اسفند 95 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

خداوندا ، در این آخرین روزهای سال
دل مردمان این سرزمین را چنان در جویبار زلال رحمتت شستشو ده
که هر کجا تردیدی هست ایمان
هر کجا زخمی هست مرهم
هر کجا نومیدی هست امید
و هر کجا نفرتی هست عشق جای آنرا فرا گیرد ، آمین  . . .
نوروز 1396 بر شما مبارک

 

 

مجوعه پیام های کوتاه نوروز 96 در 27 صفحه و قابل ویرایش (نرم افزار ورد) دانلود  نمائید.

دانلود رایگان مجوعه پیام های کوتاه نوروز 96

 

 

 تاریخ : یکشنبه 95/12/29 | 11:45 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرتاریخ : یکشنبه 95/12/29 | 11:7 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود[1]"

صویر بدنی مانند هر جنبة روانی دیگر، جزیی از شخصیت انسان است که سیر تکاملی دارد و در شرایطی مانند بدشکلی مشهود، فرد دچار اختلال و ضعف می شود(حسینی و همکاران، 1394) . 

فشارهای اجتماعی نشات گرفته از افزایش علاقمندی به لاغری و نظرات گسترده در مورد ساختار بدن باعث شده است که نارضایتی از بدن در میان زنان که می تواند منشا کاهش عزت نفس، افسردگی و سایر اختلالات باشد، بسیار شایع شود(زر شناس و همکاران، 1389).

طبق تعریف کش و پروزینسکی[2]،نگرش فرد به تصویر بدنی شامل بخش های ارزیابی، شناختی و رفتاری است و آگاهی فرد از سلامتی و یا احساس بیماری را نیز در بر می‌گیرد. این پرسشنامه شامل 69 ماده است که توسط خود فرد پاسخ داده می‌شود و جهت ارزیابی نگرش فرد درباره ابعاد مختلف ساختار تصویر بدنی طراحی شده است.

به همراه 16 مقاله مرتبط رایگان

 [1]. multidimensional body self-relation questionnaire

[2]. Cash & Pruzinsky تاریخ : پنج شنبه 95/12/26 | 8:17 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه شناسایی ارتباطات سوسمان و کریونوس[1] (1979)

ارتباطات موثر به دو دلیل برای مدیران حائزاهمیت است. اولا، ارتباطات فرایندی است که مدیران با استفاده از آن وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل را به انجام می رسانند. ثانیا، ارتباطات فعالیتی است که مدیران قسمت اعظم وقت خود را به آن تخصیص می دهند. فرایند ارتباطات به مدیران امکان می دهد که مسئولیتهای خود را ایفا کنند.

تحقیقات نشان می دهد که قریب هفتاد درصد از خطاها در محیط کار صرفاً ناشی از ارتباطات ناموثر است (کول، 1376). همچنین انتظارات زیاد و غیر منطقی افراد از خود، از دیگران و از موقعیتها، باعث بوجود آمدن مسائل دیگری می شود که موجب افزایش تشنج در محیط کاری می گردد. بدون برقراری ارتباطات موثر در هر سازمانی مفهوم «بهترین برنامه» بی معنی است. مگر اینکه همه از آن آگاهی داشته باشند و برای رسیدن به اهداف آن دست به دست هم دهند. ارتباط فرآیند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده است مشروط بر آنکه آن مشابهت معنی مورد نظر فرستنده پیام در ذهن گیرنده پیام به وجود آید  .

پرسشنامه شناسایی ارتباطات توسط سوسمان و کریونوس (1979) طراحی شده است که از 45 گویه تشکیل شده است و بمنظور تعیین موثر بودن برقراری ارتباط با زیردستان، مافوق ها و همکاران بکار می رود.

به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه شناسایی ارتباطات سوسمان و کریونوس

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 [1] - Sussman and Krivonos"s Identify communication questionnaireتاریخ : چهارشنبه 95/12/25 | 10:14 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه شناسایی ارتباطات سوسمان و کریونوس[1] (1979)

ارتباطات موثر به دو دلیل برای مدیران حائزاهمیت است. اولا، ارتباطات فرایندی است که مدیران با استفاده از آن وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل را به انجام می رسانند. ثانیا، ارتباطات فعالیتی است که مدیران قسمت اعظم وقت خود را به آن تخصیص می دهند. فرایند ارتباطات به مدیران امکان می دهد که مسئولیتهای خود را ایفا کنند.

تحقیقات نشان می دهد که قریب هفتاد درصد از خطاها در محیط کار صرفاً ناشی از ارتباطات ناموثر است (کول، 1376). همچنین انتظارات زیاد و غیر منطقی افراد از خود، از دیگران و از موقعیتها، باعث بوجود آمدن مسائل دیگری می شود که موجب افزایش تشنج در محیط کاری می گردد. بدون برقراری ارتباطات موثر در هر سازمانی مفهوم «بهترین برنامه» بی معنی است. مگر اینکه همه از آن آگاهی داشته باشند و برای رسیدن به اهداف آن دست به دست هم دهند. ارتباط فرآیند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده است مشروط بر آنکه آن مشابهت معنی مورد نظر فرستنده پیام در ذهن گیرنده پیام به وجود آید  .

پرسشنامه شناسایی ارتباطات توسط سوسمان و کریونوس (1979) طراحی شده است که از 45 گویه تشکیل شده است و بمنظور تعیین موثر بودن برقراری ارتباط با زیردستان، مافوق ها و همکاران بکار می رود.

به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه شناسایی ارتباطات سوسمان و کریونوس

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 [1] - Sussman and Krivonos"s Identify communication questionnaireتاریخ : چهارشنبه 95/12/25 | 10:14 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه شناسایی ارتباطات سوسمان و کریونوس[1] (1979)

ارتباطات موثر به دو دلیل برای مدیران حائزاهمیت است. اولا، ارتباطات فرایندی است که مدیران با استفاده از آن وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل را به انجام می رسانند. ثانیا، ارتباطات فعالیتی است که مدیران قسمت اعظم وقت خود را به آن تخصیص می دهند. فرایند ارتباطات به مدیران امکان می دهد که مسئولیتهای خود را ایفا کنند.

تحقیقات نشان می دهد که قریب هفتاد درصد از خطاها در محیط کار صرفاً ناشی از ارتباطات ناموثر است (کول، 1376). همچنین انتظارات زیاد و غیر منطقی افراد از خود، از دیگران و از موقعیتها، باعث بوجود آمدن مسائل دیگری می شود که موجب افزایش تشنج در محیط کاری می گردد. بدون برقراری ارتباطات موثر در هر سازمانی مفهوم «بهترین برنامه» بی معنی است. مگر اینکه همه از آن آگاهی داشته باشند و برای رسیدن به اهداف آن دست به دست هم دهند. ارتباط فرآیند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده است مشروط بر آنکه آن مشابهت معنی مورد نظر فرستنده پیام در ذهن گیرنده پیام به وجود آید  .

پرسشنامه شناسایی ارتباطات توسط سوسمان و کریونوس (1979) طراحی شده است که از 45 گویه تشکیل شده است و بمنظور تعیین موثر بودن برقراری ارتباط با زیردستان، مافوق ها و همکاران بکار می رود.

به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه شناسایی ارتباطات سوسمان و کریونوس

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 [1] - Sussman and Krivonos"s Identify communication questionnaireتاریخ : چهارشنبه 95/12/25 | 10:14 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه شرایط خانوادگی

یکی از عوامل موثر در شکل گیری رفتار فرد، خانواده است. فضای خانه، نخستین و بادوام ترین عاملی است که در رشد شخصیت افراد تاثیر می گذارد. به گونه ای که می توان گفت پدر و مادر نیرومندترین آموزگار افراد در زندگی، آموزش خانوادگی پایدارترین آموزش و محیط خانه مهمترین آموزشگاه برای هر فرد می باشد. فراموش نکنیم که کودکان شما پیش از انکه به پند و اندرز شما عمل کنند رفتار شما را  الگو قرار می دهند. نفوذ والدین در این موضوع تنها محدود به جنبه های ارثی نیست. در آشنا کردن کودک به زندگی جمعی و فرهنگ جامعه خانواده نقش بسیار موثری را اجرا می نماید. این پرسشنامه دارای 22 سوال بوده و هدف آن بررسی شرایط خانوادگی افراد از ابعاد مختلف (شرایط اقتصادی، شرایط تحصیلی، شرایط فرهنگی، شرایط عاطفی، تعداد فرزندان) است.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است .

دانلود پرسشنامه شرایط خانوادگی

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.تاریخ : دوشنبه 95/12/23 | 6:30 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاتریک، هیکس و رایان

یکی ازفرایندهایانگیزشیکهدچارتحول می شود،خودکارآمدیادراکشدهاست. خودکارآمدی بهباورهایافراددربارةتواناییخوددرموردیادگیری ،وعملکرددرسطحمشخصیاطلاقمی شود. پژوهشهایفراوانیبهایننتیجهرسیدهاند کهخودکارآمدیبریادگیری،انگیزشوعملکرد ؛تحصیلیاثرگذاراست. خودکارآمدیمفهومی استکهازیکنظری?گستردهبهنامنظری?شناختی-اجتماعیاستخراجشدهاستکهبرطبقآنپیشرفت آدمیمتأثرازرفتارخود،شرایطمحیطیوویژگیهای درونیهمچونتفکراتوباورهایخوداوست. تصوریادگیرندگانازخودکارآمدی خودازمنابعگوناگونیحاصلمیشودهمچون عملکردواقعیوواکنشهای فیزیولوژیکخودشان، تشویقدیگرانوتجربیاتیکهازطریقیادگیری مشاهدهایبهدستمیآورند. باافزایشمیزان خودکارآمدییادگیرندگان،عملکردتحصیلیآناننیز افزایشپیداکردهوآمادگیواستقامتبیشترینسبت بهآنهاییکهازمیزانخودکارآمدیپایینتری برخوردارندازخودنشانمیدهند( سید صالحی و یونسی، 1394).   این مقیاس توسط پاتریک، هیکس و رایان (1997) ساخته شده است و  دارای 5 ماده می‌باشد.

به همراه 6 مقاله مرتبط رایگان

ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاتریک، هیکس و رایان

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرماییدتاریخ : شنبه 95/12/21 | 6:4 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس رضایت از زندگی دینر و همکاران :   Satisfaction With Life

مساله کیفیت زندگی، مفهومی است که بشر در تمام طول تاریخ به آن توجه داشته و یکی از مهمترین مقوله هایی بوده که برای رسیدن به آن تمام تلاش خود را به کار گرفته و تلاش انسان امروزی نیز بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی و کسب رضایت فردی و اجتماعی می باشد .یکی از شـاخص هـای بهداشـت روانـی میـزان رضـایت از زنـدگی است. مراد از رضایت  زندگی نگـرش فـرد، ارزیـابی عمومی نسبت به کلیت زندگی خود و یـا برخـی از جنبـه هـای زندگی وهمچون زندگی خانوادگی و تجربـه آموزشـی اسـت  ( دینر، سان، لوکاس و اسمیت، 1999).این مقیاس توسط دینر و همکاران در سال 1985 تهیه شده و دارا 5 عبارت می باشد.

به همراه 1مقاله مرتبط رایگان

ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود مقیاس رضایت از زندگی دینر و همکاران

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرماییدتاریخ : سه شنبه 95/12/17 | 11:5 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد عبارت است از فرایند ارزیابی ابتکارات و خلاقیت و استعداد های بالقوه و توانایی های بالفعل افراد به منظور تحت کنترل درآوردن آنها در قالب سلسله روش ها و نظاماتی که عملکرد کارکنان را در جهت تحقق و حصول اهداف استراتژیک سازمانی در زیر مجموعه نظام مدیریت منابع انسانی دنبال کرده و از طریق تغییر  و نفوذ در دانش ،مهارتها ،نگرش ،رفتار و با افزایش بهبود عملکرد آنها گامی در تامین حقوق افراد و تحقق اهداف استراتژیک سازمان بر می دارد(شاهچراغی ،1380)

پرسشنامه استاندارد مدیریت عملکرد  شامل 12گویه و هدف آن ارزیابی اثر بخشی سیستم مدیریت عملکرد در سازمان می باشد .

ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است .

دانلود پرسشنامه مدیریت عملکرد

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرماییدتاریخ : دوشنبه 95/12/16 | 6:3 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب قدیمی تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق