بهمن 99 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عجین شدن با شغل ( شاوفلی و بکر ، 2003)

Schaufeli & Bakker

عجین شدن با شغل یک ویژگی مطلوب است. درواقع، افرادی که بیشتر با شغل خود عجین میشوند، از شغل خود رضایت بیشتری داشته، روحیه مثبت در کار نشان داده و نسبت به سازمان و همکاران خود تعهد بالایی ابراز میکنند. به عبارت دیگر، عجین شدن باکار، نتایج مثبتی به همراه دارد و سبب میشود که کارکنان در سازمان، رفتارهای فراتر از شرح وظایف رسمی خود دلبستگی عاطفی پیداکرده و بر اساس آن افراد در سازمان مشارکت میکند و در آن درگیر می شوند و از عضویت در سازمان لذت می برند بسیاری از مطالعات، عجین شدن با شغل را به عنوان یک پیشینه برای استخراج نتایج سازمانی مثبت مانند عملکرد بالا، وفاداری بالا مشتری، گردش مالی ، و غیبت کم، بررسی کرده است ( الحسینی المدرسی و فیروزکوهی برنج آبادی ، 1396).

این پرسشنامه دارای 17 سوال می باشد. این پرسشنامه شامل ابعاد:انرژی گرفتن )6سوال(، وقف شدن (5سوال(، جذب شدن )6سوال) می باشد.

همراه 4 مقاله رایگان

این پرسشنامه ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : چهارشنبه 99/11/29 | 12:12 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه عجین شدن با شغل (درگیری شغلی یا مشارکت کاری ) (مگینسون و کلاترباک، 2006)

مفهوم عجین شدن با شغل یکی از مفاهیم رفتار سازمانی مثبت است، که در دهه های اخیر ظهور کرده است. عجین شدن باشغل، شامل تعهد به کار در سازمان است و می تواند برای سازمانها مزیت رقابتی ایجاد کند . عجین شدن با شغل تاثیر به سزایی بر اثربخشی سازمان دارد و در درازمدت به عنوان شاخص های اصلی سامت سازمانی و اثر بخشی مدیریت منابع انسانی شناخته شده است . افرادی که با کارشان عجین نیستند و با آن بیگانه اند، وقت خود را به بطالت می گذرانند . بررسی های انجام شده حاکی از این است که تنها بخش کمی از کارکنان با شغل شان عجین هستند.

این ابزار مشخص می‌سازد که فرد تا چه اندازه از وقت خود را با شغلش سپری می‌کند و اصطلاحاً درگیری کاری او به چه میزان است. توسط مگینسون و کلاترباک(2006) طراحی شده و دارای 20 عبارت است و برای آن خرده مولفه یا عاملی ذکر نشده است.

همراه 3 مقاله رایگان

این پرسشنامه ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : دوشنبه 99/11/27 | 11:20 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین(1982)

یکی از مهم ترین عواملی که می تواند در گرایش زوجین به طلاق نقش داشته باشد. باورهای ارتباطی می باشد. باورهای ارتباطی نامطلوب، موجب میشود که مسائل مهم رابطه، حل نشده باقی مانده و لذا این مسائل، غالباً منبع تعارضهای تکراری شوند. خیلی از زوجین همیشه بحثهایی مشابه یا یکسانی پیرامون یک موضوع معین دارند، بدون اینکه مشکل را حل کنند.

دیدگاه شناختی ارتباط کارآمد یا غیر کارآمد همسران را به شیوه تفکر متفاوت آنها نسبت به اعمال و رفتارشان نسبت می دهند. آلیس معتقد است که نگرش ها و تصورات غیر منطقی افراد می تواند در ایجاد رابطه عاطفی ناکارآمد همسران و نارضایتی آنان (از روابط زناشویی) نقش بسزایی ایفا کند. باورهای ارتباطی در صورتی می توانند موجب ارتقای سلامت روانی در افراد شوند که سازش یافتگی افراد در روابطشان را تسهیل کنند. بر عکس، باورهای ارتباطی غیرمنطقی، عقاید خشک و نامعقول در مورد خود فرد و ارتباط با دیگران تعریف شده اند (حسینی فیداری و همکاران، 1399).

این پرسشنامه دارای 40 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان باورهای ارتباطی غیر منطقی در رابطه زناشویی از ابعاد مختلف (باور به مخرب بودن مخالفت، باور به عدم تغییر پذیری همسر، توقع ذهن خوانی، کمال گرایی جنسی، باور درمورد تفاوت های جنسیتی است.

همراه 4 مقاله رایگان

این پرسشنامه ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : جمعه 99/11/17 | 11:5 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه باورهای مذهبی جورج (1998) ( قسمت اول 33 عبارتی و قسمت دوم 15 عبارتی)

اخیرا به تاثیر باورهای مذهبی در سلامت روان افراد توجه بیشتری میشود زیرا که مشخص شده باورهای مذهبی مانع ایجاد نگرش منفی و در نتیجه ایجاد اختلال تفکر و بیماریهای روانی در فرد می شود. در دهه های اخیر، مطالعه علمی دین و بررسی رابطه آن با متغیرهای روان شناختی، کانون توجه پژوهشگران مختلف قرار گرفته است. در واقع، دین نیروی روان شناختی است که می تواند روی نتایج زندگی انسانی تأثیر بگذارد. نتایج کندلر نشان داده که نگرش منفی افراد نسبت به زندگی که در اثر نداشتن باورهای مذهبی بوجود میآید موجب افزایش ریسک ایجاد بیماری های روانی می شود.دویلیام جیمز معتقد است در ایمان به خدا نیروی خارق العاده ای وجود دارد که نوعی قدرت معنوی به انسان می بخشد و در تحمل سختی های زندگی به او کمک می کند. داشتن معنا در زندگی و احساس تعلق به منبعی والا، امید به کمک خدا در شرایط مشکل زای زندگی و بهره مندی از حمایت های اجتماعی و معنوی، از جمله منابعی هستند که افراد مذهبی با بهره گیری از آن ها می توانند در رویارویی با حوادث فشارزای زندگی، آسیب کمتری را متحمل شوند. کسی که اعتقاد دارد همواره خدا با اوست و به او کمک می کند، باعث احساس مثبت به محیط اطراف خود میشود و این خود باعث بهبود بسیاری از اختلالات روانی می گرد(فکوری و همکاران، 1394).

پرسشنامه باورهای مذهبی به سنجش جنبه هایی از اعتقادات و شعائر مذهبی می پردازد. این مقیاس بدنبال تلاش های چندگانه پارگامنت در مورد نقش مذهب در فرایند مقابله با رویدادهای منفی زندگی ساخته شده است(فکوری و همکاران، 1394). این پرسشنامه طبق ادعای جورج (1998)، بدون هیچ گونه جهت گیری فرقه ای و بر اساس هیچ آئین و مذهبی ساخته شده و صرفاً محتوای آن بیان رابطه با خداوند است. پرسشنامه باورهای مذهبی، میزان اعتقاد و نزدیکی آزمودنی ها را نسبت به خدا می سنجد. مقیاس 33 عبارتی، اعتقاد به خدا را می سنجد. و مقیاس 15 عبارتی، نزدیکی به خدا را می سنجد.

نسخه اصلی این پرسشنامه دارای سه قسمت مجزا که قسمت اول شامل 33 سوال،قسمت دوم شامل 15 سوال و قسمت سوم (سناریوها(شامل 10 سناریو است. در اینجا قسمت اول و دوم آورده شده است.

همراه 5 مقاله رایگان

این پرسشنامه ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : جمعه 99/11/17 | 2:6 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه بحران هویت احمدی (1376)

اریکسون احساس داشتن هویت را این گونه تعریف کرده است : سازماندهی پویا و خودساخته از سائق ها، توانایی ها، باورها و تاریخ شخصی به صورت ی ک "خود" منسجم و مستقل که هدایت کننده مس یر در حال رشد زندگی فرد است (مونتگومری، 2005 ). دستیابی موفقیت آمیز به هویت موجب اولین تکلیف بزرگسالی یعنی رشد احساس صمیمیت حقیقی می شود و ناکامی در آن به عدم صمیمیت یا فاصله گذاری 1 می انجامد . فاصله گذاری به آمادگی برای فاصله گرفتن از مردم و موقعیت هایی که ممکن است به طور مناسبی هویت فرد را نقض کن ند، اطلاق می شو د . بنابراین، حل موفقیت آمیز مباحث هویت نه تنها برای سلامت فرد مهم است، بلکه برای روا بط مهم تر آن ها نیز اهمیت دارد (پرهیزکار و همکاران، 1388).

جدی ترین بحرانی که یک شخص با آن مواجه می شود در خلال شکل گیری هویت رخ می دهد. این بحران بدان جهت جدی است که موفقیت در رویارویی با آن پیامدهای بسیاری داردو شخص که فاقد یک هویت متشکل است در خلال زندگی بزرگسالیش با مشکلات متعددی مواجه خواهدشد اریکسون خاطر نشان می سازد که برای هر فردی امکان دارد بحران هویت روی دهد و منحصر به دورة نوجوانی یا جوانی نیست ، از نگاهی دیگر بحران هویت این گونه تعریف شده است : ”عدم موفقیت یک نوجوان در شکل دادن به هویت فردی خود ، اعم از اینکه به علت تجارب نامطلوب کودکی و یا شرایط نامساعد فعلی باشد ، بحرانی ایجاد می کند که بحران هویت یا گم گشتگی نام دارد. “ ( شرفی 1381 : 18 )

پرسشنامه بحران هویت، یک مقیاس مداد کاغذی است که دارای 40 ماده می باشد. در تدوین این پرسشنامه، ابعاد مختلف تشخیصی بحران به صورت زیر دسته بندی شده است:

1- اشکال در اهداف بلندمدت؛ 2- تردید در انتخاب شغل؛ 3- نداشتن الگوی مناسب برای رفاقت؛ 4- نامتناسب بودن رفتار جنسی؛ 5- اشکال در شناخت و معرفت مذهبی؛ 6- عدم توجه به ارزشهای اخلاقی؛ 7- رعایت نکردن تعهد گروهی؛ 8- داشتن دید منفی نسبت به خود؛ 9- نداشتن روحیه تلاش و ابتکار؛ 10 - اختلال در تنظیم وقت.

همراه 5 مقاله رایگان

این پرسشنامه ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : پنج شنبه 99/11/16 | 1:42 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (1998)

بهزیستی اجتماعی به معنای ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت روابطش با افراد دیگر (نزدیکان و گروه های اجتماعی) است. کیز (2004) مطالعات متعدد ای موضوع را اثبات کرده است که کمیت و کیفیت روابط افراد با دیگران، بر سلامت جسمی و روانی آنها تأثیرگذار است. بهزیستی اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سلامت، عبارت است از توانایی انجام مؤثر و کارآمد نقش های اجتماعی بدون آسیب رساندن به دیگران، برخی از عوامل اجتماعی، ابعاد مختلف بهزیستی اجتماعی را شکل می دهند که عبارتند از: یکپارچگی اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و انسجام اجتماعی. پایین بودن میزان بهزیستی اجتماعی در افراد جامعه باعث می شود کنه نتوانند به نحو

مناسب با دیگران ارتباط برقرار کنند و به همیت خاطر دچار نوعی انزوای اجتماعی می شوند

که این خود عاملی است برای کاهش مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، پذیرش اجتماعی و غیره. در این صورت امید افراد نسبت به آیند? جامعه کمرنگ می شود و نقش خود را در پیشرفت جامعه ناچیز می پندارند و از این رو، احساس مسؤولیت پذیری و کارآمدی اجتماعی خود را از دست می دهند.

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی 33 گویه ای توسط کیز (1998) براساس مدل نظری او از سازه بهزیستی اجتماعی طراحی شده است که معمولاً به عنوان مقیاسی عمومی در روانشناسی سلامت اجتماعی جهت تعیین میزان سلامت و بهزیستی اجتماعی به کار می رود.

این پرسشنامه از نوع مداد کاغذی و خودگزارش دهی است، مشتمل بر 33 گویه و 5 خرده مقیاس همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و پذیرش اجتماعی می باشد.

همراه 6 مقاله رایگان

این پرسشنامه ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : پنج شنبه 99/11/16 | 9:3 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

آزمون پایبندی مذهبی (جان بزرگی، 1388)

مذهب سیستم سازمان یافته‌ای است از باورها شامل ارزش‌های اخلاقی، رسومات، مشارکت در جامعه دینی برای اعتقاد راسخ تر به خدا یا یک قدرت برتر است. پایبندی مذهبی یا مذهبی بودن به درجه باور یا پایبندی به اعتقادات و اعمال یک مذهب نظام مند اطلاق می شود. از نظر دورکیم احساس مذهبی یک پدیده موهوم و ساختگی نیست، چون اگر آن یک خطا و توهم محض بوده باشد، این قدر دوام نمی آورداز جمله آثار مذهب آرامش خاطر است، خداوند بارها در آیات متعدد از جمله در آیه 46 سوره احقاف چنین میفرماید « آنان که گفتند خدای دهان آفرین پروردگار ماست و برگفته خویش پایدار و ثابت باقی مانده، هرگز دچار وحشت و اندوه نمی شوند». در واقع باور به قدرت خداوند و نیایش او و سرنهادن به خواست و اراده الهی، در تسکین دردها به انسان توان تحمل می دهد. در این حال است که نیازهای روحی تأمین می شوند، سرمایه های اخلاقی تبلور می یابند و انسان توان آن را می یابد که از جسم خود دور گردد و درد را حس نکند یا آن چنان آرامش یابد که تنش را تجربه ننماید( گالانتر، 1982 به نقل از اکبری امرغان و عبدیوسفخانی، 1394) .

این آزمون رفتارهای مذهبی را در موقعیته ای بالینی و پژوهشی می سنجد و متغیرهای مذهبی را در مداخله هایی که به نوعی از روش های مذهبی استفاده می کنند، کنترل می نماید. این آزمون از یک پرسشنامه شصت سؤالی تهیه شده است که سه عامل (پایبندی مذهبی، دوسوگرایی و ناپایبندی مذهبی) را مورد سنجش قرار می دهد. در عامل پایبندی مذهبی فرد بی تردید رفتار خود را براساس معیارهای مذهبی تنظیم می کند و می ک وشد که همه رفتارهایش را براساس معیارهای مذهبی تنظیم کند. در عامل ناپایبندی مذهبی فرد هیچگونه تعمدی به تنظیم رفتارها براساس اصول یا دستورالعمل های مذهبی ندارد.

در عامل دوسوگرایی مذهبی فرد همواره نگران و در حالت تردید مذهبی به سر می برد. بین کردار و گفتارش ناهماهنگی وجود دارد. در برابر سختی ها کم تحمل است. احساس خوبی به خود و رابطه خود با خدا ندارد. از اعمال مذهبی خود ناراضی است و تنها هنگام سختی ها به خدا پناه می برد. شایان ذکر است ابعادی که در این پرسشنامه به دست آمده است ابعاد دینداری را الزاماً نمی سنجد بلکه ابعاد روی آوری به دین یا روی گردانی یک فرد را از مذهب یا ایمان فرد را به اعتقادات مذهبی می سنجد. این آزمون دارای 60 گویه است .

همراه 4 مقاله رایگان

این پرسشنامه ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : سه شنبه 99/11/14 | 9:43 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی( 1975)

یکی از مهارت های اجتماعی با اهمیت مهارتهای ابراز وجود است. ابراز وجود توانایی فردی است که در طول دو دهه گذشته توجه زیادی را به خود جلب کرده است. مهارت ابراز وجود شامل رفتارهایی است که فرد را قادر می سازد به منافع خود عمل کند و برای گرفتن حقوق خود بدون هیچ گونه احساس اضطراب و با بیان احساسات واقعی خود به راحتی رفتار نماید یا سعی کند بدون آسیب رساندن به حقوق دیگران حق خودش را بگیرد (وطن خواه و همکاران، 2013) .

معرفی پرسشنامه توانایی ابراز وجود گمبریل و ریچی (1975) این پرسشنامه توسط گمبریل و ریچی (1975) ساخته شده است و دارای چهل سؤال است. هر سؤال بیان کننده یک موقعیت است که آزمودنی بایستی درجه نگرانی و احتمال پاسخ خود را در قبال هر سؤال مشخص سازد. درجه ناراحتی ذهنی که به میزان و شدت اضطراب و ناراحتی آزمودنی در مواجهه با این موقعیت ها اشاره دارد و نرخ بروز رفتار که به امکان بروز چنین رفتارهایی اشاره می کند. پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی برخلاف سایر پرسشنامه های ابراز وجود برای افراد خاصی ساخته نشده است و سؤالات آن محدوده وسیعی از موقعیت های مختلف را در بر می گیرد. تعریف مفهومی: یکی از مهارت های اجتماعی با اهمیت مهارتهای ابراز وجود است.

این آزمون علاوه بر ابراز وجود کلی ، ابعاد شروع تعاملات، مقابله با دیگران، پاسخ به انتقادات، رد درخواست ها، ابراز وجود در موقعیتهایی که باید کمک کرد، مقاومت در برابر فشار برای تغییر هوشیاری فرد، درگیر گفتگوهای شاد بودن ، تعارف داشتن با دیگران، اعتراف به نقایص شخصی، برخورد با یک وضعیت مشکل را نیز اندازه می گیرد.

همراه 3 مقاله رایگان

این پرسشنامه ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : دوشنبه 99/11/13 | 11:54 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر کودکان ( فرم معلمان – 30 عبارتی ) (مایکل راتر 1967)

درچرخه ی زندگی انسان دوره ی کودکی از مهمترین و تأثیرگذارترین دوره های رشدی محسوب می شود که از آن به عنوان دوره ی "شدن "نام برده می شود. بدین معنا که پایه های شخصیت فرد از دوره ی کودکی شکل گرفته و این تحول کیفی در دورهه ای مختلف بعدی متکامل می گیرد . اغلب اختلالات و ناسازگاریهای رفتاری پس از این دوران ناشی از کمبود توجه به دوران حساس کودکی و عدم هدایت صحیح در روند رشد و تکامل است. این بیتوجهی منجر به عدم سازش و انطباق با محیط و بروز انحرافات گوناگون در ابعاد مختلف برای کودک می شود . پس از چندین دهه پژوهش در زمینه روان شناسی مرضی و بر خلاف باور ابتدایی، نشان داده شد که کودکان و نوجوانان نیز در معرض خطر ابتلای به اختلالهای روانی قرار دارند و در مجموع بین 14 تا 24 درصد از کودکان و نوجوانان با انواع مشکلات و اختلال های رفتاری و هیجانی دست به گریبانند.

این پرسشنامه یکی از رایج ترین پرسشنامه ها برای مشخص کردن ناراحتی های روانی کودکان است که در سال 1967 توسط مایکل راتر و همکاران تهیه شده و دارای دو فرم والدین و فرم معلمان می باشد. این پرسشنامه سه بعد اضطراب و افسردگی، رفتارهای ضداجتماعی و ناسازگاری اجتماعی را ارزیابی می کند. فرم الف آن دارای 30 پرسش و فرم ب از 26 عبارت ساده تشکیل شده است. نمره برش این دو فرم به ترتیب 13 و 9 می باشد.

همراه 5 مقاله رایگان

این پرسشنامه ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : یکشنبه 99/11/12 | 9:15 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه انگیزش شغلی رایت (2004)

انگیزش در برگیرنده عواملی است که موجب رفتار انسان می شوند، مسیر رفتار را مشخص میکنند و نوع رفتار را در مسیر خاص تعهد شده حفظ می نمایند مدیران و مسئولان باید بدانند که نیروی انسانی با انگیزه در بقا، پویایی، تحقق سیاستها و استراتژی سازمان تأثیرگذار است. بنابراین آنها می توانند با شناخت و پیش بینی انگیزه ها و نیازهای واقعی کارکنان به ارضای نیازها و انگیزه های آنان پاسخ دهند. انگیزش شغلی بر بهره وری و عملکرد، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان هر سازمان تأثیر می گذارد. همچنین درک عوامل مؤثر بر انگیزش باعث احساس خلاقیت و نوآوری در کارکنان می شود(کیاکچوری و دیگران، 1396).

این پرسشنامه دارای 6 گویه است.

همراه 4 مقاله رایگان

این پرسشنامه ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : شنبه 99/11/11 | 11:39 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب قدیمی تر


 • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
 • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق