مهر 95 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودوالت

ترس از شکست می تواند باعث تمایل به انجام کارهای بسیارآسان یا کارهای بسیار دشوار شود و در حالی که افراد واجد انگیزش پیشرفت، کارهایی را ترجیح می دهند که  دشواری آنها در حد متوسط است . مقیاس خودناتوان سازی در سال 1982 توسط جونز و رودولت ساخته شد. این مقیاس گرایش افراد به خود ناتوان سازی را با پاسخ های کاملاً موافق تا کاملاً مخالف (01 تا 5) می سنجد.  

به همراه 1 مقاله رایگان

دریافتمقیاس خودناتوان سازی جونز و رودوالت

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 تاریخ : جمعه 95/7/30 | 9:45 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه تاب آوری فرایبورگ  

 یکی از مهمترین تواناییهای انسان که باعث سازگاری مؤثر با عوامل خطر می شود، تاب آوری است تا ب آوری عاملی است که باعث انعطاف پذیری و مقابلة مؤثر با عوامل و موقعیت های استر س زا می شود . تاب آوری در طی دو دهه ی گذشته در حوزة روان شناسی توجه روزافزونی را کسب کرده است) . سی چی رگارفری،1993 ؛ به نقل از محمدی، 1384 ) . این پرسشنامه در اصل دارای 43 عبارت و نسخه ی اصلاحیه ی آن دارای 37 عبارت است.  

به همراه 16 مقاله رایگان

دریافت پرسشنامه تاب آوری فرایبورگ  

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 تاریخ : چهارشنبه 95/7/21 | 11:28 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه تاب آوری  تحصیلی ساموئلز (2004 ( ARI

تلاش‌های تحقیقی در سال‌های اخیر بر تعیین عوامل موثر و نقش آنها در پیشرفت تحصیلی بوده است که در این میان توجه به عامل‌های غیرتحصیلی نیز دیده می‌شود. یکی از این عوامل مهم غیرتحصیلی تاب‌آوری که هم بر پیشرفت تحصیلی و هم بر برخی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی اثرگذار است. نتایج مطالعات بیانگر رابطه مثبت‌ تاب‌آوری و موفقیت تحصیلی، خودکارآمدی و خودبهسازی است. به طور کلی تاب‌آوری به عنوان فرآیند، ظرفیت یا نتیجه سازگاری موفقیت‌آمیز علیرغم چالش‌ها یا شرایط تهدیدآمیز تعریف شده است. در حوزه تحصیل آلوا (1991) معتقد است که  تاب آوری تحصیلی  اشاره به  سطوح بالای انگیزش و پیشرفت و عملکردعلیرغم حوادث و شرایط استرزای دارد که دانش آموزان در مدرسه با آن روبرویند. کلوز و سولبرگ (2007) آن را توانایی موفقیت در مدرسه علیرغم شرایط فقر تعریف می کند که در برگیرندگی شایستگی هایی از جمله اعتماد، بهزیستی ،  انگیزش، جهت گزینی، ارتباط قوی و مدیریت استرس است.تحقیقات در زمینه تاب‌آوری بیشتر متمرکز بر حوادث زندگی مثل داشتن شرایط محرومیت، داشتن والدین فقیر و یا طلاق بوده است و تحقیقات کمی در زمینه تاب‌آوری تحصیلی یا گروه‌های اقلیت قومی و یا دانش‌آموزانی که از پیشرفت کمی برخوردار بودند انجام شده است.این پرسشنامه را ساموئلز (2004) تهیه کرد.

به همراه 15 مقاله رایگان

دریافت پرسشنامه تاب آوری  تحصیلی ساموئلز

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.تاریخ : دوشنبه 95/7/19 | 11:58 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (CD-RIS)

این پرسشنامه را کونور و دیوید سون(2003) با مرور منابع پژوهشی1991-1979تاب آوری تهیه کردند.بررسی ویژگی های روانسنجی این مقیاس در شش گروه،جمعیت عمومی،مراجعه کنندگان به بخش مراقبت های اولیه،بیماران بامشکل اختلال اضطراب فراگیرو دو گروه از بیماران پس از سانحه انجام شده است.تهیه کنندگان این مقیاس بر این باورهستند که این پرسشنامه به خوبی قادر به تفکیک افراد تاب آور از غیر تاب آور در گروه های بالینی و غیر بالینی می باشد و می تواند در موقعیت های پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار بگیرد.

به همراه 14 مقاله رایگان

دریافت مقیاس  پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.تاریخ : دوشنبه 95/7/19 | 10:14 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس سرسختی روان­شناختی  اهواز

مقولـه ی سرسـختی روان شـناختی یکی از موضوعات جدیدی است که ذهن بسیاری از پژوهشـگران را بـه خود مشغول کرده  است.د ر  تعریف این متغیر گفته می شود که سرسختیی روان شناختی مجموعـه ای  متشـکل از ویژگیهای شخصیتی است که در مواجهه با حـوادث فشارزا ی زندگی بـه عنـوان منبعی از مقاومـت و بـه عنوان سپر ی محافظ عمل می کند (مهرابـی زاده هنرمنـد و نجاریــان ،137 .  ( این پرسشنامه توسط کیامرئی، نجاریان و مهرابی­زاده هنرمند (1377)  ساخته و اعتباریابی شده است و دارای 27 ماده است.

به همراه 3 مقاله رایگان

دریافت مقیاس سرسختی روان­شناختی  اهواز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 تاریخ : یکشنبه 95/7/18 | 7:49 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه احساس شکست  گیلبرت و آلن ( 1998)

انسان ازآن جهت که نیازمند ارضای احترام به خویشتن است به دنبال منزلت و جایگاه اجتماعی است. جایگاه اجتماعی در جوامع انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است و یک فرد همواره تمام تالش خود را برای حفظ آن میکند. دیده شده با پایین آمدن و از دست دادن جایگاه و تنزل به مقام پایینترفرد احساس شکست میکند. این احساس نه تنهادر انسان بلکه در حیوانات هم وجود دارد. تحقیقات زیادی در دنیا نشان داده است که احساس شکست منجر به تجربه کردن احساسات دیگری چون ناامیدی، افسردگی، خودکشی و موارد   دیگرمی شود.

این پرسشنامه با 16 آیتم احساس شکست را با یک نمره که به معنای احساس شکست در مبارزه و از دست رفتن جایگاه فرد است، اندازه گیری می کند. پرسشنامه احساس ناکامی توسط گیلبرت و آلن در سال 1998 و بر اساس نظریه جایگاه اجتماعی ساخته شده است. تحقیقات گسترده ای بر مبنای این پرسشنامه از آن سال انجام شده و رابطه آن با ناامیدی، افسردگی، خودکشی، اختلال استرس پس از صانحه و ... به تأیید رسیده است. همچنین در بیشتر تحقیقات انجام شده پرسشنامه احساس ناکامی بهمراه پرسشنامه احساس شکست مورد استفاده قرار می­گیرد. پرسشنامه مذکور توسط ترصفی، کلانتر کوشه و لستر در سال 94  بر جمعیت  306 نفری ایرانی هنجار شده است( ترصفی و همکارانش، 1394).  

به همراه 1 مقاله رایگان

دریافت پرسشنامه پرسشنامه احساس شکست

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 تاریخ : جمعه 95/7/16 | 7:43 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

دانلود رایگان مقاله اینترنت و چالش های تربیتی فرزندان

 

 

دانلودتاریخ : پنج شنبه 95/7/15 | 11:21 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی وانگ

هوش فرهنگی نوعی بدیع از هوش است که ارتباط بسیار زیادی با محیط های کاری متنوع فرهنگی دارد. ارلی و آنگ هوش فرهنگی را اینگونه تعریف کرده اند: " توانائی فرد در راستای سازگاری موفقیت آمیز با محیط های فرهنگی جدید که معمولا با بافت فرهنگی خود فرد نا آشناست" . پترسون (2004) هوش فرهنگی را استعداد به کارگیری مهارت ها و توانایی ها در محیط های مختلف تعریف می کند. در جامع?? امروز که تنوع فرهنگی در همه جا وجود دارد، ارتباطات خوب به چالش بزرگتری تبدیل شده است. شناخت، ارزش گذاشتن و حمایت از این تفاوت ها می تواند بهره وری هر فرد را در محل کارش حداکثر کند. گروه های ناهمگون، درمقایسه با گروههای تک فرهنگی، پتانسیل بیشتری برای موفقیت ها و شکست های بزرگ دارند. ترفندی که آنها باید استفاده کنند، به حداکثر رساندن اثرات مثبت تنوع فرهنگی و به حداقل رساندن آثار منفی آن است. تنوع در فرهنگ باعث تنوع در نظرات می شود. افرادی که از لحاظ فرهنگی با هم متفاوتند، دیدگاه های مختلفی دارند و هرچه دامنه ایده ها وسیع تر باشد، شانس یافتن اید?? خوب بیشتر خواهد بود. فرهنگ، نقش مهمی در ادراک همبستگی گروه ایفا می کند. برخی تحقیقات نشان دادند گروه هایی که از اعضای با فرهنگ های گوناگون تشکیل شده اند، در مقایسه با گروه هایی با فرهنگ متجانس همبستگی کمتری دارند؛ زیرا انسان ها بیشتر به طرف کسانی جذب می شوند که شبیه به آن ها باشند. تفاوت های فرهنگی در گروه ها می تواند بین اعضای گروه سوء تفاهم هایی ایجاد کند(ابزری و همکاران، 1389 (.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است به همراه 6 مقاله مرتبط.

دریافت پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی وانگ

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 تاریخ : شنبه 95/7/10 | 8:38 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه مقابله مذهبی   متناسب با فرهنگ اسلامی

اعتقاد مذهبی و اعمال مذهبی، نیاز انسان در جهان هستی است. نیاز بـه فهمیـدن مبـدأ وجـود، نیاز به فهمیدن هدف زندگی و نقش انسان در زندگی، نحـوه ارتبـاط انسـان بـا دیگـران و پاسـخ انسان به جهان هستی از جمله نیازهای مذهبی است این نیاز بشر در تمـام دوران هـا و در تمـام جوامع مطرح بوده است. نقش مذهب در رابطه با بهداشت و شفا از قرون بسیار دور شناخته شده بود. در طول هزاران سال مذهب و پزشکی در مداوا و کاهش رنـج هـای انسـان شـریک یکـدیگر بوده اند (ساچمن و ماتیوز . (2001 این مقیاس در سال (1386) توسط مهر انگیز شجاع کاظمی طراحی و اعتبار سنجی شده و دارای 11 عبارت خبری است.

  کلیک فرمایید.

 

به همراه 6  مقاله رایگان

دریافت فرم کوتاه پرسشنامه مقابله اسلامی

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

 تاریخ : جمعه 95/7/9 | 8:48 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

فرم کوتاه پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE )[1]

اعتقاد مذهبی و اعمال مذهبی، نیاز انسان در جهان هستی است. نیاز بـه فهمیـدن مبـدآ وجـود، نیاز به فهمیدن هدف زندگی و نقش انسان در زندگی، نحـوه ارتبـاط انسـان بـا دیگـران و پاسـخ انسان به جهان هستی از جمله نیازهای مذهبی است این نیاز بشر در تمـام دوران هـا و در تمـام جوامع مطرح بوده است. نقش مذهب در رابطه با بهداشت و شفا از قرون بسیار دور شناخته شده بود. در طول هزاران سال مذهب و پزشکی در مداوا و کاهش رنـج هـای انسـان شـریک یکـدیگر بوده اند (ساچمن و ماتیوز . (2001 این مقیاس توسط پارگامنت (2000)، ساخته شده و در اصل شامل 100 پرسش است و توسط آن میزان مقابله مذهبی آزمودنی در مقابله با یک حادثه منفی در زندگی سنجیده می شود. فرم کوتاه آن دارای 14 سوال است.

به همراه 6  مقاله رایگان

دریافت فرم کوتاه پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

 

 [1] . Religious Coping Scaleتاریخ : جمعه 95/7/9 | 8:36 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب قدیمی تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق