده اش را. اولویت بندی بهتر انجام یدهد؛ وقتی را کنار بگذارید تا روی اهدافتان تمرکز کنید.

6- پاسخ منفی را نمی پذیرند

وقتی به مانعی بر می خورید، آسان ترین کار این است که آنها را به عنوان انتهای مسیر در نظر گرفته و تسلیم شوید. فقط بااراده ترین (و گاهی لجبازترین) افراد می توانند آنقدر مقاومت کنند تا ادامه مسیر را نیز بپیمایند. به برادران رایت فکر کنید؛ کسانی که سعی می کردند انسان ها را به پرواز درآورند. می توانید تصور کنید که دوستان شان به آنها چه می گفتند؟ امروزه دیگر ما نمی توانیم دنیایی بدون هوایپما را تصور کنیم. رویای شما چیست؟


7- هیچ گاه از یادگیری دست نمی کشند


یکی از بزرگ ترین توانایی های ما توانایی آموختن است. متاسفانه بیشتر ما هنگامی که تحصیلات آکادمیک به پایان می رسد، از یادگیری نیز دست می کشیم. به خودمان اجازه می دهیم تا در زندگی حرفه ای و شخصی به فردی راکد تبدیل شویم. دیل بومون، یکی از مشاورانم می گفت «اگر سبز نمانی و  رشد نکنی، (مثل میوه ای) می رسی و بر زمین می افتی». چه مدت از زندگی تان را به یادگیری اختصاص می دهید؟


موفقیت موفقیت می آورد. این نکات را به کار بگیرید تا زندگی موفقی داشته باشید. مراتب خود را به چالش بکشید. هیچ گاه تسلیم نشوید. اطراف خود را با افرادی پر کنید که شما را به سوی کسب موفقیت تشویق کنند.
منبع: مجله موفقیت به نقل از گوین سکویرا

 

 تاریخ : چهارشنبه 95/9/10 | 10:11 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

افرادی که در بیمارستانها پذیرش میشوند، دردمند و بیمار هستند و دوره های زمانی متفاوتی را در بیمارستان با تحمل درد و رنـج جسـمانی مـی گذراننـد بیمـاری هـا، اتفاق های منحصر به فردی هستند که یک پاسخ معنوی را بر می انگیزند و این کارکنان درمانی هسـتند کـه طـی وقایعی نظیر بیماری، تولد و مـرگ حضـور دارنـد. وقـایع معنوی که پاسخ معنـوی را در بیمـاران بـر مـی انگیزنـد، می توانند فرصـتی بـرای تـأمین مراقبـت معنـوی توسـط ارایه کنندگان مراقبت ها باشند. در سـالهـای اخیـر، بـه معنویت با درک نقشی که در بهبودی دارد، توجـه بسـیار شده است. این پرسشنامه دارای 27 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی از ابعاد مختلف (ارزیابی و اجرای مراقبت های معنوی، تخصص گرایی و بهبود کیفیت مراقبت های معنوی، حمایت فردی و مشاوره با بیمار، ارجاع به متخصصان، نگرش درباره معنویت بیمار و  ارتباطات) است.

به همراه 1 مقاله رایگان 

دریافت پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 تاریخ : سه شنبه 95/9/9 | 5:9 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب قدیمی تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق