فروردین 99 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه اجتناب تجربی چندبعدی گامز و همکارانش (2011)  

multidimensional experiential avoidance questionnaire

اجتناب تجربی  تلاش هایی انعطاف ناپذیر برای اجتناب از تجربه های هیجانی یا روانشناختی، سرکوب یا مهار تجربه های هیجانی یا روانشناختی تعریف شده است )هرشنبرگ، موندادی، ورایت و تاس، 2017 ).  تمایل همیشگی و مداوم فرد به تجربه افکار و احساس های ناراحت کننده و اجتناب و ممانعت از تجربه های مرتبط، با طیف گسترده ای از مشکلات مرتبط است (برمن، ویاتون، مک گراس و آبراموویتز،  2010).  این پرسشنامه 62 عبارتی را گامز و همکارانش (2011)  ساخته  اند که 6 خرده مقیاس دارد.

همراه با 1 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 تاریخ : یکشنبه 99/1/31 | 5:19 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس دشواریهای بین فردی 47 عبارتی -  پیلکونیس، کیم، پروینی و بارخام(1996)

inventory of interpersonal problems-47

مشکلات بین‌فردی، مشکلاتی هستند که در رابطه با دیگران تجربه می‌شوند و آشفتگی روانی ایجاد می‌کنند ، یا با آشفتگی‌های روانی در ارتباط قرار می‌گیرند . افرادی که بنا به دلایلی قادر به ایجاد رابطه قابل قبول نیستند، اغلب دچار اضطراب، احساس بیهودگی و انزوای روزافزون می‌شوند. به همین دلیل برای دورماندن از رنج تنهایی و آثار زیا‌ن‌بار آن لزوم برقراری روابط انسانی با دیگران احساس می‌شود . مجموعه‌ای از مشکلات بین‌فردی شامل مشکلات افراد در زمینه قاطعیت، مردم‌آمیزی، اطاعت‌پذیری، صمیمیت، مسئولیت‌پذیری و مهارگری است . مشکلات بین‌فردی از مشکلاتی به شمار می‌آیند که در تعامل با دیگران تجربه می‌شود و پریشانی‌های روانی ایجاد می‌کنند . پریشانی روانی، افسردگی و اضطراب به عنوان شایع‌ترین اختلالات روانی در جمعیت عمومی مطرح هستند که در سطح فردی با افت کیفیت زندگی مرتبط هستند و به دلیل اثرات منفی آن‌ها بر سلامت، عملکرد و بهره‌­وری، به عنوان یک اولویت بهداشت عمومی مطرح هستند. به علاوه این اختلالات به عنوان پیشگویی‌کننده قوی برای مرگ ناشی از بیماری­‌های قلبی و سکته مغزی مطرح هستند .  

این پرسشنامه دارای 47 عبارت است و طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت 5 درجه ای می باشد. و ابعاد حساسیت بین فردی، دوسوگرایی بین فردی، پرخاشگری، نیاز با تایید اجتماعی و عدم جامعه پذیری را می سنجد.

همراه با 5 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 تاریخ : یکشنبه 99/1/31 | 4:51 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس دشواری در تنظیم هیجان DERSگرتز و روئمر مقیاس (2004 )

تجربه هیجان بدون تردید مهمترین جنبه از زندگی روزانه ماست، هیجان­ها تمایلات موقعیت- پاسخ شامل حالت­های احساسی، الگوی ادراک، پردازش اطلاعات و واکنش­های فیزیولوژیکی و تعاملی است که در پاسخ به چالش­های فیزیکی و اجتماعی ویژه رخ می­دهد (نح، گیلیان، اشتون و ویرجیل زیگلر[1]، 2016). امروزه بر مفید بودن هیجان­ها در رفتارها تأکید می­کنند و دیدگاه عمومی این است که هیجان­ها قبل از رفتار واقع می­شوند و سازگاری فرد را با ضروریات محیط فیزیکی و اجتماعی بهینه می­سازند. هیجان­ها با هماهنگ­کردن فرآیندهای ذهنی، زیستی و انگیرشی موجب می­شوند وضعیت فرد در ارتباط با محیط تثبیت شود و فرد را با پاسخ‌های ویژه و کارآمد مناسب با مسائل مجهز می­کند و در نهایت موجب بقای جسمانی و اجتماعی وی می­شود از طرفی هیجان­ها در ایجاد و حفظ و قطع روابط میان فردی نقش مهمی ایفا می­کنند و این کار را با تنظیم فاصله بین افراد انجام می­دهند زیرا هیجان­ها ما را به طرف هم می­کشانند و یا از هم دور می­کنند برای مثال خشم و شادمانی بر روابط اجتماعی تأثیر می­گذارند. خوشحالی باعث برقراری روابط می­شود و غم در مواقع جدایی روابط را حفظ می­کند. خشم اقدام لازم برای قطع کردن روابط زیانبار را برمی­انگیزد. (عبدی، باباپور خیرالدین و فتحی، 1389).

مقیاس اولیه دشواری در تنظیم هیجان یک ابزار سنجش 41 آیتمی خودگزارش دهی بود که برای ارزیابی دشواری در تنظیم هیجانی از لحاظ بالینی تدوین شد. سازنده گان این مقیاس اشاره کرده اند که آیتم های این مقیاس بر اساس گفتگوهای متعدد با همکاران آشنا با متون تنظیم هیجان تدوین انتخاب شد (گرتز و روئمر، 2004 ). مقیاس انتظار تعمیم یافته تنظیم هیجانی منفی[1]به عنوان الگویی در تدوین این مقیاس به کار گرفته شده است.

همراه با 3  مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 [1] - Negative Mood Regulation expectancy questionnaire(NMR)تاریخ : شنبه 99/1/30 | 8:38 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

فیلم آموزش مقدماتی یوگا (12 حرکت پایه) : با ترجمه فارسی - بسیار مناسب کسانی است که می خواهند از پایه یوگا را شروع کنند.

مشاهده فیلم آموزش مقدماتی یوگاتاریخ : شنبه 99/1/30 | 5:9 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس درد مزمن ون کورف و همکاران

VanKroff Graded Chronic Pain Scale

درد از کلمهPU که معادل سانسکریت کلمهی قربانیکردن است وPoen که کلم هی لاتین به معنای تنبیهمیباشد مشتق شده است.  درد پدید های است کهتوسط هر فرد در طول زندگی تجربه میشود. درد مزمندردی است که بیشتر از زمان لازم برای بهبود یا آسیبایجاد شده باقی بماند. بنابر معیارهای انجمن بینالمللی

درد، این زمان برای اهداف پژوهشی، حداقل 3 ماه و برایاهداف بالینی، حداقل 6 ماه تعیین شده استدرد یک پدیدهی پیچید های است که عواملزیستی، روان شناختی و اجتماعی روی آن اثر دارد ( شیرازی تهرانی، 1396).

هدف از این مقیاس سنجش میزان درد مزمن می باشد و دارای 7 پرسش است. این پرسشنامه در سال 1992 توسط ون کورف [1] و همکاران برای اندازه گیری شدت درد مزمن ساخته شد )به نقل از اسمیت و همکاران، 1997 ) در این پرسشنامه سه محور ارزیابی می گردد . شدت درد، ثبات یا مدت درد و میزان ناتوانی حاصل از درد.پاسخ دهنده هر یک از هفت عبارت پرسشی مقیاسرا روی یک مقیاس یازده نقطه ای  10 -0 درجه بندی می کند . نمره ی فرد در مقیاسدر سه زیر مقیاس شدت درد، نمره ناتوانی و درجات یا سطوح ناتوانی محاسبه می شود.

همراه با 2  مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 [1] - Vankorffتاریخ : پنج شنبه 99/1/28 | 7:20 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

عملکرد جنسی زناشویی فرج نیا و همکاران (1393 )  ( MSFS )  

Marital saexual function  Scale

 

از عوامل موثر در سلامت روان زنان در فرآیند زندگیزناشویی، تمایلات و عملکرد جنسی رضایت بخش آنان بودهکه شامل: ابعاد فیزیولوژیکی، روانی- اجتماعی، تکاملی وپاسخ جنسی میباشد.  عملکرد جنسی رضایت بخشعلاوه بر تامین بهزیستی روان شناختی زنان، موجب بقاینسل و تولید مثل میگردد و پژوهشگران آن را به عنوانزیربنای تشکیل خانواده پذیرفته و ارضای آن را بسیار مهم وضروری میدانند ( جعفرپور قهنویه و همکاران، 1394) .

پرسشنامه دانش و نگرش جنسی در سال 1392 توسط فرج نیا، حسینیان، شهیدی و صادقی در ایران طی پژوهشی تحت عنوان تهیه و ارزیابی ویژگی های روانسنجی مقیاس عملکرد جنسی زناشویی ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است.

این مقیاس دارای 60  ماده است که در 7  مولف?  مشارکت جنسی، ابزار جنسی، هیجان و احاس جنسی، تمایل جنسی، تحقق جنسی ، نگرش جنسی و آگاهی جنسی طبقه بندی می شوند.

همراه با  8 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 تاریخ : سه شنبه 99/1/26 | 10:5 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه دانش و نگرش جنسی(SKAS)  بشارت (1384)

Sexual Knowledge and Attitude Scale

 

عملکرد جنسی 1[1]یکی از مولفههای اصلی کیفیت زندگی[2] است (جورج، فلاچر، کیرستین و کانز، 2003 ). مشکلات و اختلالهای جنسی[3]از طریق کاهش خلق ، رضایت از زندگی ، حرمت خود  و توانایی حفظ رابطه در افراد و زوجین، کیفیتزندگی را تحت تاثیر قرار میدهد (اسپنگلر، سامرسون، بل وکونن، 2001 ؛ باسون، برمن، بارنت، دروگاتیس، فرگوسن وهمکاران، 2000 ؛ بران، واسمر، کلاتز، ریفنرات، مترس وهمکاران، 2000 ؛ ملمن گینگل، 1999 ؛ نازارت، بونیتون و کینگ، 2003 ). نارساییها و اختلالهای جنسی از مشکلات شایع در مردانو زنان است ( بشارت، 1392) .

پرسشنامه دانش و نگرش جنسی در سال 1384 توسط  بشارت تهیه شده  است. این مقیاس دارای 20 ماده است که در 2  مولف? دانش جنسی و نگرش جنسی طبقه بندی می شوند.

همراه با  4 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 [1] - sexual functioning

[2] - quality of life

[3] - sexual disordersتاریخ : سه شنبه 99/1/26 | 10:0 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی GSE-10( شوارزر و جریوسلم 1996 )

به عنوان یکی از موضوع های مهم و اساسی روان شناختی همچنان « خود » توجه و گرایش بهرو به افزایش است. خود در دیدگاه شناختی- اجتماعی مفهومی محور ی است که نقش میانجی گر را در میان درون و برون ایفا می کند و عهده دار تنظیم رفتار است (بندور ا ، 1999 ).ما انسان ها دارای نظامی از باورها هستیم که به تجارب ما معنا می دهند. این باورهاکه بیانگر یک خود پویا هستند ما را تشویق می کنند تا بدنبال اصلاح و بهبود خود باشیم ودر انتخاب اهداف و دسترسی به آن ها تأثیر می گذارند (دیویک 2000،3 ).

توسط نظامی، شوارزر و جریوسلم در سال 1669  ساخته شده است. مقیاس اولیه دارای 20 ماده با دو خرده مقیاسخودکارآمدی عمومی و خودکارآمدی اجتماعی بود که در سال 1981 به یک مقیاس تکعاملی با 10 ماده چهارگزینه ای تحت عنوان 10 GSE-تبدیل شد. تاکنون به 28 زبان برگردانده شده است (شوارزر و جروسالم، 1995 ). هدف آن اندازهگیری صلاحیت و شایستگی شخصی است. در واقع، GSE-10 برای پیش بینی سازگاری بعد از تغییرات زندگی یا به عنوان شاخصی از کیفیت زندگی در هر مرحله رشدی برای فعالیتهای بالینی و تغییر رفتار مورد استفاده قرار می گیرد. این پرسشنامه دارای 10 عبارت است و طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت 4 درجه ای می باشد.

همراه با  2 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 تاریخ : دوشنبه 99/1/25 | 5:34 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه خودکارآمدی دانش اموز جینک و مورگان (1999) MJSES

زیمرمن (1995)  معتقد است که دانشآموزان موفق کسانی هستند که انگیزه، شناخت، محیطو رفتارشان را تنظیم میکنند، آنها افراد خودکارآمدی هستند که میتوانند بر فرآیندیادگیریشان نظارت کنند.

دستیابی به خودکارآمدی در دوره نوجوانی زیربنای دستیابی به خودکارآمدی دربزرگسالی است و به فرد کمک میکند بتواند در بزرگسالی از پس تکالیفی چون ازدواج،همسری، پدری و مادری، وظایف و ارتقای شغلی برآید. از آنجا که بسیاری از دانشآموزاندر طول تحصیل خود احساس خودکارآمدی نمیکنند بنابراین یادگیری آنها سرشار ازاحساسات حقارت و بیکفایتی است. بنابراین اهمیت دارد تا ما به نوجوانان در کسب وافزایش خودکارآمدی کمک کنیم تا آنان بتوانند هم برای دوره بعدی زندگیشان آمادهشوند و در آینده در مشاغل و در فعالیتهای گوناگون جامعه افرادی لایق و کارآمد باشندکه به خوبی از عهده وظایف و تکالیف خود برمیآیند و هم بتوانند دورهی پرتلاطم و مشکلنوجوانی خود را براحتی و موفقیت سپری نمایند.

این پرسشنامه توسط مورگان و جینک (1999) طراحی شدهکه دارای 30سوال و سه خرده مقیاس استعداد، بافت و کوشش است.

همراه با  4 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 تاریخ : دوشنبه 99/1/25 | 4:47 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

در جلسه 4: آموزش کامتازیا - کار با حاشیه ها - Annotation in camtasia را یادمی گیرید، یادمی گیرید  چگونه به فیلم خو یک یادداشت اضافه کنید، کار با خطوط و فلش ها چگونه است؟ چگونه قسمت های از فیلم خود را تار یا برجسته کنید. چگونه شکل کلید های کیبرد در فیلم بگذارید، بر روی فیلم خود لینک بگذارید و ...

مشاهده این آموزشتاریخ : جمعه 99/1/22 | 11:15 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب قدیمی تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق